KNOWLEDGE HYPERMARKET


Сенсорні системи смаку й нюху

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Сенсорні системи смаку й нюху


Сенсорні системи смаку й нюху.


Пригадайте що таке рецептори; фізичні властивості речовин - запах і смак.
Навчіться характеризувати особливості будови і функції нюхової і смакової сенсорних систем; процеси сприйняття запаху, смаку; значення нюхової і смакової сенсорних систем для забезпечення життєдіяльності організму та його взаємозв'язку з навколишнім середовищем.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: нюхова сенсорна система, гострота нюху, смакова сенсорна система.

Завдяки чому ми здатні сприймати запахи?

Ми сприймаємо запахи завдяки спеціальній нюховій сенсорній системі. Це фізіологічна система, яка спеціалізується на сприйнятті хімічних подразників і формуванні специфічного відчуття запаху.

Спеціальні клітини, що здатні сприймати хімічні подразники зовнішнього й внутрішнього середовища, називають хеморецепторами (від грец. хемо - хімія).

Нюхові рецепторні клітини (хеморецептори) розміщені у слизовій оболонці верхньої частини носової порожнини. Вони здатні сприймати молекули різних пахучих хімічних речовин. Ці молекули, розчиняючись у слизу, який виділяє слизова оболонка носової порожнини, контактують із війками нюхових рецепторів і подразнюють їх. У результаті подразнення виникають нервові імпульси, які через нюховий нерв прямують спочатку до підкіркових центрів головного мозку (проміжний мозок), від яких передаються у нюховий центр кори кінцевого мозку, де й формується відчуття запаху (мал.1).


Схема будови нюхової сенсорної системи

Мал.1. Схема будови нюхової сенсорної системи


Як визначається гострота нюху?

Гостроту нюху визначають за найменшою концентрацією речовини, яка спричинює відчуття запаху. Її вимірюють кількістю молекул пахучої речовини в 1 см3 повітря. Нюхова система швидко звикає до запаху. Якщо людина заходить до кімнати з певним запахом, то через деякий час перестає його відчувати. На гостроту нюху впливає температура і вологість. Оптимальна температура для сприйняття запахів становить +30 °С.

Яке значення для людини має відчуття смаку?

Смак - це відчуття, що виникає при дії розчинів хімічних речовин на спеціальні рецептори, що містяться в ротовій порожнині.

Смакові відчуття є індивідуальними. Більшість учених виділяє чотири елементарні смакові відчуття: солодке, солоне, кисле і гірке. Відчуття смаку відіграє велику роль у регуляції надходження хімічних речовин до організму (їжа), формуванні апетиту, регуляції травлення.

З чого складається смакова сенсорна система?

Рецептори смаку (хеморецептори) - це спеціалізовані клітини розташовані у смакових бруньках слизової оболонки внутрішньої поверхні щік і піднебіння та язика (мал.2,1). Кожна смакова брунька язика з'єднана з ротовою порожниною невеликим отвором - порою. Вона веде в невелику камеру, заповнену рідиною, на дні якої розташовані смакові рецептори, їжа в ротовій порожнині змочується слиною. Смакові рецептори реагують на речовини, з яких складається їжа, подразнюються, і сигнали у вигляді нервових імпульсів через смаковий нерв прямують спочатку до підкіркових центрів головного мозку (проміжний мозок), від яких передаються у смаковий центр кори кінцевого мозку, де й формується відчуття смаку (мал.2,2).


Будова смакової бруньки (1). Схема будови смакової сенсорної системи (2)

Мал.2. Будова смакової бруньки (1). Схема будови смакової сенсорної системи (2)


Спостерігається досить чітка спеціалізація рецепторів язика до сприйняття різних смакових подразнень. Так, до солодкого найчутливішим є кінчик язика, до кислого - його краї, до солоного - кінчик і краї язика, а до гіркого - корінь язика.

Людина за мінімальною концентрацією речовини може визначити її смак. Це і є смаковий поріг. Він неоднаковий для різних хімічних речовин.

Оскільки нюховий і смаковий нервові центри у корі кінцевого мозку розташовані поруч, під час визначення якості їжі поєднуються її запах і смак. При нежиті (коли ніс закладено) смакові відчуття порушуються. Отже, смакова сенсорна система разом із нюховою беруть участь у регуляції травлення, обміну речовин і поведінки людини.
Компенсаторні можливості сенсорних систем. Якщо одна сенсорна система втрачає чутливість, значно підвищується чутливість іншої. Яскравим прикладом таких можливостей є тактильна чутливість людей, які втратили зір (сліпі), слух (глухі). Вона є значно вищою, ніж у здорових людей. Учені використали цю можливість і створили спеціальні ручні абетки (дактилогічні), за допомогою яких такі люди можуть навчитися читати й писати.
Кожен з нас мав змогу спостерігати компенсаторні можливості сенсорних систем. Наприклад, якщо зайти із яскраво освітленого приміщення в темне, під час адаптації зорового сприйняття посилюється сприйняття навколишнього середовища іншими органами чуттів: слуховими, шкірними тощо.

Узагальнимо знання


Нюхова і смакова сенсорні системи представлені рецепторами, розташованими у носовій і ротовій порожнині, на язиці, та, відповідно, нюховим і смаковим нервами, підкірковими нервовими центрами (проміжний мозок) і зонами кори кінцевого мозку (нюховою і смаковою). Ці системи тісно взаємозв'язані між собою. Їхні зони в корі кінцевого мозку розташовані поруч у скроневій частці, тому сприйняття смаку їжі підкріплюється її запахом.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Позначте агрегатний стан речовини, в якому сприймається її запах:

а) газоподібний;
б) рідкий;
в) твердий.

2. Виберіть орган ротової порожнини, який містить різні смакові рецептори
:
а) зуби;
б) язик;
в) слинні залози;
г) піднебіння.

3. Вкажіть частину язика, де розташовані рецептори, які розрізняють смак солодкого:
а) на кінчику;
б) на корені;
в) по краях;
г) на кінчику і по краях.

4. Охарактеризуйте, яке значення для людини має запах. Поясніть, як сприймаються запахи.
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Матеріали з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.