KNOWLEDGE HYPERMARKET


РМ 5. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: РМ 5. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

349. Прочитайте. Кого описано в уривку? На що саме (вік, зріст, поставу, риси обличчя, одяг) указав письменник, відтворюючи зовнішність людини?
  Максим був чоловік років двадцяти восьми. Зморшки, що глибоко залягли під великими сірими очима та двома довгими борознами, прорізали навскіс від прямого носа худорляві щоки, робили його набагато старішим. З-під смушевої довговерхої шапки вибивалося пасмо русявого чуба, такі ж русяві вуса підковою спадали від рота, сягаючи нижче різко окресленого підборіддя. Від усієї Максимової постаті віяло силою. Видно було — чоловік це сміливий, рішучий, вдачі твердої, трохи похмурої. Одягнений був у просмолену сорочку, заправлену в широкі сукняні штани, залатані на коліні, та в кунтуш із телячої шкіри. З-під кунтуша виглядала почеплена через плече стрічка з запасними кулями і порохом. На широкім реміннім чересі висів розцяцькований мідними ґудзиками гаман та швайка. Шабля й рушниця були прив'язані до сідла, до сідла ж були приторочені кирея та аркан.
                                                                                                                                                                     За Ю. Мушкетиком.
Які риси характеру людини передані через її словесний портрет?
• Чи є ця людина нашим сучасником? У яку історичну добу вона жила?
Свою думку доведіть.
Як ви гадаєте, навіщо складають словесні портрети?

Описати зовнішність людини — значить відтворити її індивідуальний вигляд, передати образ.
У словесному зображенні людини важливими є вказівки на її вік, зріст, риси обличчя, одяг, манеру говорити, ходу та ін.
Опис зовнішності людини складають так само, як опис предмета. «Відомим» є сам предмет або його частини (назви частин тіла, рис обличчя, елементів одягу тощо). «Новим» є ознаки.
      В          Н           Н          Н
Дівчина висока, ставна, смаглявочола (Олесь Гончар).
Ужиті в описі зовнішності порівняння є «новим»:
 В           Н                       Н                           Н
Очі ясно-зелені, як весняні листочки, зволожені росою, соком і краплинками сонця (М. Стельмах).

350. Прочитайте. Визначте в реченнях «відоме» та «нове».
1. Карпо ще молодий, широкоплечий, ширококостий; голова велика, кругла, наче гарбуз; очі сірі і завжди ясні, спокійні (за Панасом Мирним). 2. А те личко — мов зіронька темненької ночі, та ще к тому чорні брови і карії очі. Стан рівненький, мов тополя, щічки — мов калина, шийка — мов той алебастр, губоньки — малина (Л. Глібов). 3. Коса в бабусі була буйна, хвиляста й не сива, а якась рудувата, вилиняла. Рум'янець на щоках густий, гарячий, хоч і старечий, а рухи — живі, енергійні, як у молодої. Тільки очі були льодові, а довгі столітні вії білі, як сніг. (За С. Васильченком).

• Нині досить часто люди знайомляться за допомогою Інтернету, не бачачи один одного. Уявіть, що на прохання «комп'ютерного» знайомого ви маєте описати свою зовнішність кількома реченнями. Зробіть це. На що ви звернете увагу насамперед?
Чи існують риси зовнішності, характерні для людей певної історичної доби? Спробуйте описати зовнішність людини, яку вважали красивою сто або двісті років тому.

351. Прочитайте. Поясніть, як авторам вдалося передати власне ставлення до описуваних ними людей. До яких художніх засобів вдалися письменники?
І. Рипнули двері, і увійшов низенький, невеличкий, сухенький чоловічок. То був старий Бубка. Він мав кругленький невеличкий вид, кирпатий, як картоплина, ніс і маленькі чорні очки. На сухому підборідді стирчало зо три пучечки чорного волосся, котре позакручувалося вгору, неначе кучері в качура на хвості. Бубка говорив тоненьким сипким голоском. Його недурно продражнили Бубкою: у нього сліду не було вдачі й завзяття. Старий сивуватий Бубка був у постолах, у одній сорочці й держав на плечі старенький кожушок.
                                                                                                                                                                             За І. Нечуєм-Левицьким.
II. Ось і дівчина. Як і всі, вона засмагла, але чисто вмита, з лиця дуже гарна, чорні очі великі. Сліпучо сяють намистинки білих зубів. Боже, яка вона особлива, не така, як усі! Коли бачиш її, серце б'ється так, що дух забиває. Коли б я був поетом, написав би, напевне, вірші такої вічної краси, як у Петрарки. Коли б був художником, то, либонь, ще не відомо, хто б став творцем «Джоконди». Коли б був музикою, то також питання — кого б в енциклопедіях записали автором мелодій до «Наталки Полтавки».
                                                                                                                                                                              За І. Сенченком.
• Визначте стиль уривків. Свою думку обґрунтуйте.

Опис зовнішності людини може бути складений у художньому, науковому або діловому стилях.
Мета наукового й ділового описів — об'єктивно й точно передати особливості вигляду людини. Такі описи стислі й конкретні.
Наукові описи можуть бути узагальнені, тобто відтворювати типову зовнішність, характерну для певної групи людей, виділяючи найістотніше.
Мета художнього опису людської зовнішності — створити образ, емоційно вплинути на читача чи слухача, викликати до портретованого певне ставлення. Цього досягають добором відповідних художніх засобів: Волосся руде, золоте ластовиння, як сонячний зайчик, мінливе лице (М. Бажан).
У художніх описах зовнішності вживають й оцінні слова: Що то за дівчина. Боже мій, світе мій! Така ж гарна, як маківочка! (Марко Вовчок).

352. Прочитайте. Які типи мовлення поєднано в тексті? Свою думку доведіть.
                                                                                    Автопортрет Тараса Шевченка
  Ніколи раніше не малював Тарас олією. Звик до акварелі, виходило непогано.А що як спробувати написатиолією автопортрет? Кажуть, самого себе малювати важко. Ніби й знаєш себе добре, а спробуй передати на полотні свій характер, настрій, показати усе, що в тебе на душі...
  Тарас відчинив навстіж вікно, поставив біля себе велике дзеркало. Пильно й прискіпливо почав роздивлятися кожну рисочку свого обличчя, ніби бачив себе вперше.

Автопортрет.jpg
  Зробив підмальовок, тоді узявся за пензлі. Невдовзі з темного овалу полотна виступило бліде й змарніле юнацьке обличчя. Тарас нещодавно перехворів, тому очі глибоко позападали, вилиці виступали чіткіше.
  Глибока втома зачаєна у невеликих темних очах юнака. Різкою зморшкою перерізане високе світле чоло. Гірко переломлені вуста. Безрадісний вираз застиг на блідому обличчі.

Автопортрет зі.jpg
  Тарасові — двадцять шість. Лише два роки минуло, як він викуплений з кріпацтва. Та мучаться у рабстві сестри й брати. Скільки кривди й горя навкруги!
  Стрімкий поворот голови, енергійний рух портретованого назустріч глядачеві засвідчує силу духу й незламність. Адже вийшов уже перший Тарасів «Кобзар». Уже відчув юнак у собі силу таланту поета, а тепер ось перед мольбертом і художника!
  Робота посувалася швидко. Тарас малював натхненно й упевнено. Тоді поклав пензля, відступив від портрета й почав пильно роздивлятися самого себе.
                                                                                                                                                                             За Д. Красицьким.
 
• Поясніть лексичне значення виділених слів, перевірте себе за тлумачним словничком.
• Визначте вжиті в тексті прислівники. Поясніть їхню роль у мовленні.
• Визначте тему та головну думку тексту.
• Відшукайте в тексті опис зовнішності Тараса Шевченка, прочитайте його.
• Складіть і запишіть план опису зовнішності молодого Кобзаря.
• Усно перекажіть за планом словесний портрет Тараса Шевченка. У переказі вживайте прислівники.
Зберіть матеріали й організуйте у класі виставку «Автопортрети Тараса Шевченка»,
 
Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.