KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до уроку: Виробничі ресурси: земля, праця, капітал

Презентація до уроку з предмету Економіка 10 клас
Тема:
Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація

Ekonnom (5).jpg

Виробничі ресурси— це все те, що необхідно для організації виробництва благ. Для того, щоб отримати певні блага необхідно організувати їх виробництво.
Існує п'ять основних різновидів виробничих ресурсів: природні ресурси, капітал, праця, підприємницькі здібності та інформація.
Природні ресурси — все те, що людина знаходить у навколии ньому середовищі і перетворює за допомогою своєї праці на продукт для задоволення власних потреб.
Трудові ресурси— це здатність людини до продуктивної осмисленої діяльності в основі якої є фізичні та розумові здібності людини.
Капітальні ресурси — це все те, що виступає попередником між людиною природніми ресурсами та проміжними товарами.
Підприємницькі здібності — це все те, що зазнало попередньої людської праці і призначено для використання у подальшому виробництві.
Інформація — це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні
Трудові ресурси — це всі працюючи на підприємстві громадяни, які вкладають свою працю, фізичні та розумові здібності, знання, практичні навички у виробничо-фінансову діяльність для виконання місії підприємства та досягнення його цілей.
Термін "трудові ресурси" зазвичай використовується для характеристики робітників підприємства як один з елементів ресурсного потенціалу підприємства.
Використовуючи термін "кадри", найчастіше мають на увазі працюючих спеціалістів і кваліфікованих працівників, які постійно працюють на даному підприємстві.
 Найбільш універсальним і узагальнюючим є термін "персонал". До персоналу ми відносимо всіх робітників, які виконують виробничі або клерувальні операції, та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці.


Інформація — абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту.

Походить від латинського слова «informatio», яке має декілька значень:

  • Роз'яснення;
  • Виклад фактів, подій;
  • Витлумачення;
  • Представлення, поняття;
  • Ознайомлення, просвіта.

Потреба – це нужда в чому-небудь, об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку людини, колективу, нації, суспільства в цілому; внутрішній збудник активності.


 У найзагальнішому вигляді визначають:

  •  фізіологічні потреби (їжа, одяг, житло тощо);
  •  соціальні потреби (спілкування, суспільне визнання, самореалізація тощо);
  •  духовні потреби (творчість, самовдосконалення, самовираження).


Цінність інформації — визначається забезпеченням можливості досягнення мети, поставленої перед отримувачем інформації.
Достовірність — відповідність отриманої інформації об'єктивній реальності навколишнього світу.
Актуальність — це міра відповідності цінності та достовірності інформації поточному часу (певному часовому періоду)Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація. Презентація уроку