KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? Що зробити?

Попрацюйте   разом!
1.Прочитайте.

Що робити?     

садити                  

бігти

малювати

лазити

сміятися

співати

       

Що зробити?

посадити

пересадити

забігти

перебігти

добігти

намалювати

змалювати

домалювати і т.д.


2.    Від неозначеної форми дієслів, що відповідають на питання що робити?, утворіть за допомогою кількох з наведених префіксів дієслова, які б відповідали на питання що зробити? Запишіть їх. Позначте префікси.
Префікси: про-, по-, з-, пере-, до-, за-.
Подані дієслова постав у неозначеній формі. Запиши слова парами за зразком. Постав наголос (при потребі користуйся орфографічним словником).
Відповідає, мовчиш, радіємо, співаємо, читаємо, гримить, зустрічаєшся, піклуєшся, кипить.

1. Прочитай текст. Спиши, ставлячи до дієслів у неозначеній формі в дужках питання.
Одержати хліб — це означає (...) зорати поле, (...) розпушити зорану землю, (...) удобрити її. Потім (...) посіяти зерно, (...) вберегти його від бур'янів. А коли дозріє, дбайливо (...) зібрати врожай, старанно (...) обмолотити, (...) провіяти, (...) просушити, (...) перемолоти зерно на борошно. Потім з нього (...) замісити тісто і (...) спекти хліб.
2. Кожне з дієслів, ужитих в неозначеній формі, усно зміни так, щоб до нього можна було поставити питання що   робити?

Читати, зустрічати, копати, доповідати, приймати, шукати.
Зразок. Читати — читач, читання, читанка.
2. Зі словами зустрічати і зустріч склади і запиши два речення, підкресли в них головні й другорядні члени.

У кожній групі слів знайди дієслова у неозначеній формі.
Решту дієслів розподіли за часами (теперішнім, минулим і майбутнім).
Пишуть, написали, писати, будуть писати, напишуть; намалювати, малювати, намалюють, малюють, будуть малювати; купують, купувати, купили, куплять, будуть купувати.
Виконуй   усно   так:
Неозначена форма дієслова— писати. У теперішньому часі — пишуть, у  минулому часі — написали, у майбутньому часі напишуть, будуть писати.   

Попрацюйте   разом!   
1.    Прочитайте текст. Яка його головна думка?
Наш рід.
Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок. Тут і чорнобривці і сині волошки. Навіть у куточку маленьку качечку вишила. Це буде для мене святкова українська сорочка!
А чому українські? Бо вишиті на ній квіти, які
ростуть на нашій землі. А земля наша зветься
Україною!       
Я — маленький українець. І мама моя — українка, і тато — українець, і дідусь та бабуся — українці. Ми українського роду і любимо нашу землю, наші квіти, нашу рідну мову.
 За Андрієм М'ястківським
2.    Випишіть виділені дієслова, поставивши їх у неозначеній формі.
3.    Знайдіть у тексті розповідні речення з окличною інтонацією.   

Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Гіпермаркет знань, Українська мова, Українська мова 3 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.