KNOWLEDGE HYPERMARKET


Самостійна робота “Народ України. Українці за межами України”

Географія 9 клас, Національний та етнічний склад населення України. Українська діаспора та її географія

Самостійна робота
“Народ України. Українці за межами України”


 Дайте короткі відповіді на питання:


І варіант   
1.    Які спільні риси має група людей, що називається народом?
2.    До якої мовної родини належить українська мова?
3.    Назвіть національні меншини, що живуть на заході України?
4.    Де в Україні росіяни утворюють абсолютну більшість населення?
5.    За якими ознаками відрізняються етнографічні групи українців?
6.    Назвіть етнографічні групи українців, що живуть на Поліссі.
7.    Назвіть загальну чисельність українців в світі.
8.    Назвіть країни, де найчисельнішою є українська східна діаспора.
9.    В яких країнах Америки живуть українці?
10.    Які світові релігії сповідують в Україні?   


ІІ варіант
1.    Що таке українська діаспора?
2.    До якої мовної групи і підгрупи належить українська мова?
3.    Назвіть національні меншини, що живуть на півдні України.
4.    Де в Україні росіяни складають значний відсоток населення, але не більшість?
5.    Що спільного мають етнографічні групи українців з усіма українцями?
6.    Назвіть етнографічні групи українців, що живуть у Карпатах.
7.    Назвіть чисельність українців за межами України.
8.    Назвіть країни, де найчисельнішою є західна діаспора українців.
9.    В яких країнах Європи живуть українці?
10.    Які національні релігії сповідують в Україні?

Предмети > Географія > Географія 9 клас > Національний та етнічний склад населення України. Українська діаспора та її географія > Національний та етнічний склад населення України. Українська діаспора та її географія. Задачі та вправи,самоперевірка