KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях


16.Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.Що «підказує» вам правильну інтонацію? Поясніть розділові знаки в кінці речень.
1. Осінній клен мені осяяв шлях (Я. Трохим). 2. Як палає світле листя клена! (М. Рильський). 3. Вгамуйтеся, трави! Чи ви упізнали мене? (Л. Пшенична). 4. Яка хороша осінь! Такий веселий ліс! Зелені віти сосон мереживом сплелись (Я. Забіла). 5. Де ти, літо, поділось? Куди подалось? (Л. Костенко). 6. Літо, літо, почекай, не відлітай в далекий край! (М. Познанська).
• Перше речення перепишіть, підкресліть у ньому всі члени речення.
Який розділ науки про мову вивчає будову словосполучень і речень?
• Який розділ вивчає правила вживання розділових знаків у реченні й тексті?
• Які бувають речення за метою висловлювання? За інтонацією? Від чого залежить розділовий знак у кінці речення?

• Визначте вид кожного з речень за метою висловлювання та за інтонацією.


17. Прочитайте речення, визначте в них однорідні члени. Дайте визначення однорідних членів речення. Поясніть розділові знаки при них. Звіртеся з поданою після вправи таблицею.
1. Сонцем просвічувались жовтолисті берези, червоно-жовті клени, темно-коричневі дуби (Ю. Яновський). 2. Явір вишумовує над яром, гомонить з останнім журавлем (А. Камінчук). 3. І тче вже осінь пісню журавлину про юні дні й калинові мости (Б. Кравців). 4. Осінь брами свої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі (Л. Костенко). 5. Розгубила осінь золоті браслети у холодній, в'ялій, зляканій траві (Я. Камінецький).
• Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.
• Перше речення перепишіть, підкресліть у ньому всі члени речення.
• Визначте у словах вивчені орфограми.

.
Однорідні члени речення - члени речення, які відповідають на те саме питання, поставлене від того ж слова в реченні.
Наприклад:
Берези і сосни шумлять у блакиті (М. Луків). Якось вітер ніс листок і прикцльгував щокрок (Д. Павличко). Білий туман оповив річку, ліс і лан (А. Камінчук).

Розділові.jpg


18. Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки. Однорідні члени речення підкресліть.
І. 1. Згадався свіжий але ніжний ранок (М. Рильський). 2. Рано сонечко схопилось у росі перлистій вмилось (І. Франко). 3. Кличе манить нас сонечком рідна земля і вклоняється віттям і квітом (О. Довгоп'ят). 4. А сонце велично розкішно пливло собі (В. Винниченко). 5. Вечірнє сонечко гай золотило Дніпро і поле золотом крило... (Т. Шевченко). 6. І долини і левади мерехтять переливаються (Я. Перебииніс).
• Зробіть усний синтаксичний розбір першого речення.

II. Гумор не викриває а висміює щось або когось весело й незлобливо. Ніколи не жартуй із прізвища національності фізичної вади ходи кольору волосся. Люди люблять жарт легкий веселий а не образливий. Якщо пожартували з тебе смійся з усіма. Цим ти доведеш і переконаєш що і в тебе є почуття гумору.
                                             За А. Єланською.
• Складіть і запишіть речення за фотографіями, уміщеними на цій сторінці, які відповідали б таким схемам:

Схеми.jpg


Розкажіть про кілька смішних випадків із життя вашої родини. Уживайте однорідні члени речення.
Пригадайте гумористичні твори, які вививчали на уроках літератури. Спробуйте визначити особливості українського гумору.
 


19. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте однорідні члени речення та узагальнювальні слова при них.
1. Урочиста хода осені відчувається всюди: на селі, у місті (В. Минко). 2. Усе навкіл оранжево-лілове: обрій, поле, річка, сіножать (І. Гнатюк). 3. Птах літав цілісінький день і всього-всього набачився: людей, машин, будинків, стовпів, афіш (М. Слабошпицький). 4. Сімейство спочиває у садочку: матуся, батько і малі синочки (О. Довгоп'ят). 5. Поля, ліси, гори, болота, річки й озера — усе покрите таємничістю (за В. Маликом).
• Поясніть розділові знаки при однорідних членах речення у реченнях із узагальнювальними словами.


Узагальнювальні.jpg
20. Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки узагальнювальні слова (або словосполучення). Однорідні члени речення підкресліть, узагальнювальні слова візьміть у рамку.

Праворуч.jpg
1. Біля хати ростуть ...: мальви та жоржини (І. Складаний). 2. По ногах, по руках, по обличчю сікли височенні ...: курай, буркун, ковила, катран і чорнобиль (О. Ільченко). 3. І пісні, і приказки, і прислів'я — ... вражала багатством поезії, жарту, гумору, практичного розуму (І. Нечуй-Левицький).

Довідка: Квіти. Народна творчість. Трави.
• Складіть і запишіть речення, які відповідають поданим у таблиці схемам.
• Записані речення прочитайте, правильно їх інтонуючи. У поета Миколи Луківа є такі рядки: «Все знайоме і рідне до болю в душі: і криниця в саду, і червона калина». Що рідне й особливо близьке вам? Висловте свою думку письмово реченням з однорідними членами та узагальнювальним словом при них.


21. Складіть і запишіть висловлювання, заголовком до якого могли б стати слова поетеси та вчительки Ольги Довгоп'ят «Як мені хотілося словами осені пейзажі змалювать!». Використайте речення з однорідними членами.
Чи згодні ви зі словами поета Олекси Довгого «Уся краса світу в його розмаїтості, багатогранності, неповторності»? Відповідь розпочніть так: Я згоден (не згоден), тому що...
Уживайте речення з однорідними членами.

22. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки. Однорідні члени речення підкресліть.
1. Н..си до людей всі думки почут..я і слова. І серце твоє не згорить не замовкне не згасне (М. Рильський). 2. Душа і трудит..ся і мріє (М. Сингаївський). 3. Добра любові честі шани ще квітнуть квіти і не в'януть (І. Коваленко). 4. Любов і віра а не каламуть хай осіняють нашу путь (В. Чуйко). 5. Щастя — це трикутник а в нім три боки віра надія любов (Б.-І. Антонич). 6. На нашій з..млі родиться щедро правда добро мудрість розум честь і відвага (Є. Гуцало). 7. І як звучать улюблені слова Д..ржава Тризуб Булава! (Яр Славутич).
• Складіть і запишіть речення, які відповідали б таким схемам:
Схеми2.jpg 


23. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте звертання. Яка роль звертання у мовленні?
1. Пані, це вересня пізні дні. Пані, невдовзі жовтень (Є. Маланюк). 2.    Роки собі пливуть, а ви все красивіші, матусенько моя (Н. Кир'ян). 3. Доземно, брате, кланяюсь тобі! (Є. Гуцало). 4. Ти впізнав мене, лісе! (Я. Камінецький). 5. Колосочку! Дозрівай, зерно туго наливай (Т. Коломієць). 6. У радості, у горі йду, криниченько, до тебе! (П. Перебииніс). 7. Так шуміть же, гаї неозорі (В. Сосюра).
• Визначте звертання непоширені та поширені.
Які зі звертань є риторичними? Свою думку доведіть. Значення терміна риторичні звертання з'ясуйте за поданим у кінці підручника словничком термінів.
• Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями.


24. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Розцвітай же слово і в родині і у школі! Пречудесно пречудово розцвітай же слово! (Я. Тичина). 2. Я без тебе мово без зерна полова соняшник без сонця без птахів діброва (Ю. Рибчинськии). 3. Розвивайся й далі мово наша рідна (О. Підсуха). 5. В комп'ютер не закласти доброти. Це все набуток древній твій людино! (Л. Забашша).
• Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
• Визначте звертання непоширені й поширені.
• Визначте й підкресліть у словах вивчені орфограми. Який розділ науки про мову вивчає правопис слів?
Які звертання ви вживаєте у спілкуванні зі знайомою людиною? Із незнайомою?


25. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінка. Розставте пропущені розділові знаки.
1. Дай (Бог) воювати, щоб шабель не виймати. 2. Терпи (козак) горе, то перепливеш море (Народна творчість). 3. Що з тобою любий (хлопець)? (І. Драч). 4. Шануй (юнак) батьківські шляхи (Б. Олійник). 5. Як прийшла Покрова, сиди (чумак) вдома (Народна творчість). 6.    Не зупиняйся (друг) в хуртовині (П. Воронько). 7. (Мисливець) юний уже пора на лови (Є. Гуцало). 8. Не тобі (вовк) кози пасти (Народна творчість).
• Уяких словах при творенні їхніх форм відбулося чергування звуків? Назвіть ці звуки.Який розділ науки про мову вивчає звуки мови та мовлення?
• Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Поясніть уживання розділових знаків.
• Складіть і запишіть речення, які відповідали б таким схемам:
Бжілка.jpg
Складіть за змістом фотографії 3-4 речення зі звертаннями.

26. Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу. Перебудуйте речення так, щоб підмети стали звертаннями. Утворені речення запишіть.

Цвітуть.jpg
1. Усміхались чорнобривці карими очима (Б. Олійник). 2. Осінь запалила смолоскипи хризантем (С. Мудрик). 3. Вітер із листя у парку виклав рожеву мозаїку (О. Дяк). 4. Вітер повіяв. Листя злетіло, як пташенята дрібні (А. Подолинний).
До якого виду за метою висловлювання належать записані вами речення?
• Виділені слова розберіть за будовою. Який розділ науки про мову вивчає будову слів?
• Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Який розділ науки про мову вивчає лексичне значення слів та особливості їхнього вживання?


27. Прочитайте поезію. Визначте в тексті звертання та вставні слова.
                                                        Дуб на Хортиці
                                         Могутній дуб. Він півтисячоліття
                                         Стоїть на Хортиці! Роняє жолуді.
                                         Він простяга могутні руки-віття,
                                         Купає їх у дощовій воді.

                                         Наш дубе, дубе! Хто тобі дав сили
                                         Устояти проти вітрів і злив?
                                         Мабуть, земля, яка тебе ростила?
                                         Мабуть, народ, який тебе садив?

                                        Таким от дух свого народу бачу:
                                        Не сточить його шашіль і черва.
                                        Як дуб оцей, міцну він має вдачу,
                                        Вона віки нетлінна і жива.
                                                               Любов Забашта.


• Визначте тему й головну думку вірша.
Чому саме з хортицьким дубом порівнюють незламність народного духу? Відповідь побудуйте у формі роздуму. Вживайте вставні слова мабуть, певно, очевидно, отже, без сумніву.


28. Прочитайте речення. Визначте вставні слова. Чому такі слова називають вставними?
1. Людина, може, й не безсмертна, але безмежна (П. Загребельний). 2. Будь ласка, будь сильним і мужнім (О. Слоньоеська). 3. Добро і зло. На їх межі не раз здригався світ, звичайно (В. Черепков). 4. І у борні я, власне, переміг (М. Зеров). 5. Без сумніву, доля мови невіддільна від долі народу (В. Радчук). 6. Майбутнє, зрештою, залежатиме від рівня духовності людини (Олесь Гончар).
• Визначте значення кожного вставного слова. Звіртеся з таблицею, поданою на наступній сторінці.
• Яка роль вставних слів у мовленні? Чи є ці слова членами речення?

Хортицький дуб, Дніпрогес — це символи Запоріжжя. Що є символом вашого рідного міста або села? Які символічні рослини або споруди ви знаєте? Підготуйте розповідь про них. Уживайте речення зі вставними словами.

Вставні.jpg
29. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Може десь здалеку землетруси нам наслали вітру і дощів? (М. Нагнибіда). 2. Заблудилися напевно в цьому лісі ми з тобою (О. Слоньовська). 3. Мабуть справді іноді й природі треба всеочисної грози? (І. Гнатюк). 4. Чого б здавалося журитись, коли правда на твоєму боці? (М. Стельмах). 5. Бува тікаєш сам від себе (М. Ільницькии).
• Визначте значення кожного зі вставних слів.
Роздивіться фотографії. Складіть за ними і запишіть речення, що відповідали б таким схемам:

Черкаси2.jpg Черкаси.jpg


Дуб.jpg                                             Дніпрогес.jpg
Деякі слова можуть виконувати роль і вставних слів, і членів речення. У таких випадках треба бути особливо уважним щодо вживання розділових знаків.
Порівняйте.jpg
Підказка: Вставні слова не є членами речення. Якщо ж слово за змістом пов'язане з іншим словом у реченні й до нього можна поставити питання, воно є членом речення, отже не є вставним.


30. Прочитайте речення, визначте вставні слова. Перепишіть тільки речення зі вставними словами. Розставте в них пропущені розділові знаки.
1. Може зламатися тіло, але ніколи — дух (О. Стефанович). 2. Може прийде звістка радісна мені (А. Малишко). 3. Буває словом обізвешся і клопоту потім не оберешся (Я. Усенко). 4. Таке буває на землі з людиною нечасто (П. Перебийніс). 5. Кажуть люди, що судьба така мені (А.Малишко). 6. Кажуть пізнаються у житті люди за дрібницями і вчинками (Д. Луценко).
• Поясніть, як ви розрізняєте вставні слова та однозвучні з ними члени речення.

31. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Україно під небом твоїм калинові пливуть острови (А. Демиденко). 2. Не любити цю землю їй-Богу не можна (М. Луків). 3. Мій друже я красу люблю! (М. Вороний) 4. Краса можливо нас таки врятує (М. Руденко). 5. Душе моя чого бажаєш ти? (Д. Павличко). 6. Уважно прошу слухайте мене (Г. Чубач). 7. Будь ласка не дивуйтесь тому диву (Л. Куліш Зіньків). 8. Куди ж ми люди добрі ідемо? (А. Михайлевський). 9. Справді сонця тут немає (В. Самійленко). 10. Ліс був осінній отже прозорий (Ю. Яновськии).
• Напишіть, уживаючи звертання та вставні слова, лист до одного з адресатів: близького родича; найкращого друга; відомого журналіста або письменника; улюбленого співака або кіноактора.

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.