KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ремесло і торгівля в середньовічному місті

Тема. Ремесло і торгівля в середньовічному місті

Мета. З’ясувати, яким чином успіхи в господарстві привели до виникнення міст – торгово-ремісничих центрів, показати роль селян і ремісників у виникненні суспільного поділу праці; продовжувати формувати вміння працювати з навчальним текстом та картами, робити висновки, порівнювати історичний матеріал, складати опорні схеми;
виховувати повагу до історичних надбань минулого, дбайливе ставлення до пам’яток історії і культури.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання. Підручник (Карліна О. Історія середніх віків. – К., “Генеза”, 2000), карта “Європа ХІV –ХV ст.”, “Франкська держава V-ІХ ст.”; Агібалова Є.В., Донський Г.М. Методичний посібник по історії середніх віків. М., 1988
Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія середніх віків. Плани-конспекти уроків – Харків, 2005
Хід уроку.
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Вчитель проводить вступну бесіду, яка допоможе учням усвідомити процес виникнення міст, з’ясувати, чи завжди існували міста, чи були міста в стародавньому світі, якою була доля міст Римської імперії після завоювання їх германськими племенами, якими були основні заняття жителів стародавніх міст.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
План.
1.    Виникнення середньовічних міст.
2.    Цехи. Майстерня ремісника.
3.    Торгівля. Лихварі і банкіри.

1 питання.
Вчитель організовує роботу з настінними картами “Європа ХІV –ХV ст.”, “Франкська держава V-ІХ ст.”, в ході якої учні визначають збільшення кількості міст в Європі.

Далі розглядаються причини цього явища.
Вчитель зачитує сюжетну розповідь про виникнення міста та націлює учнів на визначення  причин утворення міст (Агібалова Є.В., Донський Г.М. Методичний посібник по історії середніх віків. М., 1988 – С. 100; Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія середніх віків. Плани-конспекти уроків – Харків, 2005 – С. 166)

Для закріплення цього питання учні складають схему.

Для доповнення   даного питання  слово надається юним лінгвістам, які готували випереджаюче завдання про походження назв міст  залежно від їх географічного положення (Гамбург, Страсбург, Париж, Франкфурт, Оксфорд, Марсель, Генуя).

2 питання.
Вчитель розповідає про причини виникнення  цехів, пропонує в ході розповіді зафіксувати характерні риси  об’єднання ремісників однієї спеціальності.
Далі зачитується  документ “Статут паризьких ткачів шерсті” (Вовк Ю., Мадзей С. Історія середніх віків. –Тернопіль, 1998 . С.100) і ставиться запитання: Чи сприяла така чітка регламентація всіх сторін життя і діяльності ремісника розвиткові виробництва?

Поміркуйте
1412 р. В Кельні майстри цеху ткачів заборонили винахідникові колеса для прядіння і сукання шовку впровадити винахід у місті. Чому майстри так вчинили? Яку роль у розвитку техніки відіграв у даному разі цех?

Висвітлення питання “Майстерня ремісника” починається з опису вчителем, учні при цьому розглядають малюнок підручника “Майстерня ремісника”,  доповнюється  роботою над документом “Договір про наймання учня (ХV ст.)”, вміщеному  в посібнику Вовк Ю., Мадзей С. Історія середніх віків. –Тернопіль, 1998 . С.100
Далі діти розглядають і заповнюють в зошитах схему.

Учні мають дати відповідь на питання:

  1. Чому зазвичай встановлювалися довгі терміни навчання ремеслу?
  2.  Як вироби-шедеври сприяли розвитку виробництва та культури країн Європи?

Завдання: поясніть значення поданих слів і встановіть зв’язок між ними:
майстер, цех, статут, шедевр, підмайстер, старшина.

3 питання вивчається  методом коментованого читання підручника (Карліна О. Історія середніх віків. – К., “Генеза”, 2000, § 41, С. 230-232), в ході якого  учні повинні  визначити:

  •  що сприяло розвитку торгівлі,
  • основні торгові шляхи та центри Європи,
  • найпопулярніші товари для продажу,
  • місця здійснення торгових операцій.

Можна використати текст-цікавинку про ярмарки в Шампані (Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія середніх віків. Плани-конспекти уроків – Харків, 2005  - С. 170), де учні зустрічаються з поняттями “кредит, борг, обмін грошей”, що підводить їх до  розгляду термінів “лихвар, банкір”.
Визначення термінів записується до зошитів. 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.
Які причини виникнення міст у середньовічній Європі?
Що таке цехи?
Яка їхня роль у житті міста?
Охарактеризуйте торгівлю в середні віки.
Яку роль відігравали лихварі і міняйли у розвитку торгівлі?

Встановіть відповідність:
 
1.    лихвар.
2.    ярмарок
3.    товар
4.    банк
5.    банкір
6.    міняйло

A.    Власник банку
B.    Економічна установа, де зберігаються тимчасово вільні кошти.
C.    Щорічний великий торг
D.    Річ, вироблена для продажу
E.    Людина, яка обмінювала гроші на ярмарках
F.    Людина, яка дає гроші в позику під проценти

V. Підсумок уроку.
Заключне слово вчителя.
В ході уроку ми дізналися про виникнення міст в Європі та їх місце в розвитку середньовічного  суспільства.
Оцінювання роботи учнів.

VІ. Домашнє завдання.
1.    Опрацювати § 41 підручника (Карліна О. Історія середніх віків. – К., “Генеза”, 2000)
2.    Дати відповідь на запитання в кінці параграфа.
3.    Скласти план оповідання на тему “У середньовічній майстерні ремісника”

Предмети > Всесвітня історія > Всесвітня історія 7 клас > Середньовічне місто > Середньовічне місто. Конспект уроку і опорний каркас