KNOWLEDGE HYPERMARKET


Румунія.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 10 клас. Повні уроки>>Всесвітня історія 10 клас. Повні уроки>> Всесвітня історія: Румунія.Повні уроки


Тема:     Румунія

Мета:  Охарактеризувати  зовнішню політику Румунії та обставини за яких  відбувалися встановлення кордонів країни.


Структура уроку:

1. Опитування домашнього завдання

2. Бесіда. Розповідь. Читання матеріалу класом. Перегляд відео.

3. Дискусія робота  по групам

4. Домашнє завдання 


ХІД УРОКУ

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ


1.1 Перша світова війна і Румунія

У серпні 1916 р. Румунія, вступила в Першу світову війну. Але  була слабо озброєна в тому  румунська армія відразу зазнала поразки, і 6 грудня армія Четверного союзу вступили до Бухареста. Тільки підтримка Росії, яка спрямувала 500-тисячну армію, врятувала Румунію від повного розгрому.


 Атака румунської піхоти під час Першої світової війни

Атака румунської піхоти під час Першої світової війни


 У грудні 1917 р. було підписано угоду з Німеччиною про припинення бойових дій. Цим самим уряд виконав  вимогу населення припинити війну. Румунія також добилася  виведення з її території російських військових частин.

У січні 1918 р. війська Румунії окупували територію Бессарабії під лозунгом ніби  об’єднання всіх румун, але важке становище економіки,  умови мирних договорів призвели до повної втрати урядом авторитету. Тому, він пішов на поступки населенню,а саме було відновлено діяльність профспілок; прийнято проект аграрних реформ, який передбачав передачу землі селянам в оренду. Ці зміни  відвернули селян від агітації комуністичних партій.

Подальший розпад Австро-Угорщини призвів до розгортання народного руху за об’єднання всіх земель, заселених румунами. Це було використано режимом для зміцнення своєї  влади. У листопаді 1918 р. до складу держави було введено Буковину, хоча народ Північної Буковини на віче побажав возз’єднання з Україною. 

20 березня 1919 р. Управління  Антанти в ультимативній формі вимало від уряду Угорщини погодитися на окупацію частини її території Румунією й Чехо-Словаччиною. Це призвело до початку війни між Румунією та Угорщиною. Відтак територія Румунії збільшилася зі 138 тис. до 295 тис. км2, а населення — з 8 до 16 млн осіб.

На приєднаних територіях проживало чимало інших народностей: угорців та українців. Румунію стали називати: «Причорноморською міні імперією».


1.2 Румунія у міжвоєнні роки. «Причорноморська міні імперія»

 У 1919-1920 рр. становище в країні було досить нестабільним: робітники виступали за зменшення тривалості робочого дня, селяни вимагали аграрної реформи. Під натиском виступів населення, вимоги робітників були задоволені.

У зовнішній політиці Румунія підтримувала існування Версальсько-Вашингтонської системи.


Йон Братіану, лідер сімейства ліберальних політиків

Йон Братіану, лідер сімейства ліберальних політиків


 До 1927 р. було завершено аграрну реформу, внаслідок якої селяни отримали 3 млн га. 

У період з 1922 р. до 1928 р. при владі у країні знаходилася національно-ліберальна партія. Великим  здобутком під час її правління було прийняття конституції 1923 р., що закріпила всі демократичні свободи. 

У 1924 р. в Південній Бессарабії спалахнуло кероване комуністами Татарбунарське повстання, метою якого було встановлення радянської влади і від’єднання Бессарабії. Але воно мало локальний характер і зазнало поразки.


 Король Фердинанд І

Король Фердинанд І


 Основними політичними противниками лібералів були партії націоналістів і цараністів (селянська партія). У середині 20-х рр. розгорілася боротьба за наступника румунського престолу.  Політична боротьба розгорнулась між Каролем і Михаєм, королем став шістнадцятирічний Михай.

У роки кризи виросла популярність правоекстремістських організацій, наприклад як "Залізна гвардія", що використовували націоналістичні гасла, близькі до народу, разом  з соціальною демагогією. Рівнялися  вони на італійських фашистів. Активізувалася і Комуністична партія Румунії, яка стала організатором ряду страйків, що іноді закінчувалися кривавими сутичками.


 Король Кароль ІІ

Король Кароль ІІ


 У 1934 р. Румунія  почала виходити з кризи. До влади прийшли  так звані "нові ліберали", які були тісно пов’язані з фінансовими колами і королівською сім’єю. Але встановити порядок у країні їм не вдалося. Економічна криза 1936-1937 рр. Загострювалася криза і на виборах 1937 р.  жодна з партій не набрала більшості голосів. Скориставшись такими умовами 10 лютого 1938 р. Кароль ІІ здійснює переворот в країні. Було прийнято нову конституцію, відповідно до якої якою король отримав всю владу, а парламент перетворився в дорадчий підвладний орган. Головними опорами короля в його політиці були: армія та «Залізна гвардія». 


 „Залізна гвардія”

„Залізна гвардія”

 

1.3 Диктатура Антонеску

<u</u>

І.Антонеску

 І.Антонеску


 6 вересня 1940 р. під тиском Й.Антонеску Кароль ІІ був змушений зректися трону на користь Михая. Останній же майже був відсунутий від влади. У Румунії встановилась диктатура Антонеску. 

У країні відразу розпочалася антисемітська кампанія, почалася „румунізація” власності і бізнесу. Встановлювався поліцейський режим. Державу було проголошено легіонерською, а Антонеску став — вождем держави. У країну введено німецькі війська, які розмістилися в районах нафтових промислів. 

В основі  курсу політики  лежала ідея “Великої Румунії”, яка базувалася на державному централізмі, тотальному контролі над громадськістю, запереченні етнічних та національних прав нерумунського населення країни. Відверта антиукраїнська політика румунського уряду здійснювалася через заходи румунізації українського населення Бессарабії та Північної Буковини. Політика румунізації здійснювалася паралельно ліквідації попереднього територіально-адміністративного устрою в умовах надзвичайного стану і масштабних репресій. Румунізація охопила культурно-освітні, духовні, соціально-економічні організації і товариства. Тотальний державний тиск викликав відкриті й приховані форми протесту і опору, зокрема в січні 1919 р. відбулося Хотинське, а в вересні 1924 р. Татарбунарське національно-визвольні повстання.

Із середини 1930-х рр. в Румунії посилюються шовіністичні настрої, активізуються праворадикальні політичні сили. На цьому тлі все більший наголос робився на “націоналістичному напрямку” у внутрішній та зовнішній політиці. Українське питання було частиною комплексу суспільно-політичних і соціально-економічних аспектів політики унітарної конституційної монархії Румунії, яка намагалася вирішити його твердо дотримуючись принципу моно націоналізму.


Антонеску - история одного диктатора 6 квітня 1941 р. Румунія вступила у Другу світову війну на боці Німеччини. 22 червня Румунія підтримала напад на СРСР і захопила Бессарабію та Одесу.  


Домашнє завдання:

1. Які територіальні зміни в Румунії сталися після Першої світової війни?

2. Вкажіть особливості аграрної реформи в Румунії.

3. Охарактеризуйте економічний розвиток Румунії в міжвоєнний період.

4. Дайте характеристику політичного розвитку Румунії в міжвоєнні роки.

5. Які риси були притаманні режимові Антонеску?

 

Запам’ятайте дати:

1918 р.   Приєднання Румунією Бессарабії та Північної Буковини.

1924 р.   Татарбунарське повстання.

10 лютого 1938 р. – встановлення королівської диктатури Кароля ІІ.

1940 р.  Приєднання до СРСР Бессарабії та Північної Буковини; до Угорщини – Північної частини Трансильванії; до Болгарії – Південної Добруджи.


Список використаної літератури:


1.За основу взятий  тематичний план вчителя історії м.Луцька ЗОШ №1 Супрун Л.С

2.За основу взятий урок з Всесвітньої історії Яковлева Дениса Олександровича (Росія) 

3.Ладиченко Т.В., Осмоловський С.О. Всесвітня історія 2010 рік 

4.Щупак І.Я., Морозова Л.В. Всесвітня історія 2010 рік 

5.П.Б. Полянський  Всесвітня історія 10 клас 2010 рік

6.Рожик М.Є , Ерстенюк М.І., Пасічник М С., Сухий О М., Федик 1. Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи 2010 рік

8.Е. Хобсбаум Вік крайнощів: Історія світу, 1914-1991 2009 рік


Скомпоновано та відредактовано Муха О.Над уроком працювали

Муха О.

Супрун Л.С.

Яковлев Д. О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Всесвітня історія > Всесвітня історія 10 клас