KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 7 до теми: "Попит та пропозиція"

Гіпермаркет Знань>>Економіка >>Економіка 4 клас>> Економіка: Попит та пропозиція на ринку

Презентація до предмету Економіка 4 клас.

Тема «Попит та пропозиція».

Розгляд теми: Попит та пропозиція на ринку.

Tovars (3).jpg

Термін «попит» в економічній науці означає платоспроможну потребу, тобто потребу, яку суб’єкт здатний оплатити. З такого визначення випливає, що попит на той чи інший товар (послугу) залежить від ціни.
Як бачимо, зменшення ціни на 1 упаковку йогурту зумовлює збільшення попиту на нього.
Зв’язок між ціною i величиною попиту є сталим. Причиною зміни попиту є зміна ціни. Цей зворотний причинно-наслідковий зв’язок між ціною товару i величиною попиту є  законом попиту. Закон попиту виявляється через економічну поведінку споживача. Чим пояснити те, що споживач готовий купити більше товару за нижчою ціною?

По-перше, дохід споживача завжди обмежений, тому об’єктивно за меншу ціну він може купити більше товару.

По-друге, в економіці діє закон спадної граничної корисності, зміст якого полягає в тому, що кожна наступна одиниця товару приносить менше задоволення, ніж попередня, i тому споживач готовий придбати кожну наступну одиницю товару за меншу ціну.

По-третє, така поведінка пояснюється ефектом доходу, зміст якого полягає в тому, що зниження ціни на споживчі товари рівнозначне зростанню доходу. Тому за нижчу ціну споживач може придбати більше певного товару, не обмежуючи себе у споживанні інших благ.


І, зрештою, поведінку споживача визначає також ефект заміщення, адже споживач зацікавлений у тому, щоб замінити споживання дорожчих товарів дешевшими (за інших однакових умов, тобто якщо вони якісні, відповідають стандартам i т. iн.). Наприклад, якщо ціна на кефір знизиться, а на йогурт залишатиметься високою, споживач може замінити споживання йогуртів кефіром. Розрізняють індивідуальний i ринковий попит. Індивідуальний попит — це попит окремого споживача. Ринковий попит — це сума індивідуальних попитів, які пред’являються кожним споживачем при різних цінах.
Ціна — найважливіший чинник, що визначає обсяг попиту. Але існують i інші чинники, що впливають на нього. Що ж відбувається з кривою попиту, якщо змінюватимуться нецінові чинники?

 Tovars (6).jpg
Нецінові чинники попиту:

  • кількість покупців (збільшення кількості покупців підвищує ринковий попит i навпаки);
  • доходи споживачів (пряма залежність між доходами i попитом);
  • очікування споживачів (очікування зростання цін у майбутньому збільшує поточний попит i навпаки);
  • ціни на супутні товари. Якщо зростає ціна на товар-субститут (взаємозамінний товар), то попит на нього знижується, а на його замінник - підвищується. Наприклад, подорожчання олії зумовлює скорочення попиту на неї і  зростання попиту на маргарин. Якщо зростає ціна на товар-комплемент (доповнюючий), то зменшується попит i на цей товар, i на доповнюючий. Наприклад, зростання ціни на бензин змушує власника автомобіля менше користуватися ним, а відтак зменшується попит як на бензин, так i на мастила, гальмівну рідину тощо;
  • місткість ринку. Чим розвиненіший ринок, тим більше він спонукає економічних суб’єктів до пошуку нових джерел доходу задля збільшення свого платоспроможного попиту;
  • кліматичні умови (у курортній зоні пізньої весни, влітку та ранньої осені зростає попит на купальні костюми, екскурсійні послуги тощо).


Слід розрізняти поняття «зміна обсягу (величини) попиту» і «зміни у попиті». Зміни обсягу попиту відбуваються через зміну ціни і графічно характеризуються рухом точки по кривій попиту.


Нецінові фактори впливу на пропозицію
Технологічний прогрес. Застосування нових технологій, наприклад, у виробництві йогуртів дає змогу скоротити період визрівання продукту, продовжити термін зберігання ним корисних властивостей, зменшити собівартість одиниці продукції. Це сприяє розширенню пропозиції йогуртів на ринку, відтак крива SS зсувається праворуч.
Зміна цін на ресурси. Зростання цін на ресурси (за інших незмінних умов) призводить до збільшення витрат виробництва, зростання собівартості продукції, що змушує підприємця скорочувати пропозицію свого товару. Тому крива пропозиції зсувається ліворуч.
Зміна цін на споріднені товари. Якщо, наприклад, ціна на маргарин зростає, а на йогурти залишається незмінною, то підприємець, що виробляє йогурти, шукатиме альтернативний спосіб застосування своїх ресурсів i, вірогідно, спрямує їх на виробництво маргарину, зменшивши тим самим виробництво йогуртів. При цьому крива SS зрушиться ліворуч.
На зсув кривої SS можуть впливати і зміни моди, і релігійні традиції тощо.

Перейти до презентації можна клікнувши на текст '"Скачати презентацію"'і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано учителем економіки Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.А.


Планування з економіки, матеріали з економіки 4 класу скачати, підручники онлайн

Предмети > Економіка > Економіка 4 клас > Попит та пропозиція на ринку > Попит та пропозиція на ринку. Презентація уроку