KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розбір часток і вигуків як частин мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Розбір часток і вигуків як частин мови

Послідовність розбору частки як частини мови:
• Частка.
• До якого розряду за значенням належить.
• Група за значенням (для модальних).
• Особливості написання (якщо є).

Убою страшний не ворог, а відступник (П. Перебийніс).
Зразок усного розбору частки:
Не — частка, заперечна, з іменником пишемо окремо.
Зразок письмового розбору частки:
Не — част., запереч., з ім. пишемо окремо.

507. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте частки, розберіть їх як частину мови.
1. Коли Вкраїну люди пок..дають, хіба вони не відають, не знають, що за морями відшукати щастя, л..шивши рідну вотчину, не вдаст..ся? (М. Луків). 2. То як же нам жити на рідній з..млі, щоб люди довіку щасливі були, щоб мова народу в повазі була, від роду до роду між нами ж..ла? (Ф. Тишко). 3. Коли б ми здружені були, як мати і слухняні діти, ж..ли б ми вільні, наче віт..р, і не було б на нас хули (М. Кондратенко).

Послідовність розбору вигука як частини мови:
Вигук.
• Що передає (почуття чи волевиявлення).
• Особливості написання (якщо є).
• Розділові знаки.

Ох, коли б мені доля судила хоч побачити ранню зорю! (Леся Українка).
Зразок усного розбору вигука:
Ох — вигук, виражає почуття захоплення, на письмі відділяємо комою.
Зразок письмового розбору вигука:
Ох — виг., вираж. почуття захоплення, відділ, комою.

548. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Обґрунтуйте вживання дефіса.
1. Гай-гай до травня зачекаймо (М. Бажан). 2. О як цвітуть покинуті сади! О як в долині солов'ї дуріють! (Г. Чубач). 3. Ой не висни чорна хмаро над смерекою (В. Сосюра). 4. Вже з уст зірвалися слова Гей-гей чи є хто в лузі озовися (М. Вороний). 5. Гай-гай та й не вдома де не сядеш — не солома (Народна творчість). 6. Ох-го десь у лісі оддало (П. Тичина).
• Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

549. Складіть і розіграйте діалог між однокласниками, один із яких захоплюється інформатикою. Мета його спілкування — висловити захоплення від роботи з комп'ютером і спонукати товариша опанувати комп'ютерну грамоту. Мета другого — з'ясувати, наскільки корисне й цікаве навчання інформатики. У репліках діалогу використайте деякі з поданих слів і словосполучень, а також якнайбільше вигуків.

Комп'ютерна грамотність, монітор, дисплей, системний блок, клавіатура, маніпулятор «миша», дискета, компакт-диск, захисний екран, інсталяція (встановлення програми), база даних, принтер, картридж.

550. Складіть і розіграйте діалог між однокласниками, що колекціонують комп'ютерні ігри. Мета спілкування кожного — ознайомитися з колекцією співрозмовника та домовитися про обмін іграми. У репліках використайте деякі з поданих слів та якнайбільше вигуків.
Інтернет, сайт, електронна пошта, CMC (служба коротких повідомлень), контекстне меню, мегабайт, поштова адреса.

551. Від імені семикласника складіть монологічну розповідь про його захоплення. Використайте деякі з поданих слів і словосполучень, а також якнайбільше вигуків.

Шахова партія, турнірна таблиця, спортивний розряд, майстер спорту, гросмейстер, шахова комбінація, шахова задача, цейтнот, шах, мат, сеанс одночасної гри, шаховий комп'ютер.
Клясер (альбом для колекції поштових марок), пінцет, перфорація, штемпель, тематична добірка, ювілейна марка, раритет (цінна рідкісна річ), підробка, журнал «Філателіст», магазин «Філателія», дизайн (художнє оформлення), колорит.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.