KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 6 на тему: Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема «Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги»

Urokeconomiki (18).jpg
У цій темі явище безробіття пояснюється з точки зору його макроекономічних причин та наслідків. Воно має лише макроекономічний, а й макросоціальний зміст, оскільки суттєво впливає на соціальну стабільність суспільства. З огляду на це формування необхідного рівня зайнятості є одним із найважливіших соціальних завдань економічної політики держави.
Безробіття є особливим наслідком порушення загальної економічної рівноваги. Особливість передусім у тому, що він ( наслідок) безпосереднього позначається на стані ринку праці. Щоправда, не всяке безробіття означає порушення рівноваги. У певній своїй частині воно є своєрідною нормою ринкової економіки.
Для того щоб подати безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці, слід пояснити рівновагу самого ринку.
Зміни рівноваги на будь – якому ринку є наслідком взаємодії попиту і пропозиції. Тому розглянемо впливи основних чинників попиту і пропозиції:

 • стосовно заробітної плати як чинника і попиту, і пропозиції тлумачення . Вважають, що на попит і пропозицію праці в короткостроковому періоді впливає реальна заробітна плата;
 • попит на працю є похідним від попиту на товари і послуги й залежить від загальної економічної кон’юнктури, оскільки праця  - один із виробничих ресурсів;
 • технічний прогрес розглядається, як чинник попиту на працю у довгостроковому періоді;
 • досягнутий рівень добробуту збільшує альтернативну вартість праці, низький рівень добробуту, навпаки, може спонукати працівників збільшувати пропозицію праці;
 • за високого рівня соціальної захищеності працівників у разі втрати роботи схильність до праці знижується.
 • вищий рівень освіти діє як чинник подовження часу праці, принаймні у зв’язку з бажанням працівників стримувати повну і високу компенсацію витрат на освіту
 • основним чинником демографічної структури населення є зміна співвідношення між працездатним та непрацездатним населенням. За
   зростання частки працездатних збільшується

.Urokeconomiki (10).jpg

Безробіття виникає за перевищення пропозицією праці попиту на неї, тобто тоді, коли наслідки сукупної дії чинників пропозиції більші, ніж чинників
 попиту.
Обов’язковий елемент (складова) фактичного безробіття – природне.
Природне безробіття означає, що в економіці досягнуто повної зайнятості, а ринок праці перебуває у стані рівноваги.
Безробіття –  соціально – економічне явище, за якого частина економічно активного населення не може знайти роботу, тобто залишається тимчасово незайнятими.
Факторами формування безробіття можуть бути:

 • Нестача сукупного ефективного попиту;
 • Негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної плати і викривлення в ній, пов’язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією;
 • Недостатня мобільність робочої сили;
 • Структурні зрушення в економіці;
 • Дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості;
 • Демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили;
 • Сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.

Urokeconomiki (16).jpg

У залежності від причин, які викликають безробіття, слід розрізняти декілька його видів.
фрикційне безробіття (тимчасове безробіття, яке пов’язане з добровільним чи вимушеним пошуком або очікуванням роботи). Воно стосується тих осіб, які не працюють у зв'язку із добровільною зміною місця роботи. У суспільстві завжди існує певна кількість осіб, що змінюють місце працевлаштування у зв'язку із незадоволенням рівнем заробітної плати, умовами праці, місцем проживання тощо. Безробіття, пов'язане із пошуками чи очікуванням роботи, є відносно короткочасним.
Складовою фрикційного безробіття є безробіття очікувань, а також є спекулятивне безробіття. Головною ознакою цього безробіття є незначна його тривалість
інституціональне безробіття (пов'язане з функціонуванням самих інститутів ринку робочої сили та факторами, які впливають на його попит та пропозицію (неповна інформація про вакансії, завищений рівень допомоги по безробіттю та інше, тобто іноді надмірні соціальні виплати, запровадження гаранто­ваного мінімуму заробітної плати, недосконалість подат­кової системи тощо призводять до того, що деяка частина працездатного населення не поспішає працевлаштовуватись, збільшуючи тим самим загальну кількість без­робітних);
Сезонне безробіття стосується тих видів виробництва, які мають  сезонний характер і в яких протягом року відбуваються різкі коливання попиту на працю (сільське господарство, будівництво тощо).
 Відкрите безробіття означає існування явно незайнятого населення, приховане — наявність формально зайнятого населення.
структурне безробіття. Воно виникає під впливом структурних диспропорцій на ринку праці, тобто коли з'являються невідповідності між попитом і пропозицією робочої сили за професією, кваліфікацією, географічними та іншими ознаками. Отже, виникає ситуація, за якої структура робочої сили не відповідає новій структурі робочих місць, внаслідок чого з'являється структурне безробіття .
ци клічне безробіття. Воно виникає внаслідок цикліч­ного спаду    виробництва і є результатом зниження сукуп­ного попиту на робочу силу, тобто пов’язане з тією фазою економічного циклу, яка пов’язана з кризовими явищами в економіці.
Фрикційне та структурне безробіття дістало інтегровану назву — "природне безробіття”. У зв'язку з цим повна зайнятість — це зайнятість при наявності лише природного безробіття та відсутності безробіття циклічного. Коли виникає циклічне безробіття, то фактичне безробіття більше від природного, тобто має місце надмірне безробіття


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги > Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги. Презентація уроку