KNOWLEDGE HYPERMARKET


Прийменник як частина мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Прийменник як частина мови


До службових частин мови належать прийменники, сполучники, частки.
Вони не називають ні предметів, ні ознак, ні дій і не є членами речення.
Прийменник як частина мови Автомобіль — не розкіш...


322.1. З'ясуйте значення слова патент. Прослухайте текст. Зробіть звуковий запис слів пальне, згоряння, замість. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення.


Хто створив автомобіль?
На відміну від багатьох великих відкриттів, ніхто не може приписати собі честь винаходу автомобіля. Він досяг1 сучасного рівня досконалості завдяки застосуванню великої кількості ідей протягом десятиліть.


Перший наземний самохідний засіб пересування з двигуном був збудований у 1769 році французом Нікола Куньо. Це був громіздкий триколісний екіпаж із паровим двигуном і казаном величезних розмірів. Він пересувався зі швидкістю 5 км за годину і повинен був поповнювати запаси пального через кожні 24 кілометри.


У 1789 році американець Олішер Еванс першим у США отримав патент на самохідний екіпаж. Це був чотириколісний фургон із гребним колесом позаду, завдяки якому він міг рухатися і по суші, і по воді. Важив він 19 тонн!


Нарешті у 80-х роках XIX століття було зроблено два винаходи, які відкрили шлях до появи сучасного автомобіля. Один із них — розробка двигуна внутрішнього згоряння, інший — винахід пневматичної, або безкамерної, шини.
Перша машина, що працювала на бензині, була виведена на дорогу в 1887 році німцем Готлібом Даймлером. У США два брати, Френк та Чарльз Дьюрі, побудували перший вдалий американський бензиновий автомобіль у 1893 році. Пізніші винахідники додали до нього двигун внутрішнього згоряння і з'єднувальний ремінь для передачі тяги на задні колеса.


Тільки після того як автомобілі стали вже звичним засобом пересування, увага творців машини переключилася на те, як зробити її потужнішою та зручнішою. Поступово виникла знайома форма автомобіля, яку ми знаємо сьогодні. Двигуни з-під сидінь було переміщено наперед. Важкі колеса замінили на легкі. І, нарешті, замість дерев'яних деталей почали використовувати сталеві (3 кн. «Світ навколо нас»).


II.    Яка відповідь дається в тексті на запитання, поставлене в його заголовку?
III.    Котре з перелічених у тексті відкриттів було, на вашу думку, визначальним?
IV.    Поясніть правопис виділених слів. Розберіть за будовою слова наземний, самохідний.
V.    Випишіть із тексту кілька словосполучень із прийменниками. Що вони означають, з яких частин мови складаються? На що вказують прийменники, чому вони так називаються?
VI.    Чи можуть прийменники самостійно виражати часове, просторове, причинове та інше значення? Визначте роль прийменників у мовленні.


Прийменник (рос. предлог) — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й реченні.


Прийменник не є членом речення.


Виконуючи синтаксичний розбір речення, прийменники слід підкреслювати так само, як слова, з якими вони утворюють граматичну форму: Я чекатиму вас біля виходу (В. Симоненко).


323.    Спишіть слова, згрупувавши їх у два стовпчики: а) із префіксами; б) із прийменниками. У чому полягає схожість між прийменниками і префіксами?


Закордонний, примор'я, підберезник, за кордоном, між ріками, передгір'я, під березою, при морі, перед горами, межиріччя.


324.    Розгляньте таблицю. Прочитайте сполучення іменників із прийменниками, з'ясуйте їх значення. Як змінюється значення іменника при поєднанні його з різними прийменниками?

Вживання прийменників з іменниками, числівниками і займенниками

Відмінок (однина і множина) Прийменники Приклади
Родовий без, біля, вздовж, від, всередині, для, з, замість, з-за, з-під, з-поміж, край, між, наприкінці, після, поблизу, позаду, попереду, поруч, посеред, проти, серед біля бензоколонки, уздовж алеї, від зупинки, для нього, із шостої, з-за огорожі, з-під землі, край села, наприкінці літа, посеред галявини, серед нас
 Давальний всупереч, навздогін, навперейми, назустріч, наперекір, напереріз всупереч бажанню, навздогін подрузі, назустріч сонцю, наперекір труднощам
Знахідний у(в), за, крізь, між, на, над, перед, під, по, повз, поза, про, поміж, понад, попри, через у сад, за ріг, крізь натовп, на стіл, під ранок, по хліб, повз учнів, через хворобу
Орудний з, над, поза, перед, поперед, понад, між, поміж з людьми, над головами, понад землею, поміж чотирма, між дітьми, перед нами
Місцевий у (в), на, о (об), по
у квартирі, на тротуарі, о п'ятій, по вулиці     

               
Разом з іменниками,  числівниками,  займенниками прийменники вказують на:
1)    місце: в офісі, на острові;
2)    час: у четвер, о п'ятій, протягом року;
3)    причину: через відсутність;
4)    мету: по гриби.


325.    Спишіть речення. Підкресліть прийменникові сполучення слів; визначте, з яким відмінком і в якому значенні вжито прийменники.


1. Електричний годинник на розі показував їм пізній час (О. Гончар). 2. Вони довго дивились у вічі один одному (С. Плачинда). 3. Бризками сонця перелітали з гілки на гілку золотаві іволги (3. Тулуб). 4. До шибки притулився голубок (Л. Костенко). 5. Десь о четвертій годині дня викликали і Дороша (Григорій Тютюнник). 6. Зійшов місяць і вдарив ясним промінням по білих хатах (Марко Вовчок).


326.    Складіть і розіграйте діалог із сусідом по парті про ваші улюблені марки автомобілів. Скористайтесь опорними словами та словосполученнями.


Колір, форма, дизайн, салон, обшитий, кермо, справа, зліва, вікна, затемнений, сидіння, зручний, затишний, сучасний, автоматичний, кількість місць, керований, легко, їхати плавно, швидко, дістатися до ... .


Ukrmova7-2-13-il1.JPG


327. Складіть невелику усну розповідь за малюнком. Дайте текстові заголовок, який містив би прийменник.

Ukrmova7-2-13-il2.JPG

розпорював усе небо од верх.. до самого низ.. . Зорі так ясно сяяли, що весь степ, навіть не освітл..ний місяц..м, мрів од кра.. до кра.. (За І. Нечуєм-Левицьким).


III. Передайте зміст тексту одним реченням.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.