KNOWLEDGE HYPERMARKET


Роль хімії в житті суспільства

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 9 клас>> Хімія: Роль хімії в житті суспільства


РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА


Роль хімії в житті суспільства

Після опрацювання § 40 ви зможете:

назвати імена видатних вітчизняних і зарубіжних науковців-хіміків та найважливіші хімічні виробництва в Україні; оцінити роль хімічних знань у суспільному виробництві.

На шляху до успіху пригадаємо з курсів хімії, географії, історії:

які видатні вітчизняні й зарубіжні науковці-хіміки впроваджували у виробництво досягнення хімічної науки; як розвивалося промислове виробництво у різні історичні епохи у різних країнах; які основні етапи становлення й розвитку хімічної науки; які виробництва входять до хімічного комплексу України.

Роль хімії в житті суспільства можна вичерпно схарактеризувати одним реченням: на засіданні Виконкому ЮНЕСКО, що відбулося у квітні 2008 р., одноголосно прийнято резолюцію про підтримку пропозиції IUРАС щодо проголошення 2011 р. Міжнародним роком хімії.

Того ж року мине століття від присудження Нобелівської премії з хімії Марії Склодовскій-Кюрі (мал. 40.1). Це дасть змогу особливо відзначити внесок жінок у розвиток хімічної науки.

Chemistry 260.jpg

У резолюції наголошено на провідній ролі хімії у розв'язанні найважливіших проблем сучасності: збереженні систем підтримки життя на планеті, забезпеченні людства чистою водою, продовольством і енергією, зм'якшенні наслідків кліматичних змін.

Організація Об'єднаних Націй, яка проголосила 2005-2014 роки десятиріччям просвіти задля сталого розвитку, має намір упродовж Міжнародного року хімії продемонструвати важливість хімічних знань для всіх галузей сучасного життя, привернути увагу громадянського суспільства до глобальних проблем зміни клімату, замислитися над відповідальністю науки за проблеми економічного зростання.

• Це й не дивно. Адже розвиток хімічної технології й хімічного виробництва завжди ґрунтувався на соціальному замовленні. Саме тому у прадавні часи виникла металургія золота, срібла, свинцю, міді та її сплавів, а згодом - заліза. Кераміка й скло, мінеральні пігменти й органічні барвники, технології випарювання, екстракції й фарбування, виробництво солі й поташу, папірусного паперу, мила, їдкого калі, нашатиру мали задовольняти потреби тогочасного людства у матеріалах і технологіях.

У ранньому Середньовіччі виробляли цукор, спирт, листове скло. Розквіт живопису по склу був би неможливим без здобутків хімії. Хімічна техніка пізнього європейського Середньовіччя включала в себе виплавку заліза через переробний чавун, виготовлення пороху, одержання сильних кислот, селітри, купоросів і галунів, кольорової емалі й скла. Промислове миловаріння, добування ефірних олій, удосконалення металургії міді - характерні для епохи європейського Відродження.

Хімічна промисловість початку Нового часу пов'язана із розвитком склоробства, миловаріння, текстильної промисловості й виробництва соди. Зростання виробництва сульфатної кислоти було зумовлене потребами у барвнику індиго (саме ним згодом фарбували перші джинси). Вибілювання хлором, виробництво «білильного вапна», коксу для металургії, гасу для освітлення - без них прогрес був би неможливим.

Дослідження складу, властивостей і можливостей застосування кам'яновугільної смоли стали підґрунтям для розвитку промисловості органічних барвників. Потреба у вибухових речовинах зумовила створення динамітів і бездимних порохів. Розвиток будівництва потребував розширення виробництва цементів. З появою двигунів внутрішнього згоряння виникла потреба у розв'язанні проблеми моторного палива й мастил.

Хімічна промисловість XX ст. мала задовольняти потреби у вибухових речовинах і добривах. Тому й був започаткований промисловий синтез амоніаку. Збільшення густоти населення, поширення епідемічних захворювань стали стимулом для розвитку фармацевтичної промисловості. Розвиток електротехніки, потреба в електроізоляційних матеріалах стимулювали розвиток виробництва полімерних матеріалів. Корозія металів потребувала створення хімічних засобів і методів боротьби з нею. Проблему нестачі природних матеріалів було розв'язано через синтез каучуку й виробництво пластмас. Розвиток товарного сільського господарства потребував мінеральних добрив, засобів боротьби із сільськогосподарськими шкідниками. Для минулого століття характерний прямий зв'язок хімічної науки й промисловості та випередження хімічною наукою запитів практики.

Формування позитивних образів хімічної промисловості й науковця-хіміка - одне із завдань, розв'язанню якого має сприяти проголошення 2011 року Міжнародним роком хімії. То чим завинили перед суспільством хімічна промисловість й хіміки, що у XXI ст. виникла потреба у їхній «реабілітації»? Ви самі можете відповісти на це запитання, пригадавши екологічні проблеми (наведіть приклади), пов'язані з розвитком промисловості й сільського господарства в цілому й хімічної промисловості зокрема.

Куди наразі торують нам шлях сучасна хімічна наука й хімічна технологія? У благополучне стале майбутнє чи навпростець до екологічної катастрофи всесвітнього масштабу? Матеріальна природа нашого світу базується на хімії. У сучасному техногенному суспільстві неможливо обійтися без продукції хімічної промисловості, як неможливо собі уявити без неї ані сьогодення, ані майбуття. Усе залежить від того, як саме ми використовуватимемо здобутки хімічної науки й технологій, чи зможемо мінімізувати їхній вплив на довкілля.

Суспільству в цілому й кожному з нас особисто треба усвідомити, наскільки важливим є подальший розвиток хімії для зростання добробуту людей, для боротьби із бідністю й хворобами, для підтримки екологічного балансу на планеті Земля та підвищення якості життя людей.

Не менш важливим є те, що такі зміни у свідомості сприятимуть залученню до опанування хімічних й суміжних спеціальностей нового покоління талановитої молоді. Адже наукові хімічні центри чекають на молодих, незаангажованих, допитливих, цілеспрямованих і наполегливих дослідників.

Хто з видатних хіміків минулого й сьогодення є взірцем для науковців-початківців? Можна навести чимало прикладів зарубіжних і вітчизняних учених, чиє віддане служіння науці й людству вражає й викликає щире захоплення. До цієї плеяди належать М.В. Ломоносов, Д.І. Менделєєв, М. Склодовська-Кюрі, О.М. Бутлеров тощо. Під час роботи з підручником вам траплялося чимало інших прізвищ славетних лицарів хімії, її вірних синів і доньок. Не можна оминути увагою видатних українських хіміків минулого - М.А. Бунге, В.І. Вернадського, І.Я. Горбачевського, Л.В. Писаржевського, А.І. Кипріанова, О.В. Кірсанова, A.M. Голуба та ін. їхню справу гідно продовжують сучасні вчені у провідних університетах і науково-дослідних інститутах АН України.

Проте підручника, а тим паче одного його параграфа, замало, аби назвати усіх достойників, які зробили безцінний внесок у скарбницю хімічних знань. Зауважимо лишень, що багатьом з них були властиві не тільки природна допитливість і потяг до знань. Вони стали справжніми модернізаторами у своїй професійній сфері. На думку сучасних соціологів, такому типу людей притаманні громадська активність, підприємницький хист, працелюбність, життєва енергія, відчуття поточного моменту та економічної кон'юнктури. Масштабність мислення, прагнення освіти, сприйняття культури, мистецтва, професіоналізм, розмаїтість інтересів і захоплень - ці особисті риси варто розвивати в собі людині будь-якої професії. Замисліться над цим, аби під час сходження на новий освітній щабель (ним стане для вас старша школа) правильно обрати життєвий шлях.

Стисло про головне

Хімія відіграє провідну роль у розв'язанні найважливіших проблем сучасності, як-от: збереження систем підтримки життя на планеті, забезпечення людства чистою водою, продовольством і енергією, зм'якшення наслідків кліматичних змін.

Розвиток хімічної технології й хімічного виробництва завжди ґрунтувався на соціальному замовленні. Для минулого століття характерний прямий зв'язок хімічної науки й промисловості та випередження хімічною наукою запитів практики.

В Україні існує потужний комплекс хімічних виробництв.

У сучасному техногенному суспільстві неможливо обійтися без продукції хімічної промисловості, як неможливо собі уявити без неї ані сьогодення, ані майбуття. Усе залежить від того, як саме використовувати здобутки хімічної науки й технологій.

Наукові хімічні центри чекають на молодих, незаангажованих, допитливих, цілеспрямованих і наполегливих дослідників.

Приклад відданого служіння науці й людству багатьох зарубіжних і вітчизняних учених вражає й викликає щире захоплення.

Аби стати успішною людиною, варто розвивати в собі природну допитливість і потяг до знань, масштабність мислення, прагнення освіти, сприйняття культури, мистецтва, професіоналізм, розмаїтість інтересів і захоплень.

Застосуйте свої знання й уміння

1. Оцініть роль хімічних знань у суспільному виробництві.

2. Висловіть припущення, чому у XXI ст. почали стрімко розвиватися біо- і нанотехнології.

3. Ореста розповіла однокласницям, що чула про існування так званої зеленої хімії. Ті не йняли їй віри й кепкували: «А білої хімії часом не існує?» Хто з них має рацію? Зверніться до різноманітних джерел інформації, аби аргументувати свою думку.

4. Наталя й Андрій посперечалися. Наталя вирішила обрати професію хіміка. Андрій стверджував, що хімія - царина діяльності для справжніх чоловіків і жінкам там не місце. А як вважаєте ви? Уявіть себе у ролі кожного з підлітків і наведіть аргументи, аби обстояти позицію кожного з них.

Скарбничка досвіду

1. Підготуйте презентацію «Хімія: користь і шкода».

2. Уявіть себе учасником телевізійного проекту «Хімік століття». Вам доручено представляти одного з видатних науковців. Оберіть з-поміж зарубіжних і вітчизняних хіміків того, хто, на вашу думку, заслуговує на це звання. Підготуйте презентацію його наукового доробку та характеристику як особистості, аби переконати однокласників у правильності вашого вибору. Сформулюйте три найвагоміші аргументи на підтвердження своєї позиції.


Г. А. Лашевська, Геометрія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Повний перелік тем з хімії, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з хімії для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.