KNOWLEDGE HYPERMARKET


Різноманітність кишковопорожнинних. Оцінювання

Біологія 8 клас

Тема "Різноманітність кишковопорожнинних."

Оцінювання до теми "Різноманітність кишковопорожнинних." 


«Кишковопорожнинні»
1. У якого класу кишковопорожнинних відсутня стадія медузи:
А) Гідроїдних;
Б) Коралових поліпів;-
В) Є у всіх класів кишковопорожнинних.

2. Сцифомедузи, це:
А) Роздільностатеві;-
Б) Гермафродити;
В) Роздільностатеві та гермафродити.

3. Яку форму має личинка сцифомедузи ефіра?
А) Чотиригранника;
Б) Восьмипроменевої зірки; -
В) Видовжену.

4. Багатоклітинні характеризуються:
А) Наявністю диференційованих тканин, появою у більшості з них органів і систем органів; -
Б) Наявністю органів руху;
В) Наявністю ротового отвору.

5. Як називається простір між стінкою тіла, що складається із шкірних покривів і прилеглої до них мускулатури та кишечником?:
А) Порожнинна тіла; -
Б) Гастральна порожнина;
В) Черевна порожнина.

6. У яких типів тварин не має порожнини тіла?:
А) Коловерктки;
Б) Скреблянки;
В) Неметрини. -

7. Як називається первинна порожнина тіла?:
А) Схізоцель;-
Б) Целом;
В) Перитон.

8. Як називається вторинна порожнина тіла?.
А) Схізоцель;
Б) Целом; -
В) Перитон.

9. Кишковопорожнинні, переважно:
А) Прісноводні тварини;
Б) Грунтові тварини;
В) Морські тварини.-

10. Кишковопорожнинні належать до:
А) Одношарових тварин;
Б) Двохшарових тварин; -
В) Трьохшарових тварин.

11. Як називаються жалкі клітини кишковопорожнинних?:
А) Целомодукти;
Б) Кнідоцити; -
В) Щупальця.

12. Для кишковопорожнинних характерне існування життєвих форм:
А) Поліпа та медузи; -
Б) Медузи;
В) Поліпа.

13. Які стадії життєвого циклу у сцифоїдних утворюють статеві клітини:
А) Медузи;
Б) Планули;-
В) Колонії поліпів.

14. Які стадії життєвого циклу у сцифоїдних розмножуються брунькуванням:
А) Планули;
Б) Поліпа; -
В) Медузи.

15. Актинії належать до класу:
А) Гідроїдні;
Б) Сцифоїдні; -
В) Коралові поліпи.

16. У типі Кишковопорожнинні відсутній клас?
А) Прісноводні поліпи; -
Б) Коралові поліпи;
В) Гідроїдні.

17. Нервове кільце зі скупченням (гангліями) нервових клітин мають:
А) Сцифоїдні поліпи;
Б) Коралові поліпи;
В) Сцифоїдні медузи. -

18. Сцифоїдні медузи плавають за рахунок :
А) Хвилеподібних рухів щупалець;
Б) Війок, які покривають все тіло;
В) Скорочення зонтика. -

19. Клас Сцифоїдні характеризують такі ознаки:
А) Із заплідненої яйцеклітини розвивається личинка планула;
Б) Стадія поліпа відсутня;
В) Чергування покоління медузи і поліпа. -

20. Клас Коралові поліпи характеризують такі ознаки?
А) Роздільностатеві тварини; -
Б) Чергування покоління медузи і поліпа;
В) З заплідненої яйцеклітини розвивається поліп.

21. Кишковопорожнинні існують у середовищі:
А) Водному; -
Б) Надземно-повітряному;
В) Організмовому.

22. Тіло кишковопорожнинних складається з двох шарів клітин:
А) Ектодерми і мезоглею;
Б) Ектодерми і ентодерми; -
В) Ентодерми і мезоглею.

23. Аурелія належить до класу:
А) Коралові поліпи;
Б) Гідроїдні;
В) Сцифоїдні. -

24. Гідра безстатево розмножується:
А) Брунькуванням; -
Б) Регенерацією;
В) Копуляцією.

25. Процес відновлення втрачених або пошкоджених частин тіла це:
А) Копуляція;
Б) Регенерація; -
В) Шизогонія.

26. Колонії з однаковими поліпами називають:
А) Поліморфними;
Б) Аморфними;
В) Мономорфними. -

27. Клас гідроїдні поділяється на два підкласи:
А) Hydroidea, Siphonophora; -
Б) Calcinea, Calcaronea;
В) Hexasterophora, Amphidiscophora.

28. Короткі, позбавлені шипів нитки, що утримують здобич:
А) Кнідоцити;
Б) Панцити;
В) Вольвенти. -

29. Внутрішній канал ценосарка заповнений:
А) Паренхімою;
Б) Гідроплазмою; -
В) Епідермою.

30. Колонії з різними поліпами називають?
А) Поліморфними; -
Б) Аморфними;
В) Мономорфними.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Іванова Н.С.

Предмети > Біологія > Біологія 8 клас > Різноманітність кишковопорожнинних > Різноманітність кишковопорожнинних. Оцінювання