KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розбір прислівника як частини мови (7 клас)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Розбір прислівника як частини мови (7 клас)


Послідовність розбору
1.    Частина мови. Загальне значення.
2.    Морфологічні ознаки:
а)    незмінність;
б)    ступінь порівняння (якщо є).
3.    Синтаксична роль..

Зразок усного розбору
Будинок той Андрій бачив оце вперше (В. Козаченко).


Вперше — прислівник; означає час дії: бачив (коли?) вперше. Це незмінне слово. У реченні є обставиною.
Повторив повільніше (М. Ковалевська).


Повільніше — прислівник; означає спосіб дії: повторив (я к?) повільніше. Це проста форма вищого ступеня порівняння; утворений за допомогою суфікса -іш. У реченні є обставиною.


Зразок письмового розбору
Вперше — присл., бачив (кол и?) вперше — час дії; незм.; обстав.


Повільніше — присл., повторив (я к?) повільніше — спосіб дії; незм.; прост. ф. вищого ступ, порівн.; обстав.


243. І. Користуючись словничком наприкінці підручника, перекладіть і запишіть речення українською мовою. Поясніть відмінність у творенні ступенів порівняння прислівників в обох мовах. Як ви розрізняєте вищий ступінь порівняння прикметників середнього роду і прислівників?


1. Чем больше знает человек, тем он умнее (Максим Горький). 2. Нет ничего радостнее и приятнее, чем делать людям добро (За І. Соколовим-Микитовим). З. Я пришёл раньше всех. 4. Серёжа отвечал хуже всех. 5. Я бегаю быстрее всех в классе. 6. В мире нет ничего лучше дружбы; исключить из жизни дружбу всё равно, что лишить мир солнечного света (Цицерон).


II.    Як ви розумієте афоризми?


III.    Випишіть прислівники з першого і третього речень (українською мовою). Письмово розберіть їх як частину мови.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.