KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 7 до теми: Що таке маркетинг?

Презентація до уроку з предмету Економіка 7 клас
Тема: Що таке маркетинг?

World-Economy1 (6).jpg
Маркетинг (англ. marketing) — це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.
Перші форми маркетингової діяльності (визначення цінової політики та реклама) можна зустріти на початку становлення та розвитку товарно-грошових відносин. Інформація про рекламу товару зустрічається як у Давньому Єгипті, так й у державах Міжріччя.

У 1650 р. один з членів японської торгівельної фірми «Міцуї» відкриває у Токіо щось на кшталт універсального магазину, в якому він вперше використовує деякі з основних принципів маркетингу, як-от: збір інфорормації щодо попиту та пропозиції для різних товарів, попереднє замовлення на виробництво популярних товарів, існування гарантійного терміну, протягом якого покупець має право повернути товар та отримати назад свої гроші, реклама тощо.

Поняття маркетингу виникло у США на початку XX ст. В цей час величезний інтегрований американський ринок після промислової революції потребував нових підходів. Маркетинг як дисципліна викладається в американських університетах з 1902р. (Пенсильванський університет).
> аналітичний аспект (розуміння ринків) > активний аспект (проникнення на ринки)> ідеологічний аспект

Існує 5 концепцій маркетингу

  • вдосконалення виробництва (пріоритет виробництву)
  • вдосконалення товару (пріоритет товару)
  • інтенсифікації зусиль збуту (пріоритет продажу)
  • традиційна концепція маркетингу (пріоритет потребам споживачів)
  • соціально-етичного маркетингу (пріоритет інтересам суспільства)


Основними функціями маркетингу є:

  • аналітична (вивчення ринку, споживачів, конкурентів, товарної структури ринку, аналіз внутрішнього середовища підприємства)
  • виробнича (організація виробництва нових товарів, матеріально-технічного постачання, управління якістю і конкурентноздатністю продукції)
  • функція збуту (організація системи руху товарів, проведення цілеспрямованої товарної політики, організація сервісу, проведення цілеспрямованої політики збуту)
  • управління та контролю (планування, інформаційне забезпечення, комунікаційне забезпечення управління маркетингом, моніторинг та аналіз)

Задачі управління маркетингом
Позиціювання товару на ринку.
Розробка комплексу маркетингу включає розробку товарів, встановлення цін на товари, вибір методів росповсюдження товарів и стимулювання збуту товарів.
Сутність, цілі та стратегія маркетингу
Маркетинг — це аналіз, втілення в життя, а також контроль за прийняттям рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, розповсюдження) для задоволення потреб клієнта та його очікувань як ключових моментів на шляху досягнення цілей і виконання завдань організації

Маркетингові цілі підприємства — це конкретні якісні та кількісні зобов'язання підприємства у показниках обсягу продажу або прибутку, які можуть бути досягнуті за певний період часу. Маркетинговими цілями можуть бути: прибутковість інвестицій, прибутковість акцій, збільшення ринкової частки, збільшення частки нових продуктів

Стратегія маркетингу — основний спосіб досягнення маркетингових цілей, формуючи та конкретизуючи відповідну структуру комплексу маркетингу. Стратегія маркетингу показує з яким продуктом, на які ринки, з яким обсягом продукції необхідно виходити для досягнення поставлених цілей.
Маркетинговий  менеджмент
Маркетинговий менеджмент (англ. marketing management) — це процес, основними складовими якого є аналіз, планування, реалізація планів та контроль за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення, зміцнення і підтримання взаємовигідних обмінів з цільовими ринками для досягнення цілей підприємства (отримання прибутку, збільшення обсягів збуту, збільшення частки ринку тощо).
Головні поняття
Відчуття нестачі – відчуття людиною нестачі чогось
Потреба – відчуття нестачі, що набуло специфічної форми відповідно до культурного рівня та особистості людини
Товар – усе, що може використовуватися для задоволення потреб людини
Попит – потреба, підкріплена платоспроможністю споживача
Угода – комерційний обмін цінностями між двома сторонами
Ринок – механізм зустрічі покупця і продавця.

Орієнтованість на споживача
Орієнтованість на споживача визначає стратегію маркетингової функції компанії, коли пріоритет надається насамперед потребам споживача та звертається увага на моделі поведінки споживача, а не на чинники, напряму пов'язаним з внутрішніми завданнями та процесами компанії (на пр., прибуток у короткостроковій перспективі).

Організаційна структура маркетингу з орієнтацією на покупця (групу покупців) базується на проведенні маркетингової діяльності і маркетингових заходів, які різняться за цільовими групами покупців.
Стратегію маркетингу розробляють для кожної групи покупців.
Для роботи з кожною групою покупців призначаєть керівника.
Таку структуру можна застосовувати у разі неоднорідного попиту (постійний контакт з покупцями, обслуговування цільових груп покупців, знання звичок і прихильностей покупців тощо).

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

 

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Що таке маркетинг? > Що таке маркетинг? презентація уроку