KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 на тему: Пропозиція та елементи, що її визначають


Презентація уроку до предмету Економіка, 7 клас
Тема «Пропозиція та елементи що її визначають.»
Economix (29).jpg
Пропозиція — характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації її на ринку за певними цінами. Таке визначення змальовує пропозицію і відображає її суть з якісного боку. У кількісному плані пропозиція характеризується своєю величиною та об'ємом.
Об'єм, величина пропозиції — це кількість продукту (товару, послуг), яка продавець (виробник) бажає, може і здатний у відповідності з наявністю або продуктивними можливостями запропонувати для продажу на ринку протягом деякого періоду часу за певної ціни.
Закон пропозиції — при інших незмінних чинниках величина (об'єм) пропозиції збільшується у міру збільшення ціни на товар

До нецінових детермінант пропонування належать: ціни ресурсів; технології виробництва; кількість продавців на ринку; податки та дотації; зміни цін інших товарів; очікування зміни цін.
Ціни ресурсів чинять вплив на пропонування через витрати виробництва. Зниження цін ресурсів дозволяє виробляти більше продукції.
Більш досконалі технології виробництва дозволяють фірмі виробляти більше з тими ж самим ресурсами.
Податки скорочують пропонування, якщо розглядаються виробниками як збільшення витрат виробництва.
Дотації (субсидії), навпаки, покривають частину витрат виробника, внаслідок чого пропонування зро­стає.
Зміни цін інших товарів чинять вплив на пропонування через зміни у структурі виробництва.
В очікуванні зміни цін поведінка продавців є прямо протилежною поведінці споживачів.
Для пропозиції, як і для попиту, розрізняють декілька випадків еластичності:
Economix (1).jpg

Еластичне пропонування   Е > 1 , означає що продавці чутливі до зміни ціни. Їм простіше збільшувати обсяг виробництва, вони мають переваги у використанні вигоди від підвищення ціни товару.
Нееластичне пропонування  E  < 1, починається від горизонтальної осі.
Пропонування з одиничною еластичністю
Абсолютно нееластичне пропонування означає, що обсяг пропонування не реагує на зміни ціни. Крива пропонування є вертикальною прямою
Абсолютно еластичне пропонування має місце, коли пропонування зов­сім відсутнє доти, доки ціна не досягне певного рівня, за якого продав­ці готові продати будь-яку кількість продукції. В цьому випадку крива пропонування є горизонтальною лінією
Розглядаючи чинники еластичності попиту, ми розглянули вплив часу. Для пропонування цей чинник має надзвичайне значення. В цілому часові періоди є найважливішою характеристикою в мікроекономіці, вони враховуються при аналізі всіх змін у ринкових процесах і в сфері виробництва.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Пропозиція та елементи що її визначають. > Пропозиція та елементи що її визначають. Презентація уроку