KNOWLEDGE HYPERMARKET


Самоперевірка: Тематичне оцінювання. Українські Землі

Самоперевірка до предмету Історія України, 8 клас
Тема: «Тематичне оцінювання. Українські Землі»

Контрольна робота з історії 8 клас
1 семестр


2 варіант
Коли було утворено Києво-Могилянську академію?
А. у 1569
Б. у 1596
В. у 1621
Г у 1632


Фільваркове господарство було…
А. товарним
Б. натуральним
В. монокультурним
Г індустріальним


У якій країні відбулась Селянська війна?
А. у Німеччині
Б. в Італії
В. у Нідерландах
Г в Англії


Події Реформації розпочались ___________?
А. у Німеччині
Б. в Італії
В. у Нідерландах
Г в Англії


Які з наведених подій Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. відбулися в 1648-1649 рр.?
Корсунська битва
Жовтоводська битва
Укладання Зборівського договору
Переяславська рада
Берестейська битва
Облога Збаража
Молдавські походи


А. 1 3 5 6
Б. 1 2 3 6
В. 2 3 5 7
Г 2 4 6 7


У якому році відбулася описана подія?
Православні єпископи визнали зверхність латинського церкви, зберігаючи давні свої обряди і привілеї…
А. у 1566
Б. у 1569
В. у 1596
Г у 1620

Контрреформація в Європі в XVI ст. перемогла
у Німеччині
в Чехії
в Нідерландах
в Англії
в Іспанії
у Речі Посполитій
у Франції


А. 2 5 6 7
Б. 1 2 4 7
В. 2 3 5 7
Г 2 4 6 7


Укладання Зборівської угоди призвело до утворення
А. козацької держави Гетьманщини
Б. реєстру 20 тис.
В. православної митрополії
Г союзу з Московською державою


Установіть відповідність між датами та подіями.
1 Битва на Жовтих Водах     А. 1649
2 Облога Збаража                Б. 1648
3 Битва під Батагом             В. 1651
4 Битва під Берестечком      Г 1652


Високий рівень
Установіть хронологічну послідовність подій.
А. Відкриття в Острозі академії
Б. Створення Львівської братської школи
В. Видання І. Федоровим «Апостола» і «Букваря»
Г. Видання Острозької Біблії

Angl5-30323023-031.jpg

Назвіть сучасників Єлизавети Тюдор.


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Дмітрієвим В.С. Предмети > Історія України > Історія України 8 клас > Тематичне оцінювання. Українські Землі > Тематичне оцінювання. Українські Землі. Задачі та вправи,самоперевірка