KNOWLEDGE HYPERMARKET


Самостійна робота з хімії для учнів 9 класу

Гіпермаркет Знань>>Хімія >>Хімія 9 клас>> Хімія: Розв'язування задач і вправ №3

Завдання до предмету Хімія 9 клас.

Тема «Самостійна робота з хімії для учнів 9 класу».

Розгляд уроку: Розв'язування задач і вправ №3                                                            Самостійна робота з хімії для учнів 9 класу


                                                                                   І варіант


І. 1. Визначте ступінь окиснення елементів в кислотних оксидах та назвітьоксиди:


P2O5, SO2, CaO, Na2O, Al2O3, CO2, MgO, N2O5, SO3.


ІІ. Серед запропонованих понять ( хімічних формул ) виберіть одне зайве та поясніть.


1.    а)  K2O; б) CaO; в) CO2; г) MgO; д) Na2O.

2.    а) KOH; б) HNO3; в) NaOH; г) Ca(OH)2; д)  Ba(OH)2.


ІІІ. Порівняйте (визначте, що спільного і чим відрізняються ):


1.    Na2O – CO2.

2.    Oксиген – Фосфор.


ІV. Заповніть пропущені ланки у ланцюжках хімічних перетворень (замість Х та Y напишіть хімічні формули речовин).


1.    K2CO3 → X → MgCO3 → Y → CO2.

2.    Ba → Ba(OH)2 → X → BaO → Y → BaSO4.


V. Визначте, якому класу неорганічних сполук належить кожна з запропонованих хімічних речовин.


Al(OH)3, H2SO4, CaSO4, K2HPO4, CO2, Ca(OH)2, HCl, (CuOH)2CO3, Mg3P2,

P2O5, HNO3, Fe(OH)2, Fe(NO3)3, NH4OH.


Визначте ступінь окиснення хімічних елементів в формулах кислот.                                                              Самостійна робота з хімії для учнів 9 класу


                                                                                   ІІ варіант


І. 1. Визначте ступінь окиснення елементів в основних оксидах та назвіть оксиди:


BaO, Cr2O3, ZnO, K2O, SO3, FeO, BeO, P2O3, CuO.


ІІ. Серед запропонованих понять ( хімічних формул ) виберіть одне зайве та поясніть.


1.    а) POCl3; б) P2O3; в) KH2PO4; г) Mg3P2; д) P2O5.

2.    а) KOH; б) NH4OH; в) NaOH; г) Ca(OH)2; д)  Ba(OH)2.


ІІІ. Порівняйте (визначте, що спільного і чим відрізняються ):


3.    K2O – SO2.

4.    Карбон – Силіцій.


ІV. Заповніть пропущені ланки у ланцюжках хімічних перетворень (замість Х та Y напишіть хімічні формули речовин).


3.    Na2CO3 → X → CaCO3 → Y → CO2.
4.    Ca → Ca(OH)2 → X → CaO → Y → Ca.


V. Визначте, якому класу неорганічних сполук належить кожна з запропонованих хімічних речовин.


Al(OH)3, H2SO4, CaSO4, K2HPO4, CO2, Ca(OH)2, HCl, (CuOH)2CO3, Mg3P2,

P2O5, HNO3, Fe(OH)2, Fe(NO3)3.


Визначте ступінь окиснення хімічних елементів в формулах солей.


Надіслано Шевченко В.В, вчителем хімії та біології


Відео з хімії скачати, домашнє завдання, вчителям та школярам на допомогу онлайн

Предмети > Хімія > Хімія 9 клас > Розв'язування задач і вправ №3 > Розв'язування задач і вправ №3. Задачі та вправи,самоперевірка