KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розв’язування задач

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 11 клас>> Фізика: Розв’язування задач


РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 1

1. Визначте різницю потенціалів між кінцями осі залізничного вагона завдовжки  1,6 м,  якщо на горизонтальній дільниці шляху
швидкість потягу 36 кмгод, а вертикальна складова індукції магнітного поля Землі на цій широті дорівнює 2 • 10-5 Тл.
2. Літак, який має розмах крил 36 м, летить горизонтально зі швидкістю 900кмгод. Яка різниця потенціалів між кінцями його крил,
якщо вертикальна складова індукції магнітного поля Землі на цій широті дорівнює 5 • 10-5 Тл? Чи світитиметься лампочка кишенькового ліхтарика, якщо її з'єднати провідниками з кінцями крил?
3. З якою швидкістю потрібно рухати провідник, довжина активної частини якого 0,5 м, під кутом 60° до ліній індукції магнітного поля, щоб між його кінцями виникала різниця потенціалів 1 В? Магнітна індукція поля 0,2 Тл.
4. Прямий провідник завдовжки 0,3 м перетинає магнітне поле під кутом 60° до напрямку індукції зі швидкістю 6мс. Визначте магнітну індукцію поля, якщо різниця потенціалів, яка з'являється між його кінцями, дорівнює 3,2 В.
5. Якою має бути довжина активної частини провідника, що рухається в магнітному полі з індукцією 0,8 Тл перпендикулярно до ліній індукції зі швидкістю 10мс, щоб на кінцях провідника індукувалася різниця потенціалів, яка дорівнює 8 В?

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 2

1. Визначте напрям індукційного струму в провідниках:

10011-3.jpg

2. Визначте ЕРС індукції в провіднику з довжиною активної частини 0,25 м, який переміщується в однорідному магнітному полі з індукцією 8 мТл, зі швидкістю 5 мс під кутом 30° до вектора магнітної індукції.
3. Дві паралельні мідні шини, розміщені вертикально на відстані 1 м одна від одної, замкнуті вгорі резистором з опором 1 Ом і знаходяться в магнітному полі з індукцією 0,1 Тл, перпендикулярною до площини шин. Уздовж шин, торкаючись до них, починає падати провідник масою 0,1 кг. Нехтуючи опором шин і провідника, тертям провідника об рейки, визначте максимальну швидкість руху провідника.
4. Горизонтальними рейками, розміщеними у вертикальному магнітному полі з індукцією 10-2 Тл, рухається провідник завдовжки 1 м, зі сталою швидкістю 10 мс. Кінці рейок замкнуті нерухомим провідником з опором 2 Ом. Яка кількість теплоти виділиться в цьому провіднику за 1 с? Опором рейок і рухомого провідника знехтувати.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ З

1. Який магнітний потік проходить крізь поверхню площею 40 см2, якщо індукція магнітного поля становить 0,2 Тл?
2. Сталеве осердя площею поперечного перерізу 20 см2 пронизує магнітний потік 8 • 10-4 Вб. Яка індукція магнітного поля в осерді?

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 4

1. Чому коливання стрілки компаса затухають швидше, якщо корпус приладу латунний, і повільніше, якщо корпус приладу пластмасовий?
2. Що відбувається з діелектричним кільцем під час введення в нього постійного магніта?
3. Прямий постійний магніт вільно падає крізь замкнуте металеве кільце. З яким прискоренням він рухатиметься в кільці?
4. Якщо водій трамвая на повному ходу вимкне напругу на вхідних клемах двигуна і закоротить їх, то вагон дуже швидко зупиниться, Чим це можна пояснити?
5. У кільце з надпровідника вносять постійний магніт.Чому дорівнює магнітний потік крізь кільце в момент внесення?
6. Надпровідне кільце «висить» поблизу північного полюса постійного магніта. Який напрямок електричного струму в кільці?

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 5
1. Замкнутий провідник у формі кільця площею 100 см2 знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 1 Тл. Площина кільця перпендикулярна до вектора індукції магнітного поля. Яке середнє значення ЕРС індукції, що виникає при зникненні магнітного поля протягом 0,01 с?
2. Дротяне кільце радіусом 5 см розміщене в однорідному магнітному полі з індукцією 1 Тл так, що вектор індукції перпендикулярний до площини. Визначте середнє значення ЕРС індукції, якщо кільце повернули на 90° за 0,1 с.
3. Визначте швидкість зміни магнітного потоку в котушці з 2000 витків, що індукує в ньому ЕРС, рівну 120 В.
4. Яке середнє значення сили струму індукції, який виникає в замкнутому мідному провіднику завдовжки 62,8 см і діаметром 0,5 мм, якщо провідник зігнуто у вигляді кільця і вміщено в однорідне магнітне поле з індукцією 0,2 Тл, яка протягом 0,05 с зменшується до нуля?
5. Алюмінієве кільце вміщене в магнітне поле так, що його площина перпендикулярна до вектора індукції магнітного поля. Середній діаметр кільця 25 см, його товщина 2 мм. Визначте швидкість зміни індукції магнітного поля, якщо при цьому виникає індукційний струм 12 А.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 6

1.  Визначте індуктивність соленоїда, якщо за зміни в ньому струму зі швидкістю 80Ас ЕРС самоіндукції дорівнює 30 В.
2. Якою має бути швидкість зміни струму в обмотці електромагніту з індуктивністю 2 Гн, щоб середнє значення ЕРС самоіндукції дорівнювало 20 В?
3. Визначте індуктивність провідника, в якому рівномірна зміна сили струму на 2 А за 0,25 с збуджує ЕРС самоіндукції 20 мВ.
4. Яка ЕРС самоіндукції збуджується в обмотці електромагніту з індуктивністю 0,4 Гн під час рівномірної зміни сили струму в ній на 5 А за 0,02с?

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 7
1.  Поясніть перетворення енергії, які відбуваються в таких процесах:
а)  магнітна стрілка відхиляється поблизу провідника, в якому з'являється струм;
б)  електромагніт притягує до себе якір;
в)  від електромагніту, обмоткою якого проходить струм, відривають якір;
г)  постійний магніт притягує шматок заліза.
2.  На котушці опором 8,2 Ом підтримується постійна напруга 55 В. Яка енергія магнітного поля котушки, якщо її індуктивність 25 мГн?
3. Обмотка електромагніта має опір 10 Ом, індуктивність 0,2 Гн і знаходиться під постійною напругою. За який інтервал часу в обмотці виділиться така сама кількість теплоти, як і енергія магнітного поля в осерді


Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко, Фізика, 11 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Матеріали з фізики, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з фізики для 11 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.