KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 3 до теми Ринок. Види ринку

Презентація до предмету Економіка 4 клас
Тема: Ринок. Види ринку

Eronomika (34).jpg
Поняття “ринок” застосовують у різних значеннях.
У кожному місті є ринок – місце регулярних зустрічей продавців і споживачів.
Ринок – складне утворення, яке, з одного боку, є сферою обміну, сукупністю процесів купівлі-продажу, які здійснюють збалансування за рахунок цін, а з іншого – забезпечує зв’язок між виробництвом і споживанням, безперервність процесу відтворення, його цілісність.
Для діяльності підприємств будь-якої галузі народного господарства потрібні ресурси: праця, земля, засоби виробництва, підприємницькі здібності.
В умовах розвинутого товарного виробництва домогосподарства прямо чи опосередковано володіють землею, працею, капіталом і підприємницькими ресурсами і є їх постачальниками через ринок до виробничих структур.
Ринки ресурсів — це ринки землі, праці і засобів виробництва, що використовуються  для задоволення виробничих потреб. 
Ринок товарів і послуг.
На цьому ринку здійснюється рух предметів.
На ринку товарів і послуг покупцями є окремі особи або домогосподарства, які шукають і знаходять продукти для особистого споживання.
Продавцями є фірми й особи, котрі виробляють споживчі товари та надають послуги.
При цьому лише незначна кількість споживчих товарів і послуг надходить до покупців безпосередньо від виробників.Основну масу продукції реалізують через посередників.
Ринок праці — сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу.
 Через ринок праці здійснюється продаж робочої сили на визначений термін.Ринок впливає на всi сфери економiки Вiн дає вiдповiдi на питання ЩО, ДЛЯ КОГО, ЯК виробляти.
Ринок праці – ринок одного з факторів виробництва, де домогосподарства в ролі найманих робітників пропонують свою працю, а фірми - виробники товарів та послуг (працедавці) – потребують її.
Праця (або послуги праці) – один з основних факторів виробництва, власниками якого є домогосподарства; це фізичні і розумові здібності людей, що можуть бути використані у виробництві благ
У ринкових умовах господарювання інформація стає товаром, який має соціальні, якісно-кількісні, вартісні виміри та характеристики, своїх виробників і своїх споживачів.
Eronomika (24).jpg
Залежно від призначення інформація набуває тієї чи іншої форми (книга, стаття, аналітична довідка, рекламний проспект, автоматизована база даних і т. д.).

Інформаційний ринок - це ринок інформаційних продуктів та послуг, де діють усі обов'язкові атрибути - закони попиту і пропозиції, життєвий цикл товару, ціна.

Підринком грошей розуміється сукупність відносин між банківською системою, що створює всезагальні платіжні засоби — гроші, і «публікою», що пред'являє попит на них. До «публіки» належать всі економічні суб'єкти, крім банків.
Грошима називається:

– загальновизнаний засіб платежу, який без будь-яких обмежень приймається в обмін на товари та послуги, а також при сплаті боргових зобов'язань;

– сукупність фінансових активів, які використовуються для проведення розрахунків при здійсненні різноманітних операцій.

Сучасні платіжні засоби випускаються Центральним та комерційними банками.
Для того, щоб виробництво товарів і послуг могло відбуватись, необхідні два фактори: робоча сила і капітал. Робочу силу постачає ринок робочої сили, де люди пропонують свій час, інтелект і фізичну силу за певну ціну (зарплату). А капітал постачають фінансові ринки, тобто банки.
Банки також купують і продають цінні папери, так чи інакше пов'язані з виробництвом (наприклад, деривативи).
Економічну систему можна уявити як триповерхову будівлю, де на другому поверсі розташований офіс великої компанії. На першому поверсі - біржа праці, де ця компанія набирає собі працівників. А на третьому - відділення банку, де видаються кредити, і біржа, де торгують цінними паперами.

Скачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"


Предмети > Економіка > Економіка 4 клас > Ринок. Види ринку > Ринок. Види ринку. презентація уроку