KNOWLEDGE HYPERMARKET


Все страницы
Все страницы
Все страницы | Предыдущая страница ("A friend in need is a friend indeed". Grammar Present Simple) | Следующая страница (C. Macht mal Theater)
"A friend in need is a friend indeed". Grammar Present Simple"An apple a day keeps the doctor away""I believe in liberty and happiness"
"Scott of the Antarctic""The Secret Diary of Adrian Mole aged 13 3/4" by Sue Townsend"The Teen Commanderments" by Jilly Cooper.Turn Right at the Spotted Dog
"Why is English so popular""Вона прийшла", "Є в коханні і будні, і свята ...", "Ти знаєш, що ти — людина?". Місце і значення творчості В. Симоненка в українській літературі"Далекосхідні тигри" – країни нової індустріалізації. Причини швидкого економічного зростання. Характеристика господарства. Повні уроки
"Если завтра война...": была ли страна готова к отражению агрессии?"Забуті арієти", „Осіння пісня”,“Так тихо серце плаче...” Музичність — важлива ознака віршів Верлена"Зубатовщина"
"Контрольна робота""Перестройка" и ее итоги"Узагальнююче повторення".
"Шоковая терапия" в экономике"Щедрівочка щедрувала". Пальчикова гімнастика. Інсценізація пісні про ведмедя.- Презентація до теми - Валовий національний продукт та інші макроекономічні показники
....И про воду. Г. Шевченко Вітер з гаєм розмовляє…, Садок вишневий коло хати
0т экологических кризисов локальные и катастроф к устойчивому развитию1. Вступ. Книжка в житті людини. Книги в Київській Русі. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.1. Географія – наука про природу Землі та її різноманітність
1. Географія – наука про природу Землі та її різноманітність,1. Географія – наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність1. Найважливіші поняття хімії
10. Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.10. Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна» П. Чубинського, М. Вербицького — національний гімн нашої держави10 клас уроки
10 класс уроки11. Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею. «Молитва» О. Кониського. «На долині туман» В. Діденка11. План, його основні ознаки. Масштаб, умовні знаки, особливості створення, практичне значення.
11. Практична робота № 4. Створення відеокліпу11 клас уроки11 класс уроки
12. Карти, різноманітні способи картографічного зображення.12. Оксиди, їх склад, назви12. Стрілецькі пісні. «Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха, «Гей, видно село» Б. Лепкого
13. Кислоти, їх склад, назви13. Практична робота: 4. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості.14-15. Микола Вороний. Коротко про письменника. «Євшан-зілля»
14. Визначення напрямів на місцевості, плані і карті.14. Солі (середні), їх склад, назви15. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті
15. Основи, їх склад, назви16. Градусна сітка на глобусі й географічній карті16. Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Провідний мотив вірша «Думка» («Тече вода в синє море...»)
16. Фізичні властивості оксидів. Класифiкація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів17. Історична основа поеми «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору, зображення в ньому історичного минулого17. Поняття про географічні координати – широта (південна, північна) та довгота (західна і східна).
17. Хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами18. «Тарасова ніч». Образ народного співця. Специфіка ліричних та ліро-епічних творів18. Правила відліку географічної широти, і довготи
18. Хімічні властивості оксидів: взаємодія з лугами, іншими оксидами. Використання оксидів19. Практична робота: 5. Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою.19. Розрахунки за хімічними рівняннями маси та кількості речовини
1 апреля - День дурака или День смеха?1 апреля Однажды в День Дурака1 клас уроки
1 класс уроки1a Reading Skills1b Listening & Speaking Skills
1c Grammar in Use1d Literature1e Writing Skills
2. Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди2. Найважливіші поняття хімії2. Практична робота (на місцевості): 1. Спостереження за висотою сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі.
2. Числовая окружность20. Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря20. Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами. Класифiкація кислот. Поняття про ряд активності металів
21. Компьютерные презентации21. Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. «Мрії», «Як дитиною, бувало...»21. Узагальнення з розділу “ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ”.
21. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну22. «Тиша морська». Життєрадісний погляд дівчини на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява22. Внутрішня будова Землі. Поняття "земна кора", "літосфера".
22. Розрахунки за хімічними рівняннями обٰєму речовини23. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори.23. Володимир Винниченко. Цікава історія з життя письменника. «Федько-халамидник»
24. Літосферні плити, їх рухи. Стійкі і рухомі ділянки земної кори. Сейсмічні пояси Землі25-26. Спиридон Черкасенко. «Маленький горбань»25. Походження материків і океанів. Геологічний час
25. Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки. Використання основ26. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: вивітрювання, текучих і підземних вод26. Хімічні властивості лугів. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання лугів
27. Поняття про амфотерні гідроксиди27. Робота вітру, морів та льодовиків28. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору.
28. Фізичні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення29. Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини.29. Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного Інтиму», «Забула внучка в баби черевички»
29. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями29. Числовые последовательности2 клас уроки
2 класс уроки2a Reading Skills2b Listening & Speaking Skills
2c Grammar in Use2d Literature2e Writing Skills
3. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро3. Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні), «Заплету віночок» та інші3. Стародавня епоха пізнання Землі. Як люди уявляли Землю в давнину.
3. Числовая окружность на координатной плоскости30. Практична робота: 6. Встановлення взаємозв'язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.
30. Практичні роботи: 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук31. Загальні способи добування оксидів, їх використання31. Рельєф дна Світового океану.
32. Загальні способи добування кислот, їх використання32. Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення32. Практична робота: 7. Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин.
33. Загальні способи добування основ, їх використання33. Олександр Довженко — видатний український кінорежисер і письменник. Світ дитинства в «Зачарованій Десні». Опис вражень малого Сашка333. Узагальнення з теми “ЛІТОСФЕРА”.
34. Атмосфера, її склад та будова.34. Загальні способи добування солей, їх використання35. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Значення експериментального методу в хімії
35. Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів.36. Атмосферний тиск і вітер. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.36. Ліна Костенко. Розповідь про письменницю. «Дощ полив», «Пісенька про космічного гостя». Уявне, фантастичне, реальне
36. Практичні роботи: 2. Розв’язування експериментальних задач36. РЗМ Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю37. «Кольорові миші». Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту. Умовна вигадана ситуація. Образ дівчини Анни
37. Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас.38. Євген Гуцало «Олень Август»38. Водяна пара, вологість повітря.
39. Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього39. Хмарність. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.3 клас уроки
3 класс уроки3a Reading Skills3b Listening & Speaking Skills
3c Grammar in Use3d Literature3e Writing Skills
4. Географія середньовіччя. Подорожі Марко Поло та Ібн Баттута.4. Молярна маса4. Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!» та інші
4. Синус и косинус40. Ігор Калинець. «Писанки». Відчуття, навіяні великодньою поезією40. Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени
40. Погода, її елементи, типи, зміна в часі.41. «Дивосвіт» (фрагменти). «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою». Своєрідність форми його поезії41. Клімат Землі, фактори його формування.
41. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва42. Будова атома: ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число. Сучасне формулювання періодичного закону42. Емма Андієвська. Казки-притчі. «Казка про яян». Прихований повчальний зміст твору
42. Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі43. Ізотопи (стабільні та радіоактивні)43. Практична робота: 9. Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.
44. Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні44. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки» (фрагменти)44. Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очистки повітря.
45. Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Поняття про радіус атома45. Узагальнення з теми “АТМОСФЕРА”.46. Гідросфера, її основні частини.
47. Практична робота: 10. Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів.47. Структура періодичної системи. Поняття про радіус атома48. Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів
48. Властивості вод Світового океану.Рух води в Океані48. Віктор Близнець. Коротко про митця. «Звук павутинки»49. Рух води в Океані.
4 клас уроки4 класс уроки4a Reading Skills
4b Listening & Speaking Skills4c Grammar in Use4d Literature
4e Writing Skills5-хвилинки для життя: Вправи на закріплення лексичного та мовна практика (Booking a table and Complaining about food)5. Веснянки: «Ой весна, весна — днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець». ТЛ: повтори (рефрен), анафора
5. Епоха Великих географічних відкриттів. Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель Відкриття Америки X.Колумбом.5. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини5. Тангенс и котангенс
50. Багатства вод Світового океану.50. Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома51-52. Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі, незвичайні події в повісті
51. Води суходолу. Річки.52. Живлення та режим річок, робота річок.52. Значення періодичного закону. Життя і наукова дiяльність Д. І. Менделєєва
53. Озера, озерні улоговини та їх утворення.54. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки.55. Болота, їх типи, поширення.
55 Тренувальні вправи56. Електронна природа хiмічного зв’язку56. Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.
57-58. Леонід Глібов. «Щука», «Муха і бджола», «Жаба і віл». Викривальна і повчальна спрямованість байок57. Поняття про електронегативність елементів57. Узагальнення з теми “ГІДРОСФЕРА”.
58. Ковалентний зв’язок, його види. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку58. Складові біосфери.58 Тренувальні вправи
59. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану.59. Електронні формули молекул речовин59. Степан Руданський. Коротко про письменника. «Пан та Іван в дорозі», «Козак і король», «Запорожці у короля»
5 клас уроки5 класс уроки5a Reading Skills
5b Listening & Speaking Skills5c Grammar in Use5d Literature
5e Writing Skills6. Молярний об’єм газів6. Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колискових
6. Перша кругосвітня подорож Ф.Магеллана.6. Тригонометрические функции числового аргумента60. Географічна оболонка, її властивості.
60. Йонний зв’язок60. Степан Васильченко. Турбота письменника про дітей. «Свекор». Атмосфера в українській родині – світ добра, любові, взаємодопомоги61. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фiзичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток
61. Поняття про природні комплекси.61. Степан Олійник «Ля-ля-ля», «Чудо в черевику». Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість творів62-63. Павло Глазовий. «Тарас Бульба в Києві», «Найважча роль», «Заморські гості». Основні ідеї творів, художні особливості гуморесок
62. Практична робота: 13. Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.62. Ступінь окиснення63. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки
63. Відокремлені й невідокремлені означення, способи їх вираження. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями63. Зміна кількості населення впродовж історичного часу, цих змін.64. Людські раси, рівність рас.
64. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів65. Найбільш чисельні народи світу.66. Відокремлені обставини, способи їх вираження
66. Населені пункти.67. Практична робота: 14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їх столиць.68. Види господарської діяльності людей.
69. Використання природних багатств, проблема їх вичерпності.69. Контрольна робота. Речення з відокремленими членами(диктант)6 клас уроки
6 класс уроки6a Reading Skills6b Listening & Speaking Skills
6c Grammar in Use6d Literature6e Writing Skills
7. Географія Нового часу.7. Обчислення обٰєму газу за нормальних умов7. Тригонометрические функции углового аргумента
70. Узагальнення з тем “БІОСФЕРА”, “ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА” та розділів “ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ”, “ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА”.78 Тренувальні вправи7 клас уроки
7 класс уроки7a Reading Skills7b Listening & Speaking Skills
7c Grammar in Use7d Literature7e Writing Skills
8. Відносна густина газів8. Сучасні географічні дослідження.8. Формулы приведения
8 клас уроки8 класс уроки8a Reading Skills
8b Listening & Speaking Skills8c Grammar in Use8d Literature
8e Writing Skills9. Обчислення відносної густини газів9. Узагальнення з розділу “ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ”.
98 Тренувальні вправи9 клас уроки9 класс уроки
A. Beates FamilieA. Bei Oma in KölnA. Geburtstagsparty
A. Geschenke zum GeburtstagA. In der KlasseA. Jahreszeiten
A. Lernen macht SpaßA. Macht mal TheaterA. Sieben Wochentage
A. П. Платонов «Никита»A. С. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»A Ballad of Stonеhеnge
A Sound of Thunder by Ray BradburryA baker bakes breadA book that is worth burning is worth reading. Grammar Страдательный залог
A friend will never let you down. Grammar Past Simple, Future SimpleA girl gеts lostA horrible thing happened!
A missionA role modelA slееpovеr at thе musеum
A sound of thunder 1A surprise excursion. Grammar Придаточные определительные предложенияA telegram
A walk down Hollywood BoulevardAccessoires (Аксессуары)Adjectifs demonstratifs. ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
Agent Cute in the hotelAgent Cute writes a reportAlphabet
An accident in Death Valley. Grammar ConditionalsAn heirAnimal
AnimalsAnimals.lessonAnimals in Zoos
Animaux (Животные)Answering phone callsApple
Are they different: the country and the city?Are we making a mobileAre you ambitious?
As soon as I am old enoughAt the marketAt the match. Grammar Конструкция What a
At thе supеrmarkеtAutumnB. Beates Familie
B. Bei Oma in KölnB. GeburtstagspartyB. Geschenke zum Geburtstag
B. In der KlasseB. JahreszeitenB. Lernen macht Spaß
B. Macht mal TheaterB. Sieben WochentageB. В. Набоков. «Машенька»
B. В. Набоков. Биография. ТворчествоB. Г. Короленко. «В дурном обществе»B. П. Астафьев. «Васюткино озеро»
BananaBasic LessonsBb, Ww, Cc, Hh, ch, au
Being happy together!Birthday party by Shirley JacksonBonfirе Night
Born to serveBoпpocы и задания для итогового повторенияBoпpocы и задания для итогового повторения-2
Boпpocы и задания для итогового повторения-3Broadsheets and tabloidsBведення вказівних займенників this, that, these, those. Виконання вправ, Round up
Bведення вказівних займенників this, that, these, those. ЗадачіBеtsеy's familyC. Beates Familie
C. Bei Oma in KölnC. GeburtstagspartyC. Geschenke zum Geburtstag
C. In der KlasseC. JahreszeitenC. Lernen macht Spaß

Предыдущая страница ("A friend in need is a friend indeed". Grammar Present Simple) | Следующая страница (C. Macht mal Theater)