KNOWLEDGE HYPERMARKET


Самоперевірка: Резервний час

Самоперевірка до предмету Історія України, 9 клас
Тема: «Резервний час»

Контрольна робота з історії 9 клас
1 семестр


1 варіант
Яке поняття відповідає наведеному визначенню?
Термін, що набув поширення в ХІХ ст.. та уособлював процеси, пов’язані з пробудження національної свідомості бездержавних народів Європи.
А. нація
Б. національний рух
В. національне відродження
Г. національна ідея


Яка подія відбулася на українських землях у грудні 1825-січні 1826 р.?
А. повстання Чернігівського полку
Б. діяльність Кирило-Мефодіївського товариства
В. повстання Устима Кармалюка
Г «Київська козаччина»


У якій країні найраніше відбувся промисловий переворот?
А. у Німеччині
Б. в Італії
В. у Нідерландах
Г в Англії


Які регіони західноукраїнських земель у 1787-1849 рр. входили до складу «Королівства Галичини і Лодомерії»
А. Східна Галичина і Закарпаття
Б. Буковина і Східна Галичина
В. Закарпаття і Волинь
Г Волинь і Буковина


Які з наведених подій мають відношення до «Весни народів» 1848-1849 рр.?
Скасування панщини в Галичині
Втеча з Риму Пія ІХ
Незалежність Угорщини, Ломбардії, Венеції
Віденський конгрес
Повстання декабритів
Похід «1000»
Обрання президентом Наполеона ІІІ

Angl5-30323023-036.jpg


А. 1 2 5 6
Б. 1 2 3 7
В. 2 3 5 7
Г. 2 4 6 7


Про який регіон українських земель йде мова?
Культурний розвиток українців пов'язаний з діяльністю греко-католицького духовенства.
А. Східна Галичина
Б. Буковина
В. Закарпаття
Г Волинь

Коли утворилася організація, про яку йдеться в наведеному уривку?
Товариство визнає своїми покровителями Святих Кирила і Мефодія.
А. 1816
Б. 1837
В. 1846
Г 1840


Які поняття слід використовувати для характеристики політики Російської і Австрійської імперій щодо українських земель?
уніфікація
колонізація
гноблення
демократизація
коренізація
асиміляція
індустріалізація


А. 2 5 6 7
Б. 1 2 3 6
В. 2 3 5 7
Г 2 4 6 7


Установіть відповідність між датами та подіями.
1 Університет Св. Володимира                                      А. 1816
2 Скасування панщини в Галичині                                Б. 1830
3 Польське повстання                                                   В. 1834
4 Утворення товариства греко-католиків у Перемишлі    Г 1848


Високий рівень


Установіть хронологічну послідовність подій.
А. Відкриття Харківського університету
Б. Аграрна реформа Франца Йосипа І
В. Вихід «Кобзаря»
Г Утворення Південного товариства декабристів


Порівняйте процеси модернізації в українських землях та в Західній Європі (Англія, Франція) в середині ХІХ ст.

Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Дмітрієвим В.С.

Предмети > Історія України > Історія України 9 клас > Резервний час > Резервний час. Задачі та вправи,самоперевірка