KNOWLEDGE HYPERMARKET


Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Повні уроки 


Тема уроку: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з’єднані безсполучниковим зв’язком або сполучниками.


Содержание

Мета уроку

ознайомити учнів із будовою складного речення, його інтонацією, навчити відрізняти складне речення від простого, пояснювати розділові знаки за допомогою вивчених правил; удосконалити вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у складних реченнях; розвивати вміння моделювати складні речення й речення з однорідними членами, переформовувати складні речення зі сполучниками у синонімічні складні без сполучників.


Тип уроку

урок засвоєння нових знань.


Хід уроку

Робота з класом

Прочитати текст. З’ясуйте тип і стиль мовлення.

Обов’язково на подвір’ї будували колодязь чи криницю. Але бувають випадки, коли криницю копали одну на декілька хат, або навіть цілу вулицю. Найближчі стежинки всі сходилися до цього двору, тут було місце, де селяни спілкувалися, ділилися новинами, пліткували. Коли на подвір’ї мали власний колодязь, влітку в ньому зберігали масло й молоко, підвішуючи на мотузку. В народній творчості дуже багато пісень, присвячених криниці. Вважається, що якщо воду набрати з криниці до сходу сонці – вона має лікувальні властивості. Такою водою омивали породіллю. Для молоденьких дівчат необхідним вважалося вмиватися з криниці – на красу.


Випишіть речення з однорідними членами. Поясніть розділові знаки між ними. Накресліть схеми речень.

Виділіть в реченнях граматичні основи. Пригадайте як називаються речення, в яких дві і більше граматичні основи.


Запишемо і запам’ятаємо наступне:

M45a.jpeg

Речення, в якому дві і більше граматичних основ, називається складним. Частини складного речення пов’язані між собою за змістом, з’єднуються в одне ціле інтонаційно і сполучниками або лише інтонацією.

  До складного речення можуть входити частини поширені і непоширені, з одним головним членом і двома – підметом і присудком. Частини складного речення можуть бути незалежними одне від одного і залежними.

  В усному мовленні між частинами складного речення на місці розділового знака робиться невеличка пауза. У кінці кожної частини складного речення, крім останньої, голос підвищується, а в кінці складного речення голос знижується.

  Частини складного речення можуть з’єднуватися за допомогою сполучників і, але, проте, однак, або, чи, що, бо, тому що, а також за допомогою сполучних слів – займенниківхто, який, котрий, чий і прислівників коли, де, куди, звідки.


Запишіть текст, вставляючи потрібні за змістом сполучники.

                       Криниця.

Криниці вважалися повсюдно найсвятішими місцями, … віддавна вода обожнювалась нашими предками. Біля криниці збиралася молодь на свята, звідси їхали запорізькі козаки боронити рідну Україну. У давні часи криниці були громадськими, їх копали гуртом біля перехрестя доріг. Вони віками напували водою цілі села, … побіля них традиційно висаджували калину. Журавель складався зі стовпа з «вилами», в … кріпилася жердина. У підземку журавля лаштувався дерев’яний брусок чи камінь, … до вершини кріпився «ключ» з ланцюгом для підвішування відра. Над колодязями зводили химерні дашки різних форм, … щоб вода була чиста.

M45b.jpeg

Знайдіть складні речення, що відповідають схемам:

M45c.jpeg


Із двох простих речень побудувати складні за допомогою сполучників що, який, бо. Намагайтеся уникнути немотивованого повтору однакових слів. Виділити граматичні основи.

1) У найдавніших звичаях українців збереглося повір’я. Виконавши магічні дії з криничною водою, можна викликати дощ.

2) З великою повагою людство відносилось до людини-майстра. Такі люди за допомогою вербової лози знаходили підземні струмочки води.

3) Завжди біля криниці стояв посуд для подорожуючих. З цього посуду можна було напитися води.

4) Не плюй в криницю. З неї будеш ще пити водицю.
Подумайте, з яких речень можна побудувати складні за допомогою сполучників який і щоб. Запишіть варіанти речень. Чи відрізняються вони за змістом?

Робота біля дошки

Прочитайте речення. Запишіть їх так, щоб вийшов текст, розставляючи потрібні розділові знаки.

Він у нас зветься Клинчик. Біля містка внизу рипить журавлем колодязь а ліворуч балкою зеленіє чимала галявина. З узбічних схилів та круч сюди збігаються талими та дощовими водами всі рівчаки і тому трава тут гарно росте яро зеленіє. За колодязь у нас ніколи не сваряться він теж усіхній. За село тягнеться широка балка вона розподілена на смужки де здавна сіють коноплі. Хай яка буде спека а води тут ніколи не меншає. Зелена латочка Клинчика тим часом вільно собі гуляє в дружбі живуть тут кучерявий спориш та сестра його біла конюшина подорожник під ноги м’яко стелиться. ( О.Гончар)

M45d.jpeg


Підкресліть граматичні основи в реченнях. З’ясувати, які з них - складні. Накреслити схеми.Прочитайте уривок з оповідання Панаса Мирного. Вставити на місці пропусків сполучник і. Визначити, що він з’єднує: однорідні члени простого речення чи частини складного. Пояснити розділові знаки: коли перед сполучником і ставиться кома, а коли вона відсутня.

Сонце піднялося вже височенько … обливало своїм огнистим світом хлопчика … широке поле. Горіла молода трава зеленим вогнем … неопавша роса відбивала дорогим самоцвітним камінням. Картина була справді чудовна. Церкви підняли високо вгору свої круглі голови … їхні золоті бані сяяли у прозорому повітрі. Річка блищала … звивалася змією по жовтому пісочку.

M45e.jpeg
Зробити синтаксичний розбір складних речень, ужитих у тексті за поданим алгоритмом.

M45f.jpeg

Домашнє завдання.

Як ви розумієте слово оберіг?

M45g.jpeg
Які обереги вам відомі? Напишіть про один з них, використовуючи складні речення зі сполучниками та без них.


Список використаної літератури.

1. Урок на тему: «Складне речення і його ознаки», Линник С.О., учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, Прилуцька гімназія № 1 Чернігівської обл.

2. Урок на тему: «Складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв'язком», учитель української мови та літератури С. Боженко.

3. Урок на тему: «Складні речення. Кома в складних реченнях», Лошинська Ольга Петрівна, вчитель української мови та літератури Краснодонської ЗШ І-ІІІст.№2 Луганської обл.

4. Український педагогічний словник. Гончаренко С., – К: Либідь, 1997


Відредаговано та надіслано Власюк О.О.


---

Над уроком працювали

Линник С.О.

Боженко С.

Лошинська О.П.

Власюк О.О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас