KNOWLEDGE HYPERMARKET


Способи дієслів

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Способи дієслів

170. Прочитайте речення, визначте в них дієслова. Які з дієслів означають реальну дію? Яке дієслово означає дію, можливу лише за певних обставин? Яке дієслово передає наказ, прохання або пораду?
1. Кожна пташина в'є гніздо на батьківщині (Народна творчість). 2. Коли б же я був соловейком, до тебе тоді б прилітав (Леся Українка). 3. Люби свій край. Всю душу солов'їну і серця жар йому віддай (В. Сосюра).
• Розкрийте значення фразеологізмів вити гніздо, розливатися соловейком.
Що символізують в усній народній творчості соловей та пташине гніздо?

Відношення названої дієсловом дії або стану до дійсності виражає спосіб дієслова. Дієслова мають дійсний, умовний і наказовий способи.
Дійсний спосіб виражає реальну дію або стан, які відбуваються, відбувалися чи відбуватимуться. Дієслова дійсного способу відповідають на питання що роблю? що зробив? що робитимемо? та ін. Наприклад: Зорі світять, серед неба горить білолиций, верба слуха соловейка, дивиться в криницю (Т. Шевченко). Дієслова в дійсному способі змінюються за часами, особами, числами, родами.
Умовний спосіб виражає дію чи стан, бажані або можливі за певних умов. Дієслова умовного способу відповідають на питання що зробив би? що робила б? що зробили б? та ін. Наприклад: Пішов би я в Україну, пішов би додому... (Т. Шевченко). Я протерла б очі, якби руки не були зайняті (М. і С. Дяченки). Дієслова в умовному способі змінюються за родами й числами.
Наказовий спосіб виражає наказ, прохання, пораду, заклик до виконання дії. Дієслова в наказовому способі відповідають на питання:
• що роби? — Правди в брехні не розмішуй (В. Симоненко).
• що зроби? —
Вогонь і жар душі у слово перелий (М. Луків).
• що робімо? —
Хотімо в поля! Ходімо в луг й до лісу (С. Гучало)
• що зробімо? —
Не осквернімо честі джерело! (В. Бела).
• що робіть? —
Даруйте радощі мої і клопоти мої — несщастя й радощі мої - весняні ручаї (В. Стус).
• що зробіть? —
Генії! Безсмертні! На коліна станьте перед смертними людьми! (В. Симоненко).
Дієслова в наказовому способі змінюються за особами й числами.

171. Дієслова дійсного, умовного та наказового способів запишіть у три колонки.
Прочитали б, міркуйте, зацікавився, розуміємо, послухайте, сказала б, запиши, ходімо, почув би, переклали, хвилюємося.
• Дієслова якого способу змінюються за часами? Наведіть приклади.

172. Прочитайте. Визначте дієслова дійсного й умовного способів. Чи можна визначити категорію способу у виділених дієсловах? Чому?
                  Орел, що на горах високих жив,
                  Раз Сонцеві сказав ясному:
                  — Якби я Сонцем був, я б не світив
                  В долинах тих нікому.
                  І нижче цих високих гір
                  Я не давав би променю спускатись,
                  Щоб у грязі низькій не закалятись!»
                                                    Б. Грінченко.
Як ви гадаєте, що могло відповісти Орлові Сонце? Передайте ймовірну відповідь, використавши дієслова наказового способу.
Що символізує в усній народній творчості Сонце? Що уособлює Орел?

173. Прочитайте. Визначте складні речення, у яких один із присудків виражений дієсловом умовного способу. Визначте речення з присудками-дієсловами наказового та дійсного способів.
1. У найтемнішу ніч пам'ятай про сонце. 2. Вік учись і вік трудись. 3. І сила перед розумом никне. 4. Їв би борщ, так учора дома пообідав. 5. Шилом борщу не наїсися. 6. І собака б ткав, якби хтось нитки в'язав. 7. Якби пес робив, то в чоботях би ходив. 8. Як не вмієш пекти хліба, то будеш пекти раки. 9. Живи своїм розумом, але звіряйся з чужим. 10. Хто не бачив гіркого, не побачить солодкого. 11. Одна нога взута, друга роззута, а якби третя була, не знаю, як би й пішла. 12. Пошила б баба кожуха, та вовна перешкоджає.
                                                                                                                                                         З народної творчості.
Визначте антонімічні пари слів. Які з антонімів спільнокореневі?

174. Перепишіть, визначте й підкресліть у реченнях граматичні основи. Визначте дієслова дійсного, умовного, наказового способів.
1. Відкрий для себе Україну! Ти ще не знаєш всю її (Г. Бідняк). 2. Шукаймо в людях доброти! Добро відкриє нам світи (М. Сингаївський). 3. Якби оті проміння золоті у струни якось обернулись, я б з них зробила золотую арфу (Леся Українка). 4. Я б назбирала срібної роси, якби стежки усі не заросли (Г. Чубач). 5. Тож ходімо в гай осінній! Там спадає тихо листя. Там воно в яснім промінні щирим золотом іскриться (І. Коваленко).
• Визначте складні речення, поясніть у них розділові знаки.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.