KNOWLEDGE HYPERMARKET


Складне речення. Складносурядне речення.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: Складне речення. Складносурядне речення.

Складне речення. Складносурядне речення

Содержание

Визначення складного речення

Складне речення - це таке речення, що містить дві та більше граматичні основи.

І яке б визначення складному реченню ми не давали, його суть залишаться така: тобто, складне речення - це речення, яке складається з декількох простих речень, а його частини поєднані граматично та за змістом в одне ціле. Крім того, ці частини можуть об'єднуватися шляхом використання інтонації, сполучників або сполучних слів.

Але є й такі складні речення, які мають три чи ще більше частин і різнотипний синтаксичний зв'язок. Дані речення називають складними синтаксичними конструкціями, або мають скорочену назву – ССК.

Якщо в складному реченні всі прості речення є рівноправними та незалежними одне від одного, то такі речення поєднуються між собою сурядним зв’язком. В таких реченнях можна поставити питання від одного простого до другого, так як ці прості речення не є складником іншого і вони мають назву сурядних.

Але в деяких складних реченнях бувають випадки, коли одне просте речення підпорядковується іншому, доповнює його, або пояснює і об’єднуються між собою підрядним зв’язком, то такі речення називаються підрядними. У складних реченнях, що мають підрядний зв'язок, можна від одного простого до іншого, поставити запитання.


складне речення

Складносурядні речення

Отже, складні речення, які мають рівноправні за змістом частини та шляхом використання сурядних сполучників, зв’язані сурядним зв’язком, називають складносурядними.


складне речення

В складносурядному реченні між його рівноправними частинами ставляться такі розділові знаки, як: кома, крапка з комою та тире.

Складнопідрядні речення

Складне речення, в якому його частини не є рівноправними і прості речення підпорядковуються один одному та поєднуються між собою сполучниками підрядності або сполучними словами, називається складнопідрядним.

До складу складнопідрядного речення входять головне та підрядне речення. І те речення, від якого залежать всі інші, носить назву головного. А от всі інші, підпорядковані головному реченню, називаються підрядними. Такі підрядні речення можуть бути розташовані в складному реченні, відносно до головного, будь-де: і перед головним, і після або ж в середині головного речення.

У складнопідрядному реченні його підрядні частини від головного відокремлюються комами. Але в випадку, коли до їх складу входить одне слово, кому ставити не потрібно. Також кома не потрібна у випадку, якщо підрядні частини мають спільне слово, чи з’єднуються сполучниками і (й), та (і), або, чи (або).

Безсполучникові складні речення

Якщо ж у складному реченні його складові частини пов’язані єдиним цілим та не мають сполучників чи сполучних слів, то такі речення називаються безсполучниковими. Що до розділових знаків в цих реченнях, то тут можна використовувати кому, крапку, двокрапку, кому з крапкою та тире.

Вправа. Наведіть приклади таких речень.

Домашнє завдання

Вам приведені прості речення, прочитайте їх уважно та складіть з двох простих одне складне речення:

1. Це загальноосвітня школа. В ній навчаються школярі з першого по одинадцятий клас.
2. В центрі міста знаходиться ботанічний сад. В ньому відпочивають кияни та гості міста.
3. Коло школи є великий стадіон. На цьому стадіоні займаються спортом, грають у футбол, катаються на роликах.
4. В школі учні організували благодійну виставку. На цій виставці можна придбати різні художні витвори.
5. Шкільна бібліотека працює кожного робочого дня. В цій бібліотеці можна брати різні книжки.
6. Тарас нагодував дворового песика. Песик мешкає у їхньому дворі.
7. В спортивному залі є різні тренажери. На цих тренажерах займаються спортсмени.
8. Петрик знайшов ручку. Цю ручку згубила Мар’яна.

інше