KNOWLEDGE HYPERMARKET


Символізм як літературний напрям. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 10 клас>> Зарубіжна література: Символізм як літературний напрям. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Повні уроки

Содержание

Мета

сформувати системні знання учнів з теми та зацікавити у вивченні матеріалу

Цілі

  • Практичні: актуалізація набутих знань з теми «Французький символізм», узагальнення вивченого матеріалу, контроль засвоєння пройденої теми.
  • Розвиваюча: розвиток аналітичного мислення, навичок аналізу та  узагальнення, вдосконалення вмінь презентації тематичної доповіді, розвиток уваги, пам’яті, уяви учнів.
  • Освітня: розширення культурного та літературного кругозору учнів.
  • Виховна: виховувати взаємоповагу серед учнів, вміння працювати в команді, відповідальність та дисциплінованість.

Обладнання

  • картки з віршами поетів-символістів
  • тематичне оформлення дошки (портрети митців, зразки творів тощо)
  • роздатковий матеріал.

Хід уроку

Організаційний момент (3 хв)


Вчитель: Доброго дня! Сідайте. Як ваші справи? Дуже добре. Хто сьогодні відсутній? З якої причини? Запишіть до ваших зошитів число та тему уроку.

«Мозковий штурм» (2 хв)


Вчитель: Як ви розумієте словосполучення «некласична класика»? Який підтекст прихований під цим незвичним виразом? (Відповіді учнів).

Вступне слово вчителя (5 хв)


Вчитель: Добре. Перейдемо безпосередньо до нашої теми. Сьогодні, як ви вже бачите, темою нашого уроку є французький символізм як напрям у поезії наприкінці ХІХ століття та його прояви у творчості найяскравіших поетів того часу – хто мені їх назве? (Учні називають поетів, учитель записує їх імена на дошці). Правильно, дуже добре. Саме з цими прізвищами дослідники пов’язують виникнення тарозквіт символізму у французькій поезії. Яким же чином стало можливим виникнення символізму наприкінці ХІХ століття? Які передумови сприяли цьому? Ми послухаємо доповідь з цього приводу. Не забувайте занотовувати до ваших конспектів основні положення.

Доповідь «Передумови виникнення символізму» (5 хв)

Вчитель: Дякую, сідайте. Так, насправді, символізм виникає внаслідок тривалого процесу трансформації поетичної думки не тільки у Франції, але й у всьому світі. Він зароджується як реакція на кризу суспільної свідомості в Європі в другій половині ХІХ століття, наміряючись собою витворити нову ідеологію, нову релігію того часу. Але що взагалі таке – символізм? Які його характерні ознаки? Пропоную послухати наступну доповідь.

Доповідь «Характерні особливості символізму» (5 хв).


Вчитель: Молодці! Прошу, сідайте. Ми вже приблизно визначилися з тим, як виник символізм і що він собою являє. Час уже переходити до тих, хто своїми творами втілював у життя цю суху, на перший погляд, теорію. Нас чекає захоплива подорож у світ поетичного слова. Для цього я хочу поділити всіх учассників на 4 команди. Кожна з команд отримає вірш, вірніше, одну зі строф вірша одного поета. Проте вам потрібно буде відчути і себе трошки поетами. Вірш поділений на словосполучення, з яких вам необхідно відтворити оригінал, тобто скласти уривки в такому порядку, щоб отримати вірш одного з класиків французького символізму. Пам’ятайте, що перш за все потрібно відшукати риму. Це вам допоможе скоріше скласти вірш. Отже, почали!

Гра «Поети» (7 хв)


Вчитель: Завершуємо роботу. Прошу представити те, що ви отримали. (Представник від команди зачитує строфу вірша.) Прекрасно. Хто може назвати автора цього вірша? (Відповіді). Дякую. Всі молодці, постаралися. Але для того, щоб краще зрозуміти смислову насиченість кожного з цих віршів, потрібно більш детально ознайомитися з особливостями творчості означених поетів. І в цьому нам допоможуть наші наступні доповідачі.

Доповідь «Поети-символісти» (10 хв).
Підведення підсумків (3 хв)


Вчитель: Дуже добре, сідайте. От і добігає кінця наш урок, присвячений вивченню творчості французьких поетів кінця ХІХ століття, відомих в усьому світі як....(Відповідь учнів). Саме так, символісти. Давайте разом узагальнимо все те, що ми почули сьогодні. Тож, чому виникає символізм? Що є характерним для мистецтва символізму? Які особливості визначають творчість Поля Верлена? Артюра Рембо? Шарля Бодлера? Стефана Малларме? (Відповіді). Дякую всім. Ви чудово засвоїли сьогоднішній матеріал та активно приймали участь в уроці.

Artur rembo 10kl simvolizm.jpg 


Rembo zarub lit10kl simv.jpg

Артюр Рембо

Charles-baudelaire 10klass simv.jpg

Шарль Бодлер

Mallarme zarumlit10klass.jpg

Стефан Малларме

Verlaine zaub lit 10kl simv.jpg

Поль Верлен

Завершення уроку (2 хв).

Вчитель: Наступного разу ми вже з вами переходимо до прози кінця ХІХ століття. І розпочинаємо вивчення творчості англійського письменника Оскара Уайльда. А за сьогоднішній урок ви отримали такі оцінки: ... До побачення!

Bodler cvetu zla 10kl.jpg

Інформація до уроку

На межі ХІХ-ХХ століть з’являються нові художні течії та стилі, які урізноманітнюють та ускладнюють літературний процес в Європі. В поезії того часу найбільш яскраво виражається символізм, початок якому поклали французькі поети Поль Верлен, Артюр Рембо, Шарль Бодлер та Стефан Малларме. Тому не дивно, що епіцентр культурно-мистецького життя Європи в другій половині ХІХ століття зміщується до Франції.


    В чому причини виникнення символізму в європейській поезії? Перш за все, з розвитком науки та створенням індустріального суспільства зростала роль символів та знаків. Це явище обумовило зміну характеру та особливостей спілкування, зміну смислової насиченості слова. Крім того, через це змінюється і характер світосприйняття в той час.


    До того ж, у другій половині ХІХ століття Європа стикається з кризою цивілізації. Все більше розмов про деградацію та загибель не лише культури та мистецтва, але й людства взагалі. Людина втрачає свою подобу, вона позбавлена внутрішніх опор, тому змушена шукати нові ціності, нові ідеали, нову дійсність. В цей час Фрідріх Ніцше проголошує: «Бог помер!». Криза християнства як духовного стрижня людства визначає нову задачу мистецтва. Література і поезія, зокрема, тепер повинні вже не розважати читача або прикрашати сіру буденність, повсякденне життя, а витворити нову реальність, відшукати нову релігію, дати людям новий сенс життя, якого вони  раптом позбулися.

FriedrichNietzsche zarub-lit10kl.jpg

Фрідріх Ніцше
    Відлік історії символізму прийнято починати не з 1886р., коли з’явився «Маніфест символізму», написаний Мореасом, а саме з 1857р. – року появи першої та центральної збірки предтечі символізму Шарля Бодлера «Квіти зла». Наприкінці 80-х років ХІХ століття символізм уже розвивається в нисхідному напрямку. В той час він покритий наростами декадансу, які закривають центральну ідею символізму – прогрес, новаторство, постійна активна дія, спрямована на перетворення дійсності. Традиції французького символізму мали величезний вплив не лише на розвиток французької поезії, але й мистецтва в усьому світі, обумовивши виникнення модерністських течій на рубежі ХІХ-ХХ століть.


    Центральна роль у символізмі надається якраз символу, що розуміється як образ, який може бути розтлумачений в багатьох аспектах. Тому символізм – це, насамперед, мистецтво глибини, яку просто неможливо пояснити вичерпно, одноманітно.


    Що стосується характерних рис французького символізму, то їх виділяється кілька. Це, по-перше, вивільнення в поезії несвідомого, інтуїтивного, емоційно-настроєвого компоненту, який стає провідним та єдиним засобом вираження почуттів, думок та смислів автора. Звичайно, для цього потрібними є спеціально підібрані слова, незвичні словосполучення, натяки та непрямі порівняння, які допомагають виразити словом те, з чим людський досвід читача до цього ніколи не зустрічався.


    Велика увага приділяється культивуванню межових станів, лише в яких поету може відкритися прихований смисл іншої реальності, ідеального світу, що проявляється через звичні нам речі. Таким чином поет стає обранцем і жертвою одночасно. З одного боку, він один з небагатьох, хто може долучитися до вищих символів. Він творить красу, винаходячи нову мову, за допомогою якої він перекладає стан відкриття потойбічного світу. Але з іншого боку, він постійно змушений страждати в пошуках потрібного слова, яке найбільш влучно передасть його ідею та думку. До того ж, поет є постійно невизнаним генієм, якого суспільство не може зрозуміти та через це цькує та виганяє зі свого кола. Крім того, трагічним для митця стає саме вже існування в цьому, реальному, світі, недосконалому, сірому, такому несхожому на ідеальний світ, відкритий ними.
    Символізм руйнує звичні уявлення про класичну поезію, яка грунтувалася на визначеному розмірі, побудові рими та вірша. Проте у символізмі форма стає втіленням особистого смаку митця, який відмовляється від чітких рамок і дозволяє собі сміливі експерименти як зі змістом, так і з формою своїх творів.

Бодлер стверджує: поезія – це не завжди і не обов’язково звичні нам вірші.

Список використаної літератури:

1. Урок на тему "Символізм у французькій поезії кінця ХІХ століття."

2. Урок на тему "Поезія реалізму і символізму" Власенко В. В., викладача світової літератури СШ № 12, м. Херсон.

3. Урок на тему "Тайны созданных созданий (определение признаков символизма на примере анализа стихотворений В.Я. Брюсова)" Реховської О.М. (festival.1september.ru)

4. Энциклопедия символизма /Под ред. Ж.Кассу. М., 2008.

5. eureka.ucoz.ua

6. www.ukrlib.com.ua


Над уроком працювали

Власенко В. В.

Реховська О.М.

Любименко В.В.

Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 10 клас