KNOWLEDGE HYPERMARKET


Самоперевірка до уроку: Тематичне оцінювання. Українські Землі

Самоперевірка до предмету Історія України, 8 клас
Тема: «Тематичне оцінювання. Українські Землі»
Контрольна робота з історії 8 клас
1 семестр


1 варіант
У якому місті в 1585 р. було створено першу на українських землях братську школу?
А. у Києві
Б. у Львові
В. у Луцьку
Г в Острозі

Яке поняття відповідає наведеному визначенню?
Привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на українських та білоруських землях в XIV-XVIII ст.
А. міщани
Б. шляхта
В. козацтво
Г бюргерство


У якій країні відбулась перша буржуазна революція?
А. у Німеччині
Б. в Італії
В. у Нідерландах
Г в Англії


«Вівці з’їли людей » ___________?
А. у Німеччині
Б. в Італії
В. у Нідерландах
Г в Англії


Які з наведених подій Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. відбулися в 1650-1653 рр.?
Пилявецька битва
Батозька битва
Укладання Білоцерківського договору
Переяславська рада
Берестейська битва
Облога Збаража
Молдавські походи


А. 1 3 5 6
Б. 1 2 4 7
В. 2 3 5 7
Г 2 4 6 7


У якому році відбулася описана подія?
Польське королівство і Велике князівство Литовське …складають з обох народів одне ціле, а один король польський…спільними голосами поляків і Литви буде обиратися в Польщі….
А. у 1566
Б. у 1569
В. у 1596
Г у 1620

Реформація в Європі в XVI ст. перемогла
у Німеччині
в Італії
в Нідерландах
в Англії
в Іспанії
у Швейцарії
у Франції


А. 1 3 4 6
Б. 1 2 4 7
В. 2 3 5 7
Г 2 4 6 7


Укладання Утрехтської унії призвело до утворення
А. Голландії
Б. ордену єзуїтів
В. Речі Посполитої
Г. греко-католицької церкви


Установіть відповідність між періодами Тридцятилітньої війни.
1 Перший період     А. у 1566
2 Другий період       Б. у 1569
3 Третій період        В. у 1596
4 Четвертий період  Г у 1620


Високий рівень
Установіть хронологічну послідовність подій.
А. Укладання Білоцерківського договору
Б. Битва під Берестечком
В. Віленське перемир’я
Г Битва під Батагом

Angl5-30323023-032.jpg

Назвіть сучасників Карла І.

Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Дмітрієвим В.С. Предмети > Історія України > Історія України 8 клас > Тематичне оцінювання. Українські Землі > Тематичне оцінювання. Українські Землі. Задачі та вправи,самоперевірка