KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розв'язування задач і вправ №2

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 9 клас>> Хімія: Розв'язування задач і вправ №2


РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ №2


Застосуйте свої знання й уміння

1. Виберіть запис, який відповідає процесу окиснення:

формула. фото

2. Остап і Тарас посперечалися. Тарас стверджував, що згоряння вугілля у грубці - процес окиснення Карбону. Остап переконував його, що це процес відновлення Оксигену. Долучіться до їхньої дискусії й поясніть, хто з хлопців має рацію.

3. Опишіть перебіг хімічних реакцій, схематично зображених на малюнку 1 Поясніть спостережувані зовнішні ефекти, розглянувши реакції з точки зору окиснення-відновлення. Запишіть у повному та скороченому йонному вигляді відповідні хімічні рівняння.

Хімічні реакції. фото

4. За схематичними зображеннями на малюнку 14.8 визначте, у якій з реє Бром є відновником. За таблицею розчинності визначте, йодиди й броміди яких саме металічних елементів можна використати у цій реакції. Складіть хімічні рівняння обох реакцій, розгляньте їх з точки зору окиснення-відновлення, запишіть у повному й скороченому йонному вигляді. Поясніть, чого після закінчення реакції (1) до її продуктів добавили неполярний чинник ССІ4.

Дія брому на йодид та дія хлору на бромід. фото

5. Виберіть загальне число приєднаних електронів в електронному балансі реакції, схема якої С + 02 → С02: А 1; Б 2; В 3; Г 4.

6. Виберіть загальне число приєднаних електронів в електронному балансі реакції між алюмінієм і хлоридною кислотою: АЗ; Б 6; В 9; Г 12.

7. Виберіть відновник у реакції між цинком і розбавленою сульфатною кислотою: А Н+;Б S+6;В Zn°;Г O-2.

8.  Доповніть запис електронного балансу і складіть за ним рівняння окисно-відновної реакції:

формула. фото

9. Виберіть схеми реакцій, у яких Гідроген - окисник:
А N2 + Н2 → NN3;
Б СН4 → С + Н2;
В Zn + НСІ → ZnСІ2 + Н2↑;
Г Н2S04 + КОН → К2S04 + Н20;
Д Н2 + СІ2 → НСІ;
Е СuО + Н2 → Сu + Н20.

10. Виберіть окисно-відновні процеси:
А Розрядження акумулятора; Б Плавлення льоду; В Реакція нейтралізації; Г Ржавіння заліза; Д Вибілювання волосся; Ж Гниття.

11. Наведіть по два приклади окисно-відновних реакцій, які водночас є реакціями: а) сполучення; б) розкладу; в) заміщення.

12. На уроці української мови учні наводили приклади антонімів. Марійка склала таку таблицю:

Кислий
    Лужний
Окисник     Відновлення
Аналіз     Синтез
Сполучення     Заміщення
Катіон     Аніон

Оцініть правильність виконання завдання, аргументуйте свою думку.

13. Руслана, характеризуючи реакцію заліза із сіркою з точки зору окиснення-відновлення, вжила такі слова: метал, неметал, оксид, відновник, окиснення, відновлення, залізна ожарина. Оцініть правильність виконання завдання, аргументуйте свою думку.

14. Проаналізуйте зміст третьої колонки таблиці 13.1 й визначте, про що ви дізналися і чого навчилися, опрацювавши § 14.


Г. А. Лашевська, Хімія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Скачати календарно-тематичне планування з хімії, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з хімії для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.