KNOWLEDGE HYPERMARKET


Системи розмноження тварин

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас>> Системи розмноження тварин


     Варто пригадати. Які способи розмноження притаманні рослинам і грибам? Які життєві цикли називають простими, а які – складними?

     Ви вже знаєте, що одна з властивостей живого - здатність до самовідтворення - забезпечує неперервність і спадковість життя.   

     Розмноження тварин. Тварини, так само як рослини або гриби, розмножуються нестатевим, вегетативним та статевим способами.
     За нестатевого розмноження нова тварина розвивається з однієї нестатевої клітини. Найпоширеніший спосіб нестатевого розмноження - поділ клітини навпіл, коли материнська клітина ділиться і дає початок двом однаковим за розмірами і спадковим матеріалом дочірнім клітинам.
     В інших випадках спостерігають брунькування клітини або її множинний поділ. За брунькування від материнської клітини відокремлюється дрібніша брунька (як-от у деяких інфузорій). За множинного поділу одна материнська клітина дає початок багатьом дочірнім.
     У багатоклітинних тварин (наприклад, у гідр, морських зірок, коралових поліпів) можливе й вегетативне розмноження. При цьому від материнської особини відокремлюються багатоклітинні частини. Згодом з них розвиваються самостійні організми.
     Нестатеве і вегетативне розмноження дають змогу швидко збільшити чисельність виду. При цьому нащадки є точною копією материнського організму.
     Найкраще пристосовуються до навколишнього середовища тварини, що з’явилися на світ унаслідок статевого розмноження. Адже вони отримують спадковий матеріал не тільки від материнського, а й від батьківського організму.

     Статеве розмноження у тварин забезпечують спеціалізовані статеві клітини - чоловічі (сперматозоїди) та жіночі (яйцеклітини). Унаслідок злиття цих клітин відбувається запліднення. Нова особина у деяких випадках може розвиватися і з незаплідненої яйцеклітини.
     У тварин, що мешкають на суходолі, переважає внутрішнє запліднення, яке відбувається в статевих органах самки (комахи, плазуни, птахи, ссавці). Зовнішнє запліднення притаманне насамперед мешканцям водойм: молюскам, багатьом рибам, жабам тощо.
     Зазвичай тварини намагаються залишити якнайбільше нащадків, щоб забезпечити виживання виду і, якщо це можливо, заселити нові території. У видів тварин з великими розмірами, на відміну від дрібних, потомство часто нечисленне. Утім добре виражена турбота про потомство. Це дає змогу вижити більшій кількості особин. Наприклад, полівки можуть розмножуватися 3-4 рази на рік, щоразу народжуючи до 10 малят. Здатними до розмноження ці тварини стають у віці всього двох місяців. Натомість самка тигра лише раз у 2-3 роки народжує здебільшого одне дитинча, про яке піклується до трьох років.

     Індивідуальний розвиток багатоклітинних тварин складається із зародкового та післязародкового періодів. Зародок розвивається у материнському організмі (наприклад, у ссавців) або під оболонками яйця (наприклад, у птахів). Післязародковий розвиток тварин починається після народження молодої особини. Коли народжується тварина, що лише незначно відрізняється від статевозрілої (як у плазунів, птахів, ссавців), то такий тип розвитку називають прямим.
     У комах, багатьох кісткових риб, жаб новонароджена особина (личинка) несхожа на дорослу. Такий тип розвитку називають непрямим. Личинки часто відрізняються від дорослих особин не лише будовою, а й способом життя. Наприклад, личинки метеликів живляться листками рослин, а самі метелики споживають цукристу речовину - нектар.
     Кожен вид тварин має притаманний йому життєвий цикл.
     Життєвий цикл - це сукупність усіх фаз розвитку, які послідовно змінюють одна одну.
     У певних видів одноклітинних тварин життєвий цикл триває кілька годин від одного поділу клітини до наступного. У деяких видів, зокрема комах та інших безхребетних, повний цикл завершується за кілька тижнів. Більшим тваринам для цього часто потрібен не один рік. Але незалежно від тривалості життєвий цикл завжди складається з періодів росту і розвитку, за яким настає час розмноження.

     Запитання для контролю</u
    1. Які способи розмноження притаманні тваринам?
     2. Що таке нестатеве розмноження?
     3. Що таке вегетативне розмноження?
     4. Які типи післязародкового розвитку спостерігають у тварин?
     5. Чому зовнішнє запліднення притаманне переважно мешканцям водойм, а внутрішнє – мешканцям суходолу?

Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Матеріали з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 8 класу


<u>Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.