KNOWLEDGE HYPERMARKET


Самоперевірка: Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі?світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення?світла

Самоперевірка до предмету Фізика і астрономія, 7 клас
Тема: «Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі?світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення?світла. Сонячне і місячне затемнення»

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ТЕМИ: «БУДОВА РЕЧОВИНИ»
Мета: контроль та корегування учнів

Перевірте себе
Частинки, які входять до складу ядра атома
Електрони та протони
Електрони, протони та нейтрони
Протони та нейтрони

Перевірте себе
Фізичне явище, яке використовуємо при засолюванні огірків
Інерцію
Плавлення
Дифузію

Перевірте себе
Одиниці, в яких вимірюють енергію
Ньютонах
Кілограмах
Джоулях

Перевірте себе
Маса хлопчика 45 кг. Яка сила його притягання до Землі?
45 Н
450 Н
441 Н
Shutov boy fiz7.jpg


Перевірте себе
Визначте масу залізної деталі об’ємом
0,2 дм3
0,2 кг
1,56 кг
7,8 кг

Перевірте себе
Визначте потенціальну енергію цеглини масою 3,5 кг на висоті 5 м
355 Дж
17,5 Дж
171,5 Дж

Перевірте себе
Металеву деталь вкрили шаром срібла товщиною 30 мкм. Яка площа поверхні деталі, якщо було витрачено 7,9 г срібла? (густина срібла 10,5 кг/дм3)
79 см2
238 см2
251 см2

Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Мірошниченко

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас > Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі?світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення?світла > Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі?світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення?світла. Задачі та вправи,самоперевірка