KNOWLEDGE HYPERMARKET


РМ 1. Повторення вивченого про текст. Повторення та узагальнення вивченого

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова:РМ 1. Повторення вивченого про текст. Повторення та узагальнення вивченого

8. Прочитайте висловлювання.Чи є воно текстом? Чому ви так вважаєте?
                                                           Шипшина
Колись Шипшина зростала не кущем, а деревом, як зараз черешня чи яблуня. Це вже згодом Природа покарала її малим зростом. І ось за віщо.
Під осінь Природа щоразу слала по світу двох своїх гінців. Перший запрошував на свято врожаю все живе: звірів, пташок та комах. Другий приносив на це свято по одному плодові з усіх-усіх дерев.
Аж якось зібралося все живе, а гінця з плодами немає. Чекають, чекають, а його нема, та й годі. Коли нарешті з'являється — увесь подряпаний, одіж пошарпана, аж косинці звисають. Усі до нього:
— Що скоїлося? Хто над тобою так позбиткувався?
— Шипшина, — каже,— не захотіла віддавати плід. Ось я й поліз на дерево, щоб самому той плід зірвати. А вона колючками наставилася і ну штрикати зусібіч. Ледве з дерева на землю спустився.
Розсердилася Природа на Шипшину:
— Ах ти ж, неслухнянице! Я тобі дала найпахучіший цвіт і найрясніший плід, а ти однієї ягідки пошкодувала! Чекай же! Будеш тепер не струнким деревом лісовим, а кущем придорожнім, щоб кожен, кому заманеться, міг твої плоди зривати, навіть руки вгору не піднімаючи.
Відтоді так і росте Шипшина придорожнім кущем. Правда, колючки так і залишилися при ній, бо Природа забула їх обламати. Але що ті колючки при низькому зрості! Ягід вони все одно не вбережуть, якщо хтось захоче їх зірвати.
                                        За Є. Шморгуном.
• Що називається текстом? Які його ознаки?Текст — це група речень, об'єднаних темою й головною думкою.
Тема тексту — це його зміст, те, про що (або про кого) в ньому йдеться.
Тема тексту охоплює кілька мыкротем (частин теми). Саме мікротеми ми визначаємо, складаючи план тексту. Кожен пункт простого плану — це чітко й стисло сформульована мікротема.
Мікротему розкривають кілька речень. Частина тексту, об'єднана мікротемою, здебільшого становить абзац тексту.
 Головна думка тексту — те, до чого він закликає, що схвалює чи заперечує, від чого застерігає, тобто висновок, який випливає зі сказаного або написаного.
Зазвичай текст має заголовок, який виражає його тему або головну думку.
Текст має таку будову:
Зачин (кілька речень, які готують до сприйняття того, про що йтиметься далі);
Виклад або основна частина тексту (розкриває тему тексту);
Кінцівка (підсумок або висновок із висловленого в тексті).
Основны ознаки тексту  такі:
• пов'язаність речень за змістом (темою);
• наявність головної думки та її розвиток;
• зв'язок речень між собою за допомогою:
               займенників;
               синонімів;
               повторів;
               спільнокореневих слів;
               сполучників.


9. Прочитайте поезію, визначте її тему й головну думку.
Шипшина важко віддає плоди,
Вона людей хапає за рукава,
Вона кричить: «Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.
Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш,
І просто осінь щоб була красива».
                         Ліна Костенко.
• Доберіть до поезії два заголовки так, щоб один із них розкривав її тему, а другий — головну думку.
• Спробуйте пояснити походження назв шипшина, горобина, калина. Який розділ науки про мову досліджує походження слів?
• Запишіть назви трьох рослин, які, на вашу думку, особливо гарні восени. Поясніть, що саме робить їх красивими. Складіть усний опис однієї з рослин.10. Визначте тему та головну думку тексту «Шипшина», поданого у вправі 8. Визначте його зачин і кінцівку. Поясніть, що потрібно визначити під час складання плану тексту. Складіть і запишіть план цього тексту.


11. Прочитайте вірш спочатку мовчки, потім — уголос. Чи можна сказати, що в образі соняшника зображено людину? Як називається такий художній засіб?

Квітне сонях до сходу лицем —
Йому бджоли гудуть понад вухом.
Я усім говорила про це,
Та ніхто не хотів мене слухать.
Одвернувся колючий будяк,
Кукурудза листками шурхоче.
«Це не так, це не так, це не так!» —
Тихо коник у травах сюркоче.
Джміль над квіткою сонно гуде.
У гудінні — одна недовіра.
Тільки діти спиталися: «Де?» —
І щодуху побігли з подвір'я.
І така я щаслива тепер,
Що від сонця сльозина сріблиться.
Сонях голову гордо задер,
Ніби каже: «Я тут! Подивіться!»
                        Ганна Чубач.
Чи важливе для людини визнання її досягнень іншими людьми? Чому? Складіть про це невеликий роздум (усно). Розпочніть його так: Визнання необхідне кожному з нас тому, що...
Що робить кожну людину неповторною? Що робить її життя цінним не лише для неї та її родини? Поговоріть про це з однокласниками.
 
Пригадайте твори української та зарубіжної літератур, у яких розповідається про незвичайних людей.Чим запам'яталися вам ці персонажі? Чи хотілося б вам бути незвичайними? У чому?


12. Попрацюйте в парах! Складіть текст «Якби могли ці квіти говорити» (усно). Згадувані в ньому рослини наділіть здатністю спілкуватися людською мовою. Перекажіть однокласникам складений текст за особами.
• Визначте тему й головну думку складеного вами тексту.
• Доберіть до нього заголовок.

13. Прочитайте текст. Визначте, якими частинами мови є слова, що пов'язують між собою речення тексту (ці слова виділено).
                               Татарське зілля
Хрест із лепехи, м'яти і любистку розміщували на покуті на Зелені свята. Він був надійним оберегом від злих сил.
Інша назва лепехи — татарське зілля. Легенда розповідає, що ця рослина прийшла в Україну з татарськими ординцями. Вони завжди брали це зілля в походи. Татари кидали в річки й озера шматки кореня. Після цього нападники спокійно пили воду й напували коней.
Зілля з довгими мечоподібними листками прижилося понад берегами водойм. Лікувальні властивості його добре відомі. Ще запорожці присипали рани сушеним коренем рослини. Відвар кореня вживали проти зубного болю, жували під час епідемій.
Українці здавна шанують лепеху як оберіг і лікарську рослину.
                                     Із книжки «Українська міфологія».
Який розділ науки про мову вивчає частини мови?
• Визначте тему й головну думку тексту.
• Укажіть у тексті зачин і кінцівку
Який розділ науки про мову вивчає зміст і будову тексту?

14. Пригадайте відомі вам легенди про рослини. Ту, що подобається вам найбільше, запишіть. Не забудьте: правильно складений текст має зачин і кінцівку. До записаного тексту доберіть заголовок.

15. Роздивіться уміщені на сторінках підручника зображення сучасних українських міст. Пригадайте легенди та пісні про міста України. Чим подобається вам життя в місті, а чим — у селі? Почніть збирати матеріали для наукового дослідження-проекту на одну з таких тем:
• «Легенди й перекази про моє рідне місто (село)»;
• «Прислів'я і приказки про українські міста і села»;
• «Особливості мовлення моїх земляків».
• Із послідовністю виконання проекту познайомтеся у «Довідковому бюро».


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.