KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ. Ділові папери. Протокол

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Ділові папери. Протокол


Пригадайте! Які особливості офіційно-ділового стилю мовлення? Що таке ділові папери?

Прочитайте вірш. Про який діловий папір у ньому йдеться? Розкажіть, з якою метою складають цей документ. Які обов'язкові елементи він містить?


Протокол

Хай думок не кожен порух,
та чи єдність, чи розкол, -
все, що відбулось на зборах,
вам розкаже Протокол.

Головуючий. Присутні
(кількість їх). Порядок дня.
Основні думки присутні -
план, конкретні завдання.

Що зробив наш осередок
(все важливе, непросте).
Слухали: про те-то й то-то,
Ухвалили: те-то й те...

Між державами угоди
про кордон чи про футбол, -
підписали на нараді
і складали - Протокол.


Зміст документа

Протокол — це документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій. У протоколах відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, а також рішення, ухвалені в результаті обговорення.
Цей документ складає секретар або інша спеціально призначена особа. Підписують протокол секретар і голова зборів.

Реквізити

Реквізити протоколу:
•  назва виду документа;
•  порядковий номер;
•  назва зібрання (збори, нарада, конференція тощо);
•  назва установи (підприємства, організації), де відбувається зібрання;
•  дата проведення;
•  місце складання (назва населеного пункту);
•  прізвища й ініціали присутніх (або кількість присутніх);
•  посади, прізвища, ініціали голови зборів і секретаря;
•  порядок денний (у називному відмінку) із зазначенням доповідачів із кожного питання;
•  основний текст;
•  перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості аркушів і примірників; підписи голови та секретаря.

Основна частина

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ нумерується (1, 2, 3 і т. д.). Розділи протоколу містять такі складники:
Слухали Виступили Ухвалили
вказується доповідач і тема доповіді; викладається зміст доповіді
вказуються виступаючі; викладається зміст виступу записується ухвалене рішення


Зверніть увагу!
Якщо присутніх на зборах (нараді, конференції тощо) багато, то зазначається тільки їхня кількість. Датою протоколу є дата проведення зібрання.

Види протоколів

За обсягом фіксованої інформації протоколи бувають трьох видів:
короткі (записуються лише обговорювані питання, прізвища доповідачів, ухвалені рішення);
повні (відрізняються від коротких стислим поданням виступів доповідачів та інших учасників);
стенографічні (записуються дослівно всі виступи, репліки, запитання, відповіді).

Стилістичні особливості

Текст протоколу має бути точним, лаконічним, складеним на основі виступів. У протоколі поєднуються засоби офіційно-ділового стилю з публіцистичним, а іноді і з розмовним, оскільки в цьому документі фіксуються виступи учасників зібрання, які користуються усіма багатствами мови.


Зверніть увагу!
1. У тексті протоколу слова слухали, виступили, ухвалили слід виділяти (великими літерами, курсивом тощо).
2. В основній частині протоколу має бути стільки розділів, скільки є пунктів порядку денного.

358Прочитайте зразок протоколу. Зверніть увагу на місце розташування кожного реквізиту та розділові знаки. Визначте вступну й основну частини, назвіть реквізити. Зі скількох розділів складається основна частина?


Протокол № 4

зборів колективу

Одеського науково-дослідного інституту «Чорноморець»

16 листопада 2009 р.                                      м. Одеса

Голова - Малицький В.О.
Секретар - Саченко Т.О.
Присутні: працівники інституту - 75 осіб (список додається).


Порядок денний

1. План роботи Одеського науково-дослідного інституту «Чорноморець» на 2010 рік.
Доповідач - директор інституту Стрілець Т.О.
2. Виділення путівок до санаторію «Чорноморець».
Доповідач - голова профспілкового комітету Бабенюк В.Г.

1. Слухали:
Доповідь директора інституту Стрілець Т.О. про план роботи інституту на 2010 рік.

Виступили:
Юхимчук Є.А. із пропозицією підтримати та затвердити план роботи.

Ухвалили:
Затвердити план роботи Одеського науково-дослідного інституту «Чорноморець» на 2010 р.


2. Слухали:
Інформацію голови профспілкового комітету Бабенюка В.Г. про наявність путівок до санаторію «Чорноморець».

Виступили:
Решетар А.П., Кузишин О.І. із пропозицією виділити путівки до санаторію тим працівникам інституту, які не оздоровлювалися в 2009 р.

Ухвалили:
Виділити путівки до санаторію «Чорноморець» тим працівникам інституту, які не оздоровлювалися в 2009 р.


Додатки:
1. Список учасників зборів на 1 арк. в 1 прим.
2. План роботи інституту на 2010 р. на б арк. в 1 прим.


Голова зборів (підпис)    Малицький В.О.
Секретар (підпис)           Саченко Т.О.359 Складіть протокол на одну з уявних ситуацій: а) засідання членів мовознавчого гуртка; б) збори учнів класу, де обговорювалися важливі питання шкільного життя; в) засідання туристичної секції; г) батьківські збори у вашому класі; ґ) збори керівників загонів Спілки української молоді району. Скористайтеся зразком протоколу попередньої вправи.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Матеріали з української мови за 8 клас, завдання школяру 8 класу, українська мова онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.