KNOWLEDGE HYPERMARKET


Російська мова уроки


Гіпермаркет Знань>>Російська мова 

Search Computer.jpg
  Визначення терміну

Російська мова (рос. русский язык) — слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов і є найпоширенішою мовою зі слов’янських мов, одна з найпоширеніших мов світу, щодо кількості мовців посідає восьме місце після китайської, англійської, гінді, бенгальської, арабської, португальської та іспанської. Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН.

Російська мова є головною державною мовою Росії. Російська мова також є однією з двох державних мов в Білорусі (разом з білоруською). Російська мова є офіційною мовою (виступає як державна або друга офіційна) в таких державах і на територіях: У Казахстані, Киргистані, Абхазії, Південній Осетії, в Придністров’ї (Молдова).

Статус російської мови як загальнодержавної закріплений в основних державних законах Російської імперії (ст. 3 в редакції від 23.04.1906). В СРСР російська мова здобула статус офіційної і мови міжнаціонального спілкування лише ближче до розвалу СРСР згідно із законом «Про мови народів СРСР» від 24.04.1990(ст. 4). У 1991 російська мова оголошена державною мовою РРФСР, в 1995 році — також і Білорусі. До 1991 року російська мова була мовою міжнаціонального спілкування СРСР, але фактично виконувала функції державної мови. Протягом тривалого часу використовується в країнах, що раніше входили до складу СРСР, як рідною для частини населення і як мова міжнаціонального спілкування. У місцях , де нині живе багато емігрантів з країн колишнього СРСР (Ізраїль, Німеччина, Канада, США і інші) — випускаються російськомовні періодичні видання, працюють радіостанції і телевізійні канали, працюють російськомовні школи.

Російська мова уроки

Російська абетка складається з 33 літер. Фактично існує з 1918 року , проте офіційно тільки з 1942 року, адже раніше вважалося, що в російській абетці 32 літери, оскільки Е (укр. — є) та Ё (укр. — йо) розглядалися як варіанти однієї літери.

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Вимова:

Ще в XV столітті в межах європейської частини Росії склалися два великі угрупування говорів — північний говір і південний говір. Для північного характерними ознаками є окання, вибухове [g], форма родового відмінка у жони, такі слова, як зыбка, озимь, лаять, а для південного — акання, фрикативне [γ], форма у жене, а в тих же значеннях уживаються слова люлька, зеленя, брехати. Виділяють окремо проміжні середньоросійські говори (наприклад, в Москві прийняте вибухове [g] і закінчення родового відмінка -ы, як на півночі, але акання, як на півдні). В азіатській частині РФ, Поволжжі, Кавказі властива відсутність чіткого ділення діалектних зон, строкатість невеликих ареалів, висхідних до мови переселенців з різних регіонів, а також риси, що відображають змішення різних діалектів.

В основу російської літературної мови лягли середньоросійські, зокрема московський, говори. Художньої літератури і періодичного друку на інших діалектах немає. Російська мова в Україні

За даними перепису населення 2001 року, в Україні жило близько 8 мільйонів росіян, рідною мовою російську вважали 29,6 % громадян різних національностей. Загалом в російській абетці відсутні українські літери Ґ, Є, І, Ї. Проте є літери Ё, Ъ, Ы, Э, яких нема в українській. На відміну від української, російську літеру

• г слід читати як українську ґ;

• е слід читати як українську є;

• ё позначає йотоване о, у більшості літератури замість неї використана е (окрім дитячої літератури та посібників для вивчання російської мови як іноземної);

• и слід читати як українську і;

• ч завжди позначає м’який приголосний;

• ъ є зазвичай аналогом апострофа, найчастіше відокремлює префікс від кореню (пор. подъезд з укр. під’їзд);

• ы слід читати як українську и;

• э слід читати як українську е.

В Україні росіяниє повноправними громадянами і мають всі засоби для розвитку російської культури і мови. Нині в Україні існують 14 державних російських театрів, музей російського мистецтва в Києві, російські дитячі садки, школи. Станом на 15 червня 2009 року, за даними Книжкової палати, українською мовою в країні було видано 6 457 книжок накладом 11 170 тисяч примірників, а російською — 2 460 книжок накладом 8 341 тисячі примірників.Зібрання конспектів уроків, згідно шкільного календарно-тематичного планування: Російська мова, програма російська мова, програма з російської мови, російська мова календарне планування, розробки уроків, твори на російській мові, реферат из російської мови

Онлайн бібліотеказ підручниками та книгами з російської мови на скачку безкоштовно, російська мова онлайн, російська мова тексти, календарно-тематичне планування з російської мови, шкільний календарний план.

Найбільша
бібліотека рефератівз російської мови, домашні завдання, ГДЗ, російська мова, відповіді на тести, все для вчителя та школярам на допомогу у підготовці до домашньої роботи, глибоке вивчення  російська мова, ЗНО.

Збірка конспектів уроків з російської мови,  тести з різних предметів для
підготовки до ЗНО. Школа онлайн, російська мова онлайн,  вивчення біології, книги та підручники з  російської мови, підготовка до уроків.

Уроки з  російської мови, програми  з російської мови, російська мовареферати, тести та готові домашні завдання, курс російської мови, підручники з російської мови, російська мова в школі, розробки уроків з російської мови, планування з предмету російська мова.

Бібліотека літературиз  російської мови, уроки російської мови, конспекти уроків російської мови, підручник з російської мови, готові домашні завдання, курс російської мови онлайн, тестуванняз предметів.