KNOWLEDGE HYPERMARKET


Все страницы
Все страницы
Все страницы | Предыдущая страница (Контрольная работа по теме: Сложноподчиненные предложения. Типы придаточных предложений по значению) | Следующая страница (Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Музеї. Українські підприємці-благодійники)
Л. Андреев. «Кусака»Л. Андреев. Биография. ТворчествоЛ. Глібов. Акровірші. Квіткове весілля. Поняття про алегоричність вірша
Л. Глібов. Зозуля і півень.І Крилов. Зозкуля і півень.Л. Глібов. Котилася тарілочка. Хто доня?Л. Глібов. Котилася тарілочка. Хто доня ?
Л. Забашта «Берізонька». Л.Костенко «Перекинута шпаківня». Сенченко «Жаль, та не дуже, плакала б, та не хочеться»Л. Забашта «Рідна мова». М. Сингаївський «Колискова пісня, колискова...». Колискові пісніЛ. И. Куприн
Л. Компанієць. Зимовий вечір. НАПАМ’ЯТЬЛ. Костенко. Берізки по коліна у воді. Березовий листочок. Ліс на світанку. Баба Віхола. ПряляЛ. Костенко. Берізки по коліна у воді. Березовий листочок. Ліс на світанку. Баба Віхола. Пряля.
Л. Костенко. Бузиновий цар.Л. Н. ТолстойЛ. Н. Толстой. «Детство»
Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»Л. Н. Толстой. Война и мирЛ. Н. Толстой. Очерк жизни и творчества
Л. Н. Толстой. Очерк жизни и творчества .Полные урокиЛ. Н. Толстой «Юность»Л. Н. Толстой — писатель-мыслитель
Л. Н. Толстой — писатель-мыслитель .Полные урокиЛ. Ошанин. ДорогиЛ. Пиранделло. «Черепаха»
Л. Толстой. «Котенок»Л. Толстой. «Правда всего дороже»Л. Толстой. «Старый дед и внучек»
Л. Толстой. «Филипок»Л. Українка. Біда навчить.Л. Українка. Давня весна. Вечірня година. Вже сонечко в море сіда.
Л. Українка. Сніг з морозом поморозив... Вишеньки. На зеленому горбочкуЛаб.роб. №13 „Будова скелета птахів”.Лаб.роб.№1 „Вивчення тваринних клітин та тканин”.
Лаб.роб.№4 „Зовнішня будова кільчастих червів”.Лаб.роб.№9 „Зовнішня і внутрішня будова ланцетника”.Лаб.роб №7 „Вивчення будови та способу руху черевоногих молюсків”.
Лабораторна роботаЛабораторна робота.Лабораторна робота..
Лабораторна робота...Лабораторна робота. Робота з файлами та папкамиЛабораторна робота: Електричний опір. Питомий опір провідника. Реостати
Лабораторна робота: Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звукуЛабораторна робота: Математичний маятникЛабораторна робота: Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ
Лабораторна робота: Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та одиниці швидкостіЛабораторна робота 3Лабораторна робота «Тема 16. Зовнішня будова пагона. Розвиток пагона із бруньки»
Лабораторна робота Робота з об’єктами та програмами WindowsЛабораторна робота до теми "Побудова діаграм та графіківi"Лабораторна робота до теми "Робота з текстом. Форматування абзаців"
Лабораторна робота до теми «Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища»Лабораторна робота до уроку «Тема 17. Внутрішня будова стебла»Лабораторна робота до уроку на тему «Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола»
Лабораторна робота на тему: «Визначення поточної вартості майбутніх прибутків і витрат»Лабораторна робота на тему: «Використання функцій БС, БЗРАСПИС в економічних розрахунках»Лабораторна робота на тему: «Використання функцій КПЕР, СТАВКА, НОМИНАЛ, ЭФФЕКТ»
Лабораторна робота на тему: «Використання функцій ПЛТ, ПРПЛТ, ОБЩПЛАТ, ОСПЛТ, ОБЩДОХОД»Лабораторна робота на тему: «Создание электронной таблицы»Лабораторна робота на тему: Використання рисунків, відео та звуку на HTML-сторінці
Лабораторна робота на тему: Основы работы в MS Office Power Point: оформление презентаций.Лабораторна робота на тему: Публікація Web-сайту в мережі WWWЛабораторна робота на тему «Вивчення закону відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»
Лабораторна робота на тему «Виготовлення найпростішого оптичного пристрою»Лабораторна робота на тему «Визначення густини твердих тіл і рідин»
Лабораторна робота на тему «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої збиральної лінзи»Лабораторна робота на тему «Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні»Лабораторна робота на тему «Вимірювання маси тіла»
Лабораторна робота на тему «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів»Лабораторна робота на тему «Вимірювання часу»Лабораторна робота на тему «Дослідження явища дифузії в рідинах та газах»
Лабораторна робота на тему «Ознайомлення з вимірювальними приладами.Визначення ціни поділки приладу»Лабораторна робота на тему «Паразитичні найпростіші»Лабораторна робота на тему «Утворення кольорової гами світла шляхом накладання пучків світла різного кольору»
Лабораторна робота №1. Основні елементи WindowsЛабораторна робота №1. Повні урокиЛабораторна робота №10 „Зовнішня будова риб”.
Лабораторна робота №11. „Порівняння скелетів земноводних та риб”.Лабораторна робота №12. „Вивчення зовнішньої будови птахів та їх пір”я”.Лабораторна робота №2. Повні уроки
Лабораторна робота №3. Будова гідри. Повні урокиЛабораторна робота №3 „Будова гідри”.Лабораторна робота №4. Повні уроки
Лабораторна робота №5. Зовнішня будова рака річкового. Повні урокиЛабораторна робота №6. Повні урокиЛабораторна робота №6 „Пристосованість зовнішній будові комах до способу життя”.
Лабораторна робота №8 „Порівняння та визначення черепашок молюсків”.Лабораторна робота № 1. Вивчення явища електромагнітної індукціїЛабораторна робота № 2. Визначення прискорення вільного падіння
Лабораторна робота № 4. Внутрішня будова стеблаЛабораторна робота№2. „Будова амеби, евглени зеленої, інфузорії-туфельки”.Лабораторна робота№5 „Зовнішня будова рака річкового”.
Лабораторная работа: Изменение структуры и макета таблиц. Сортировка и поиск данныхЛабораторная работа: Проектирование wеb-сайтов средствами МS FrоntPаgеЛабораторная работа: Создание запросов на выборку к однотабличным и многотабличным БД
Лабораторная работа: Создание и основные приёмы редактирования таблиц в СУБД ACCESSЛабораторная работа на тему: Применение формЛабораторная работа № 1. Кабинет физики и его оборудование.
Лабораторная работа № 10. Изучение закона отражения света с помощью плоского зеркалаЛабораторная работа № 11. Образование цветной гаммы света путем наложения пучков света разного цветаЛабораторная работа № 12. Определение фокусного расстояния и оптической силы тонкой собирающей линзы
Лабораторная работа № 2. Определение цены деления шкалы измерительного прибораЛабораторная работа № 3. Измерение времениЛабораторная работа № 4. Измерение линейных размеров тел и площади их поверхности
Лабораторная работа № 5. Измерение объемов твердых тел, жидкостей и газовЛабораторная работа № 6. Измерение массы телЛабораторная работа № 7. Определение плотности твердого тела и жидкости
Лабораторная работа № 8. Исследование явления диффузии в жидкостях и газахЛабораторная работа № 9. Изготовление простейшего оптического устройстваЛабораторная робота: Створення та редагування документів MS Word.
Лабораторная робота: Форматування текстових документівЛабораторний практикум на тему «Листок. Зовнішня будова листка»Лабораторно-практическая работа «Знакомство с программой Paint»
Лабораторные работыЛабораторный практикумЛабораторный практикум (6 класс)
Лазер. Створення та застосування квантових генераторів. Узагальнення та систематизація знань з теми ”Будова атома”ЛазерыЛазеры на квантовых точках
Лакирование изделийЛампа накаливанияЛанцетник - низшее хордовое животное
Латинская Америка между авторитаризмом и демократиейЛев ТОЛСТ?Й (1828–1910). Життєвий і творчий шлях письменника. ПрезентаціяЛев ТОЛСТÓЙ (1828–1910). Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Льва Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури
Лев Толстой. Повні урокиЛегенда про походження річок
Легенда про створення КиєваЛегенди. Звідки пішло прізвище та ім’я Богдана Хмельницького.Легенди рідного краю.Повні уроки
Легкие. Легочное и тканевое дыханиеЛегкие. Полные урокиЛегкий хліб. Білоруська народна казка
Легкий хліб. Білоруська народна казка.Легкий хліб. Білоруська народна казка. Презентація урокуЛейкоцити. Імунітет.
Лекарства (Химия 10 класс)Лексика до теми телебачення. Фальшиві друзі перекладачаЛексика до теми телебачення. Фальшиві друзі перекладача.
Лексика и фразеологияЛексика и фразеология. Фишки для любознательных
Лексика конфесійного стилюЛексико-граматична тема: Past Simple and Past Continuous. Повні урокиЛексико-граматична тема: Past simple and past cont
Лексико-граматична тема: Past simple and past continuousЛексико-граматичний м-л Phrasal verbsЛексико-граматичний м-л Phrasal verbs . Повні уроки
Лексико-граматичні вправи. Робота над темою “Ma chambre”. Знайомство з новою лексикоюЛексико-граматичні вправи по темам “Telling the Time. Means of Transport”.Лексико-граматичні вправи по темі “Daily Routines”.
Лексико-граматичні вправи по темі “Daily Routines”. ІлюстраціїЛексико-граматичні вправи по темі “Daily Routines”. ВправиЛексико-граматичні вправи по темі “Daily Routines”. Відео
Лексико-граматичні вправи по темі “Daily Routines”. Презентація урокуЛексикологія. Етимологія. Конспект уроку
Лексическое значение словаЛексична вправа 2 по темі «Моє тіло. Одяг»Лексична вправа по темі «Моє тіло. Одяг»
Лексична тема „Мій вільний час”. Розвиток діалогічного мовлення.Лексична тема „У продовольчому магазині”. ІлюстраціїЛексична тема „У продовольчому магазині”. Розвиток діалогічного мовлення.
Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словникамиЛексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками. Фішки для допитливихЛексичне значення слова. Повні уроки
Леонід Глібов - відомий український поет і байкар. Віршовані загадки Л. ГлібоваЛеонід Кисельов. Доля молодого поета. «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча».Лепка из теста
Лепка из целого куска вытягиваниемЛепка конструктивным способом из разных частей. ОбрубовкаЛеса
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесиныЛесная промышленностьЛесное хозяйство. Охота
Лесные ресурсыЛесостепи, степи и полупустыниЛеся Українка. Життєвий і творчий шлях. Збірка «На крилах пісень». Поеми, їх теми й мотиви
Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу.Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Презентація урокуЛеся Українка Contra spem spero
Летающие моделиЛети, лети, бумажный змейЛетние задания
Либеральная оппозицияЛиберальные реформы 60—70-х гг. XIX в.Лизосомы. Митохондрии. Пластиды
Лингвистическая задача к уроку на тему «Союз. Общее понятие о союзах. Союзы и, а, но»Линейная функция и ее графикЛинейное уравнение с двумя переменными и его график
Линейные вычислительные алгоритмыЛинейные и квадратные неравенстваЛинза
ЛинзыЛинзы (7 класс)Линия горизонта
ЛипидыЛипиды и их роль в жизнедеятельности клеткиЛирика.Полные уроки
Лирика .Полные урокиЛирика Фета.Полные урокиЛисичка. Російська народна казка
Лисичка. Російська народна казка.Лисичка. Російська народна казка. Презентація урокуЛист. Адреса
Лист. Адреса. Презентація урокуЛисток. Зовнішня будова листка. Повні урокиЛисток. Зовнішня будова листка. Практикум
ЛистопадЛистування за допомогою вєб-поштиЛистяні рослини. Хвойні рослини. Розпізнавання хвойних і листяних рослин
ЛитератураЛитература 10 классЛитература 10 класс. Полные уроки
Литература 11 классЛитература 1 классЛитература 2 класс
Литература 5 классЛитература 6 классЛитература 7 класс
Литература 8 классЛитература 9 классЛитература всемирная
Литература и изобразительное искусствоЛитература и искусствоЛитература и история
Литература к уроку "Инфузория-туфелька"Литература начала ХХ века (Л. А. Смирнова)Литература уроки
Литературно – музыкальная композиция, посвященная 65 – летию ПобедыЛитературные страницыЛитературные страницы-2
Литературный процесс 20-х гг. (В. А. Чалмаев)Лицо и число глаголаЛицо и число глагола. Ілюстрації
Личностный ростЛишайникиЛогарифм числа. Основна логарифмічна тотожність.
Логарифм і його властивостіЛогарифм і його властивості. ЗНТЛогарифм і його властивості. Задачі та вправи
Логарифмические неравенстваЛогарифмические уравненияЛогарифмічна функція, її властивості і графік
Логарифмічні рівнянняЛогарифмічні рівняння, нерівності та їх системиЛогарифмічні рівняння. Закриті вправи
Логические выражения и условия отбораЛогические функции и абсолютные адресаЛогическое ударение
Логическое ударение. Фішки для допитливихЛогічне слідування. Складання алгоритмів з циклами для виконавцівЛогічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами
Локальные компьютерные сетиЛокальные компьютерные сети. Полные урокиЛокальные компьютерные сети (информатика, 10 класс)
Локальные сети. Полные урокиЛокальный цветЛоманая
Лоскуток к лоскуткуЛужні, лужноземельні елементи та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів.Лукаві Е та И
Луки-природне угрупування.Лучшие статьиЛыжная подготовка
Любечский съезд князейЛюблінська уніяЛюблінська унія. Повний урок
Любов Пономаренко. «Гер переможений». Гуманістичний пафос новели.Любов і закоханість: співвідношення понятьЛюбовна лірика Ліни Костенко
Любовь и ВремяЛюди и трудЛюдина (професії, види діяльності)
Людина Середньовіччя.Людина Середньовіччя. Повні уроки
Людина без книги, як криниця без води. «Як краплин у Дніпрі» О. Пархоменко.Людина без книги, як криниця без води.Повні урокиЛюдина за все відповідальна. «Гвинтик»
Людина починається з добраЛюдина серед людей.Людина серед природи. Вірші українських поетів
Людина серед природи. Повні урокиЛюдина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах.Людина як частина природи. Вплив умов існування на живі оргазми. Взаємозв’язок природи і людини. Охорона природи.
Людина як частина природи. Повні урокиЛюдина і біосфера. Зміна середовища в наслідок діяльності людиниЛюдина і суспільство
Людина і суспільство 11 класЛюдина і суспільство урокиЛюдське Я.
Людський капітал: концепція, напрямки розвиткуЛюдські раси, рівність расЛюдські чесноти.
Людські чесноти. Акселеративні методиЛягушки, просящие царяЛёгкая атлетика
Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII cт. Повні урокиЛівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII стЛівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини
Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини. Повні урокиЛіквідація Запорізької Січі. Південна УкраїнаЛіквідація Запорізької Січі. Південна Україна. Повні уроки
Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав.Повні урокиЛіквідація української державиЛіквідація української держави. Повний урок
Ліліпутія – Англія крізь зменшуване скло сатири.Ліліпутія – Англія крізь зменшуване скло сатири.Повні урокиЛілічко Замість листа. Повні уроки
Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Чайка на крижині».Ліна Костенко. Яскравий світ художнього слова поетеси. Конспект урокуЛіна Костенко. Яскравий світ художнього слова поетеси. Теми, мотиви і проблеми поетичної творчості. Тести
Лінгвістична вікторина до уроку «Тема 26. Назви істот та неістот. Власні й загальні назви»Лінгвістичний словникЛінійна функція, її графік та властивості
Лінійна функція, її графік та властивості. Задачі та вправиЛінійна функція, її графік та властивості. Повні урокиЛінійна функція, її графік та властивості. Презентація уроку
Лінійне рівняння з однією змінноюЛінійне рівняння з однією змінною. Повні урокиЛінійне рівняння з однією змінною. Практикум
Лінійні алгоритмиЛінійні алгоритми (4 клас)Ліпіди. Повні уроки
Ліпіди: будова, властивості, функції. Презентація урокуЛірикаЛірика Шевченка періоду заслання і після повернення із заслання
Ліричність і романтичність у віршах Лесі Українки Хотіла б я піснею стати й Ви щасливі, пречистії зоріЛісові твариниЛісопильне виробництво. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво
Літера A. Конструкція „I have got ”Літера G. План уроку до теми: Впізнавання особи (People). Літера G. Літера H. Літера IЛітера G.Завдання до теми: Впізнавання особи (People). Літера G. Літера H. Літера I
Літера H.Завдання до теми: Впізнавання особи (People). Літера G. Літера H. Літера IЛітера H.План уроку до теми: Впізнавання особи (People). Літера G. Літера H. Літера IЛітера I.Завдання до теми: Впізнавання особи (People). Літера G. Літера H. Літера I
Літера I.План уроку до теми: Впізнавання особи (People). Літера G. Літера H. Літера IЛітера J.Завдання до теми: Дикі тварини. Читання літер „a”, „e” у закритому складі. Літера J. Літера K. Літера LЛітера J.План уроку до теми: Дикі тварини. Читання літер „a”, „e” у закритому складі. Літера J. Літера K. Літера L
Літера Y. Літера ZЛітера Y. Літера Z. ІлюстраціїЛітера Y. Літера Z. Презентація уроку

Предыдущая страница (Контрольная работа по теме: Сложноподчиненные предложения. Типы придаточных предложений по значению) | Следующая страница (Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Музеї. Українські підприємці-благодійники)