KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 5 до теми: Що таке маркетинг?

Презентація до уроку з предмету Економіка 7 клас
Тема: Що таке маркетинг?

Маркетинг – це:(англ. marketing) — це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів; 
(англ. Market) — ринок, торгівля, продаж, комерційна діяльність; за іншою версією — результат контамінації слів market getting — завоювання ринку.
М. Кезі вважає, що «маркетинг»—це діяльність підприємства, яка спрямовує потік товарів і послуг від виробника до кінцевого споживача або до промислового покупця з метою задоволення потреб споживача і досягнення цілей підприємств;
Economica (7).jpg
За Ф. Котлером концепція маркетингу — маркетинг є соціальним і творчим процесом, спрямованим на задоволення потреб як індивідів, так і груп шляхом створення, пропозиції й обміну товарів.
Концепція маркетингу виникла в США наприкінці XIX — на початку XX ст. Першим, хто вказав на те, що маркетинг має стати центральною функцією підприємства був Мак-Кормік (1809 — 1884 рр.) з Міжнародної компанії прибиральних машин.
Однак перше визначення маркетингу належить американцям Р. Батлеру та А. Шоу. У книжці «Купівля, продаж та методи торгівлі» (Нью-Йорк, 1911 р.) вони визначили маркетинг як комбінацію чинників, котрі необхідно враховувати за організації робіт, що мають характер продажу, як діяльність, що сприяє продажу.
Маркетинг будується на основних поняттях:

  • відчуття нестачі – відчуття людиною нестачі чогось,
  • потреба – відчуття нестачі, що набуло специфічної форми відповідно до культурного рівня та особистості людини,
  • товар – усе, що може використовуватися для задоволення потреб людини,
  • попит – потреба, підкріплена платоспроможністю споживача,
  • угода – комерційний обмін цінностями між двома сторонами,
  • ринок – механізм зустрічі покупця і продавця.

Economica (8).jpg
Маркетинг — це діяльність щодо забезпечення наявності потрібних товарів і послуг для потрібної аудиторії, у потрібному місці, в потрібний час і за ціною, яка підходить, при здійсненні необхідної комунікації.
Сучасний маркетинг будується на отаких основних принципах:
- цілеспрямованість — відповідність місії, цілям, стратегії, спрямованість на розв’язання суто маркетингових проблем,пошук і задоволення потреб споживачів;

  • - чіткість побудови — забезпечення єдності керівництва маркетинговою діяльністю, підконтрольність виконавців;
  • - точна визначеність напрямів діяльності — чіткий розподіл завдань та функцій кожного підрозділу й виконавця;
  • - гнучкість — своєчасне реагування на зміни в навколишньому бізнес-середовищі;


Основні напрями маркетингової діяльності:
• управління і контроль за виробництвом;

• планування асортименту товарів і послуг на підставі вивчення попиту;

• розроблення політики ціноутворення на підставі аналізу цін конкурентів і можливостей формування цін на готову продукцію на підприємстві;

• матеріально-технічне постачання на основі аналізу процесу постачання сировини (рівень цін, якість постачання, відстань доставки тощо);

• відновлення основних виробничих фондів;

• вивчення і впровадження нових технологій у виробництві товарів і послуг.


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

 

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Що таке маркетинг? > Що таке маркетинг? презентація уроку