KNOWLEDGE HYPERMARKET


Самостійна робота до уроку на тему «Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка»

Самостійна робота до предмету Українська мова, 5 клас
Тема «Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка. Ознайомлення з орфоепічним словником та словником наголосів»


Самостійна робота. Фонетика.  5 клас                                   І-варіант
Завдання 1. Запишіть за алфавітом.
1. Бавити, бавовняний, багаж, бегемот, бавовник, багатіти, багатий, бабин, багатій, баєчка, бадьорий, береза.


Завдання 2. Доповніть  прислів’я. Підкреслені слова запишіть  у фонетичній транскрипції.
Як  мати  рідненька, то  й  сорочка    ...      .
Хто  батька-матір  зневажає,  той  добра   ...           .


Завдання 3.  До відгадки  доберіть слово, яке б відрізнялось одним звуком.
Все  життя  одна  одну  обганяють,
А  випередити  не  можуть.

_______  -  ________


Дата _________    Прізвище  учня  ______________  Бал    __________
Самостійна робота. Фонетика. 5 клас                                       ІІ-варіант

Завдання 1. Запишіть за алфавітом.
1. Мурашник, м'ячик, музика, музей, мудрець, мох, мудрість, мстити, мужній, мотузок, море, мчатися.


Завдання 2. Доповніть  прислів’я. Підкреслені слова запишіть  у фонетичній транскрипції.
У  дитини  заболить  пальчик, а  в  матері     ...      .
Добрі  діти  на  ноги  поставлять, а  лихі     ...              .


Завдання 3.  До відгадки  доберіть слово, яке б відрізнялось одним звуком.
Два  брати  через  дорогу  живуть,   
Один одного не  бачать.

_______  -  ________


Дата _________    Прізвище  учня  ______________  Бал    __________
Надіслано вчителем Міжнародного ліцею «Гранд» Горецькою І.Й.


Матеріали з української мови, домашнє завдання з української мови, підручники та книги скачати безкоштовно, реферати та тести

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка > Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка. Оцінювання