KNOWLEDGE HYPERMARKET


РМ 16. Особливості побудови роздуму дискусійного характеру. Усний твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: РМ 16. Особливості побудови роздуму дискусійного характеру. Усний твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі

257. Прочитайте. Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання. 
  Виголошення облудних закликів типу «В житті завжди е місце для подвигів» — то намагання принизити подвиг до рівня звичної норми. Це найгрубіша фальш, тому що подвиг — це злет душі, це звитяга, це факт виняткового героїзму, принесення себе в жертву заради порятунку людини чи людей, які, можливо, тобі навіть незнайомі і їхня доля ще мить тому тебе не цікавила.
  Далеко не кожен спроможний на самовідданість і самопожертву. Отже, не будемо лицемірити, закликаючи до масового героїзму!
                                                                                                 З журналу.
♦ Визначте у висловлюванні тезу та докази.
♦ Визначте стиль висловлювання, свою думку доведіть.
Пригадайте вчинки історичних осіб, літературних героїв, знайомих вам людей, що їх, на вашу думку, можна назвати подвигом.

Роздум — це висловлювання, мета якого — довести істинність чи хибність якоїсь думки (тези).
Роздум відповідає на питання Чому?
Роздум буває розгорнутий і стягнений.
Схема роздуму.jpg
Тезу та доказ звичайно поєднують словами тому що; через те що.
Висновок можна приєднувати словами отже, таким чином.
 
258. Роздивіться схему будови роздуму. Складіть роздуми (усно), узявши за тези подані вислови.
• Державну мову потрібно знати бездоганно, тому що...
• Необхідно володіти хоча б однією іноземною мовою, через те що...
• Найважче у житті — перемогти самого себе, бо...
Який стиль найпридатніший для роздумів на вказані теми? Чому?

259. Прочитайте текст. Дайте відповідь на запитання:чи часто відбуваються дискусії у вашому класі? Які з них найбільше вам запам'яталися? Чому?
   У житті нам часто доводиться вступати в суперечки.Замислімося: з якими видами суперечки нам доводиться мати справу?
   У тлумачному словнику зафіксоване таке значення цього слова: «Суперечка — словесне змагання між двома або кількома особами, які не погоджуються в якомусь питанні». У науковій літературі цим словом позначають процес обміну протилежними думками.
   Усі знають такі слова: диспут, дебати, дискусія. Подекуди їх уживають як синоніми. Проте ці слова позначають різні види суперечки.
   Диспут — це публічна суперечка на наукову або суспільну тему. Дебати — обмін думками з приводу якихось питань (здебільшого так називають суперечку, що виникла в процесі обговорення доповіді або повідомлення на зборах, засіданнях, конференціях).
   Дискусія — словесне змагання, метою якого є з'ясуванння та протиставлення різних думок про суперечливе питання, а також пошук і вияв істини. Учасники дискусії прагнуть дійти спільної думки, знайти спільне розв'язання питання.
                                                                                             За Л. Павловою.
Чи завжди корисні дискусії? Поясніть вислів недискусійне питання.
Пригадайте літературні твори, обговорення яких на уроках літератури було дискусійним. Поясніть, чому.
♦ Пригадайте телепередачі, в основу яких покладено дискусію. Які з дискусій особливо вам запам'яталися? Чим саме? Кого з ведучих дискусійних телепередач ви запам'ятали? Чому? Що, на вашу думку, потрібно для того, щоб організувати дискусію?

Музей.jpg
Герой екслібриса М. Бутковського — міфологічний Ікар. Чи згодні ви з таким символом Музею космонавтики? Поясніть.
 
В основу роздумів автора твору дискусійного характеру має бути покладено питання, яке викликає різне витлумачення серед людей.
Найпридатнішим типом мовлення для твору дискусійного характеру є роздум.
Твір-роздум дискусійного характеру компонують за такою схемою:
I. Зачин (підведення до обговорення: що спонукало взяти участь в обговоренні — став свідком якоїсь події, з кимось познайомився, щось прочитав, почув чи побачив).
II. Основна. теза, яку обстоює або спростовує автор твору.
1. ................... .   
2. ................... .   
З. ................... і т. ін.
III. Висновок.
У творі-роздумі дискусійного характеру потрібно навести два-три протилежні погляди на обговорюване питання. Власну позицію автор твору повинен аргументувати, тобто вдатися до доказів, проілюструвати їх прикладами.

260. За поданим планом складіть усний твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі на тему «Чи потрібно в добу комп'ютеризації вивчати орфографію».
                                            План твору
I. Навчання грамотного письма потребує багато зусиль і часу.
II. Орфографічна грамотність сприяє успішному письмовому спілкуванню.
    1. Освічена людина викликає повагу та довіру.
    2. Ніщо так не відволікає від змісту написаного, як помилки.
    3. Грамотне письмо — свідчення самоповаги.
III. Жодна комп'ютерна програма не замінить людського розуму.

Використайте у творі: За одного грамотного сім неграмотних дають. Не звання дає знання, а навпаки. (Народна творчість). Письмо з помилками — то як невимиті руки. Освіта потрібна людині не для іспиту і вступу до вищого навчального закладу, а для неї самої (В. Стус). Напис на комп'ютері: «Тут є усе, крім твого власного розуму» (Г. Пагутяк).

261. Складіть і запишіть план твору дискусійного характеру на одну з поданих тем. Підготуйтеся до усного твору за складеним планом.
• Чи потрібні в школі уроки етикету.
• Чи потрібен нашому сучасникові каліграфічний почерк.
• Чи всі народні обряди та звичаї потрібно відновлювати.
• Чи потрібно перекладати всі зарубіжні фільми українською мовою.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.