KNOWLEDGE HYPERMARKET


Робота з фрагментами тексту

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Робота з фрагментами тексту

                                       Списки та їхнє створення в текстовому документі


     Особливим видом форматування абзаців є оформлення їх у вигляді списків. Списками можуть подаватися переліки об'єктів, описи порядку дій тощо. Наприклад, список прізвищ учнів класу, інструкція щодо користування приладом, перелік правил оформлення документа, список ліків в аптечці, послідовність дій під час приготування деякої страви тощо.
У текстовому процесорі Word 2007 можна створювати списки трьох типів:
•  Маркований, у якому кожний абзац на початку позначається деяким спеціальним символом (маркером). Приклади оформлення:
Ин25.jpg

• Нумерований, у якому на початку кожного абзацу вказується його номер. Порядковий номер абзацу в списку може задаватися числом (записаним арабськими або римськими цифрами), літерою алфавіту або числівником. Приклади оформлення:
Ин26.jpg

Багаторівневий, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрархічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку - 9 рівнів. Приклади оформлення:

Ин27.jpg


     Існує кілька способів оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді маркованого чи нумерованого списку.

     І спосіб. Основний. Для початку введення списку слід розмістити курсор у потрібному місці документа і виконати Основне => Абзац => Маркери Ин29.jpg або Нумерація Ин30.jpg. У поточному місці документа з'явиться маркер або номер того виду списку, який використовувався останнім. Для вибору іншого виду списку слід вибрати кнопку - біля потрібного типу списку та у відкритому переліку Бібліотека маркерів або Бібліотека нумерованих списків (рис. 1.15) вибрати необхідний варіант оформлення. Після цього можна вводити перший елемент списку.
 Ин28.jpg

    Після введення першого елемента списку слід натиснути клавішу Enter - наступний номер або маркер з'являються в наступному рядку автоматично. Коли останній елемент списку введено, слід повторно вибрати кнопку відповідного списку на Стрічці, або двічі натиснути Enter, або видалити номер чи маркер клавішею Backspace.

     ІІ спосіб. Автоматичне створення списку. Розмістивши курсор у потрібному місці документа, слід увести спеціальні умовні символи, які визначають вид бажаного списку, і натиснути клавішу Пропуск (табл. 1.2). Одразу ж умовні символи перетворяться на відповідний маркер або номер. Далі можна розпочинати введення першого елемента списку.


   Таблиця 1.2. Умовні символи для створення списку

Ин31.jpg


      ІІІ спосіб. Перетворення на список. Якщо деякі абзаци тексту, введеного раніше, потрібно оформити як список, то слід виділити ці абзаци і вибрати на Стрічці кнопку відповідного типу списку: Маркери Ин29.jpg, Нумерація Ин30.jpg. Для вибору іншого виду списку слід вибрати кнопку Ин32.jpg.

                                                   Багаторівневі списки


     Для створення багаторівневого списку на Стрічці слід вибрати кнопку Багаторівневий список Ин33.jpg і варіант оформлення списку в бібліотеці списків. Далі потрібно вводити елементи списку, змінюючи за потреби їхні рівні вкладеності. Для цього використовуються кнопки Зменшити відступ Ин34.jpg (перехід на рівень вище) або Збільшити відступ Ин35.jpg (перехід на рівень нижче), які розташовані на Стрічці в групі Абзац. Збільшити рівень вкладеності можна також натисканням клавіші Tab, зменшити - Shift + Tab. Нумерація елементів списку змінюється автоматично.
    Аналогічно можна змінити рівень раніше введеного елемента, попередньо виділивши його.


                                                          Редагування списків


     У текстовому процесорі Word 2007 створені списки зручно редагувати.
    Якщо в будь-якому місці списку потрібно додати ще один рядок, то слід установити курсор у кінці попереднього рядка списку і натиснути клавішу Enter - буде вставлено додатковий рядок з відповідним номером чи маркером, а нумерація в усіх наступних рядках списку автоматично зміниться. Для видалення елемента списку його потрібно виділити і натиснути клавішу Delete - нумерація також автоматично зміниться.


    Інколи потрібно в деякому абзаці відмінити нумерацію, наприклад для введення тексту, який не є елементом списку. У такому випадку нумерацію слід видалити повторним вибором кнопки списку на Стрічці або натиснувши клавішу Backspace.
У деяких випадках (наприклад, під час копіювання списків) автоматична нумерація може не відповідати потребі користувача. Для зміни нумерації потрібно:
1.    Виділити номер елемента списку, який слід змінити.
2.    Відкрити контекстне меню виділеного номера (рис. 1.16).                          Ин36.jpg
3.    Вибрати потрібний варіант зміни номера:

     •    Перезапустити з 1 - нумерація елементів списку розпочнеться заново, з першого номера.
     •    Продовжити нумерацію - нумерація цього і наступних елементів списку буде продовжена наскрізно від попереднього номера.
     •    Установити значення нумерації - нумерація елементів списку розпочнеться з номера, який укаже користувач

Ин37.jpg

Рис. 1.17. Вікно Сортування тексту

Елементи списку можна відсортувати за зростанням або спаданням. Для цього слід виконати такий алгоритм:
   1. Виділити абзаци, які упорядковуються.
   2. Виконати Основне => Абзац => Сортування ¿1.
   3. Установити в діалоговому вікні Сортування тексту (рис. 1.17) такі значення:
     •    Сортувати за - абзацами.
     •    Тип даних - текст, число або дата.

    •  Порядок сортування - за зростанням чи за спаданням.

   4. Вибрати кнопку ОК.

   Рядки списку змінять своє розташування, а нумерація елементів списку залишиться послідовною.

     За необхідності користувач може відформатувати створений список: змінити вид маркера, його формат, спосіб нумерації, розташування списку тощо. Для цього слід виділити потрібні елементи списку і використати потрібні елементи керування міні-панелі, групи Шрифт і Абзац вкладки Основне, діалогових вікон тощо. Для змінення відступів елементів списку від поля також використовують маркери на горизонтальній лінійці.
    Для встановлення відступу елемента списку від номера чи маркера використовується табуляція - засіб, який дає змогу розміщувати об'єкти в рядку в строго визначених місцях (позиціях табуляції). На лінійці позиція табуляції зазвичай позначається так: L (рис. 1.18).

Ин38.jpg

      Для встановлення позначки табуляції достатньо вибрати на лінійці потрібне місце вказівником миші. Щоб змінити її позицію, потрібно перетягнути позначку вздовж лінійки у нове місце. Для видалення позиції табуляції достатньо перемістити позначку табуляції за межі лінійки.
    Також установити та змінити позиції табуляції можна у вікні Табуляція, для цього слід відкрити діалогове вікно Абзац і вибрати кнопку Табуляція.
    Однією з особливостей форматування списків є те, що формат маркерів (номерів) і формат символів тексту може бути різним. Якщо в тексті вибрати один з маркерів чи номерів списку, то будуть виділені всі аналогічні об'єкти в усьому списку. Далі можна змінювати їхній формат незалежно від формату іншого тексту списку (рис. 1.19).
Ин39.jpg


     Ще однією особливістю форматування списків є так зване автоматичне форматування. Якщо ви ввели перший елемент списку і відформатували його певним чином, то програма автоматично застосовуватиме такий саме формат і для інших елементів цього списку під час їх уведення. Прикладом застосування такого форматування може бути створення списків означень термінів. Наприклад, на рисунку 1.20 перше слово оформлено курсивом, після нього символ тире як роздільник, далі текст звичайного накреслення. У наступних рядках списку таке форматування.

    Міста-герої України:
   •  Керч — місто республіканського підпорядкування в АР Крим. Розташоване на узбережжі Керченської протоки, на сході Керченського півострова між Чорним і Азовським морями.
  •    Київ — столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, в північній Наддніпрянщині. Провідний політичний, соціально-економічний та науковий центр країни.
  •    Одеса — місто на чорноморському узбережжі України, найбільший морський порт в країні, місто обласного значення, центр Одеської області.
  •    Севастополь — портове місто державного підпорядкування в Україні. Місто розташоване на південному заході Кримського півострова, на узбережжі численних бухт Чорного моря.
                                  Рис. 1.20. Приклад списку з автоматичним форматуванням
 буде повторюватися та автоматично перемикатися з курсиву на звичайний шрифт під час уведення роздільника (знака тире).
     За необхідності користувач може створити власний спосіб оформлення списку, вибравши команду Визначити новий маркер або Визначити новий числовий формат внизу діалогових вікон відповідних списків. У вікні, що відкриється, потрібно встановити значення властивостей нового виду списку.

Ин40.jpg


     Наприклад, для маркованого списку у вікні Визначення нового маркера (рис. 1.21) можна вибрати зображення маркера у вигляді символу або рисунка, встановити параметри шрифту символу, визначити спосіб вирівнювання списку відносно лівого та правого полів сторінки. Вибираючи вид маркерів, слід пам'ятати, що відповідні шрифти та маркери повинні бути встановлені в операційній системі комп'ютера, на якому планується використовувати створений текстовий документ. Інакше зображення маркера може не відповідати вибраному.
     Для створення нового формату нумерованого списку слід у вікні Визначення нового числового формату (рис. 1.22):
      1.  Вибрати в списку вид номера (числа, літери тощо).
      2.  Якщо потрібно, ввести текст перед номером або після нього (на рисунку 1.22 перед літерою І було введено слово Розділ).
     3.  Вибрати спосіб вирівнювання тексту списку.
     4.  Переглянути зразок оформлення.
     5.  Вибрати кнопку ОК.

    Створені таким чином нові варіанти оформлення списків відображаються на початку відповідної бібліотеки. їх можна видалити, вибравши команду Видалити в контекстному меню створеного виду списку.

    Табуляція та її використання
    За допомогою табуляції можна розташувати об'єкти тексту в певних місцях рядка. Простір між об'єктами в рядку можна заповнити послідовністю деяких символів (крапками, тире, підкресленням тощо). Наведемо кілька прикладів використання табуляції:
   1) Зима               Весна               Літо                         Осінь   
      Грудень          Березень         Червень                  Вересень
      Січень            Квітень             Липень                    Жовтень
      Лютий             Травень           Серпень                    Листопад                     
                                                                                                          
 
2) Директор ЗАТ                                                І. В. Сидоренко
 
3) Розділ 1                                     1 стор.
    Розділ 2                                     8 стор.
    Розділ 3                                     15 стор.

     Для оформлення тексту таким чином на лінійці в потрібних місцях треба встановити позначки табуляції. Можна використовувати кілька типів табуляції, які вибираються кнопкою Тип табуляції, що розташована зліва від горизонтальної лінійки. Якщо послідовно вибирати цю кнопку, то тип табуляції буде змінюватися і можна встановити:

Инф1-1.jpg                                    Инф2-2.jpg                                            


      Після цього на лінійці відмічають позицію табуляції (рис. 1.23). Потім можна вводити потрібний текст. Для переміщення курсора в наступну позицію табуляції використовують клавішу Tab (їй відповідає прихований знак -—).


Инф3 3.jpg

      Для зміни значень властивостей табуляції потрібно відкрити діалогове вікно Табуляція (рис. 1.24), двічі клацнувши будь-яку позицію табуляції на лінійці або вибравши кнопку Табуляція у діалоговому вікні Абзац. У цьому вікні для кожної позиції табуляції можна встановити значення таких її властивостей:
Инф4 4.jpg

•    відстань від межі лівого поля (за замовчуванням вимірюється в сантиметрах);
•    спосіб вирівнювання тексту відносно позиції табуляції;
•    символ-заповнювач простору між позиціями в рядку (заповнення буде відбуватися до наступної позиції табуляції і лише в тому випадку, якщо натиснута клавіша Tab). Установивши значення властивостей для нової позиції табуляції, слід вибрати кнопку Установити, - і нова позиція буде внесена до списку Позиції табуляції. Щоб змінити значення властивостей вже встановленої позиції табуляції, необхід¬но вибрати її в списку Позиції табуляції і встановити нові значення її властивостей.
     Кнопка Видалити цього вікна видаляє зі списку вибрану позицію табуляції. Усі встановлені позиції табуляції можна видалити кнопкою Видалити все.


                                                       Перевір себе

1. Списки яких типів можна створити в текстовому документі Word 2007?

2. Як перетворити кілька абзаців уведеного тексту на список?

3. Яка назва і призначення кнопок Инф5-5.jpg групи Абзац?

4. Як створити нумерований список?

5. Як створити маркований список?

6.Який список є багаторівневим? Як його створити?

7.Як змінити рівень вкладеності елементів списку?
8. Як змінити вид маркера чи номера?
9. У чому полягає автоматична нумерація елементів списку? Як її можна змінити?
10. Яким чином відмінити нумерацію (маркування) після закінчення введення списку?
11. У списку учнів вашого класу було пропущено кілька прізвищ. Опишіть, яким чином їх вставити в текст.
12. Список учнів вашого класу було введено в довільному порядку. Опишіть, яким чином розмістити прізвища в алфавітному порядку.
13. Що таке табуляція? У яких випадках її використовують?
14. Як установити позицію табуляції? Як її змінити? Як її видалити?
15. У чому суть автоматичного форматування елементів списку? У яких випадках цим зручно користуватися?
16. Як створити власний спосіб оформлення списків?
17. Які типи табуляції ви знаєте? Як їх можна змінювати?
18. Яка відстань між позиціями табуляції встановлена за замовчуванням? Як її змінити?
19. З'ясуйте, використовуючи Довідку, у якому випадку маркери та номери можуть не з'являтися під час створення списку. Як це виправити?


                                                        Виконайте завдання
 
1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.2\ зразок 1.2.1.docx). У відкритому документі абзаци 1-3 оформіть як маркований список (маркер оберіть самостійно), абзаци 4-6 - як нумерований список (вид нумерації оберіть самостійно). Відмініть нумерацію для заголовка тексту. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.1.docx.
2. Створіть новий документ і введіть десять прізвищ ваших однокласників у вигляді нумерованого списку. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.2-1.docx. Перетворіть список у маркований.
Збережіть документ у власній папці з іменем вправа 1.2.2-2.docx.
3. Створіть новий документ і введіть перелік ваших улюблених страв у вигляді маркованого списку. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.3-1.docx. Перетворіть список у нумерований. Збере-
жіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.3-2.docx.
4. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.2\зразок 1.2.4.docx). Оформіть документ за зразком, наведеним у файлі. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.4.docx.
5. Створіть новий документ і введіть означення чотирьох понять даного параграфа, наприклад маркований список, нумерований список, багаторівневий список, табуляція. Оформіть уведений текст як маркований список за форматом, який зображено на рисунку 1.20. Збережіть документ у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 1.2.5.docx.
6. Створіть  власний  спосіб  оформлення  маркованих  і  нумерованих списків. Відформатуйте з їх використанням списки з файла зразок 1.2.6.docx, який знаходиться у папці Тема 1\Завдання 1.2. Збережіть документ у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 1.2.6.docx.
7. Створіть новий документ, у який уведіть і оформіть текст за зразком (рис. 1.25). Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа    1.2.7.docx.
8. Знайдіть на сайті Microsoft Office Online рисункові маркери та встановіть їх на своєму комп'ютері. Оформіть з їх використанням список семи чудес України.

9. З'ясуйте за допомогою Довідки, які символи можна використовувати під час створення списків як умовні символи для маркерів і нумерації. Запишіть їх у зошит. Перевірте застосування цих символів на практиці.

10. Створіть новий документ, увівши дані про п'ятьох ваших друзів (прізвище, ім'я, дата народження, номер телефона), розташувавши їх у чотири стовпчики за наведеним зразком (рис. 1.26). Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.10.docx.
Инф6-6.jpg

Тараненко ........... Віктор     02.03.1993.......... 233-51-25
Чупрун ............... Олеся     06.07.1992.......... 098-123-45-67

                                 Рис. 1.26Й.Я.Ривкінд,Т.І. Лисенко,Л.А. Чернікова,В.В.Шакотько

Вислано читачами з інтернет-сайту
Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з інформатики, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з інформатики


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.