KNOWLEDGE HYPERMARKET


Самоперевірка: Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України

Самоперевірка до предмету Історія України, 9 клас

Тема:«Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України»


1 варіант

«Діти 1812 р. »
декабристи
масони
дворяни
аристократи

Перші таємні організації в Росії
декабристи
масони
польські патріоти
революціонери
роялісти

Північне товариство знаходилось
Тульчин
Київ
Санкт-Петербург
Москва
Одеса

Після смерті Олександра І у 1825 р. імператором став  ___________________________________


Розташуйте в хронологічній послідовності
Утворення «Союзу порятунку»
Лейпцизька битва
Повстання декабристів
Утворення масонських лож


Логічні пари

Микола І                     «Руська правда»
П.Пестель                  реакція
декабристи                вільні каменярі
масони                        опозиція до самодержавства
федерація                   М. Муравйов
«Любов до істини»     І. Котляревський
Image009-ist9.jpg

2 варіант

Вільні каменярі
декабристи
масони
дворяни
аристократи

Програма М.Муравйова передбачала
унітарну державу
федерацію
республіку
імперію

Південне товариство знаходилось
Тульчин
Київ
Санкт-Петербург
Москва
Одеса

Південне товариство декабристів очолював   ___________________________________


Розташуйте в хронологічній послідовності
Утворення «Союзу благоденства»
Вступ росіян до Парижу
Повстання декабристів
Смерть Олександра І

Логічні пари

Олександр І                   «Руська правда»
М. Муравйов                   Конституція
Чернігівський полк         вільні каменярі
Масони                            імператор Росії
унітарна держава           повстання декабристів
федерація                       Північне товариство


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Дмитрієвим В.С.

Предмети > Історія України > Історія України 9 клас > Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України > Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України. Задачі та вправи,самоперевірка