KNOWLEDGE HYPERMARKET


Різноманітність Одноклітинних. Презентація уроку

Біологія 8 клас

Тема "Різноманітність Одноклітинних."

Презентація уроку до теми "Різноманітність Одноклітинних." 


Найпростіші водойм і ґрунтів. Їхнє значення в природі й житті людини
Які органели регулюють процеси в клітинах найпростіших?Як пересуваються найпростіші?Які бувають вакуолі? Навіщо вони потрібні в клітині?Навіщо потрібне інцистування?

Амеба
Євглена зелена
Інфузорія-туфелька
Радіолярії
Вольвокс
Форамініфери
Планктон — сукупність організмів, що населяють товщу води й пасивно переносяться нею.
Бентос — сукупність організмів, що живуть у товщі й на поверхні дна водойм.
Симбіоз — тісне взаємовигідне співжиття різних живих організмів.
Колоніальні організми — організми, в яких особини дочірніх поколінь у результаті нестатевого розмноження залишаються з’єднаними з материнським організмом, утворюючи більш-менш складне угруповання — колонію.
Чому скорочувальні вакуолі є звичайними для прісноводних найпростіших? Яке значення для людини мають вільноживучі морські найпростіші?
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011Джерела:1. Задорожній К.М. Усі уроки біології. 8 клас. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 254, [2] с. — (Серія «12-річна школа»).2. Біологія. 8 клас. Дидактичні матеріали до курсу. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 141, [3] с. — (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 6 (66))


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Іванова Н.С. 

Різноманітність Одноклітинних. Презентація уроку > Різноманітність Одноклітинних. Презентація уроку