KNOWLEDGE HYPERMARKET


Способи творення прислівників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Способи творення прислівників

374. Прочитайте прислів'я, визначте вжиті в них прислівники. Від якого слова і яким способом утворений кожен із них?
1. Хто чесно трудиться, той весело дивиться. 2. Наперед подумай, а тоді роби. 3. Що швидко готово, то безтолково. 4. Думай звечора, а починай удосвіта. 5. Нашвидкуруч робити — нікому не вгодити. 6. Слідом за гулянням іде голодування. 7. Що миттю зроблене, буде викинуте.

375. Роздивіться таблицю. Визначте в реченнях прислівники, з'ясуйте спосіб творення кожного.
 Способи.jpg
1. На життя дивлюсь я радісно і юно (Б. Сосюра). 2. Підхопили губи той мотив, може, вперше, може, вже востаннє (В. Крищенко). 3. А люд ліворуч і праворуч немов ріка (А. Малишко). 4. Я усе побачив простовіч (М. Руденко).
 
376. Перепишіть, від поданих у дужках слів утворіть прислівники. Назвіть використані вами способи словотворення.
1. І зимовеє сонце (весняний) усміхається з неба мені (В. Сосюра). 2. Нам сніг (святковий) й (урочистий) світить (М. Різун). 3. Під стелею рідної хати я так зрозуміла (багатий) (Г. Чубач). 4. Я зрозумів це (правда, на, с), не вжарт (Л. Первомайськии). 5. (перед, по, у) з прозорої імли виступило містечко (Григір Тютюнник). 6. (коло, на, в) усе спочиває, а пісня не хоче спочить (В. Сосюра).

377. Прочитайте. Визначте авторські неологізми. Яким способом утворено кожен із них?
1. Не дивися так привітно, яблуневоцвітно (Я. Тичина). 2. Ви усміхнулись яснозоряно, і я схилився упокорено (М. Вороний). 3. Життя проходить безподійно, так заметільно, сніговійно (І. Коваленко). 4. Барвінково, волошково в небі світиться зоря (А. Камінчук). 5. День догоряв хризантемно, айстрово (І. Коваленко).

Московка.jpg
• Розкажіть про побачене на картині І. Московки. Придумайте й використайте кілька неологізмів-прислівників. Поясніть, яким способом словотворення ви скористалися.Чи варто, на вашу думку, часто вдаватися до творення нових слів? Чому?

378. Визначте, від якого слова і яким способом утворений кожний прислівник.
 Смачно, усмак, смачненько, впереміш, позавчора, заново, понашому, спогорда, досхочу, горілиць, навмисне, натщесерце, надвечір, невтямки, навсібіч, рано-вранці, мимохіть, навхрест, напоготові, мимохідь, угорі.
• Поясніть відмінність у лексичних значеннях слів мимохіть та мимохідь.
Який спосіб творення прислівників застосовують у мовленні найчастіше?
• Як розрізнити прислівник угорі та однозвучні з ним іменник з прийменником у горі?

 
Треба розрізняти прислівники, які пишемо разом, та однозвучні з ними іменники з прийменниками, від яких їх утворено.

Порівняйте2.jpg

379. Перепишіть, розкриваючи дужки. Визначте прислівники, обґрунтуйте їхнє написання.
1. (У) досвіта дві хмароньки зустрілися (в) горі (Олександр Олесь). 2. І уже беруть в роботу і морозці, і вітри і (на) зустріч, і (на) впроти, і (с) піднизу, і (з) гори (П. Усенко). 3. Сніги ж ішли (на) вскіс, ішла зима (М. Стельмах). 4. Блакитне озеро барвінку захвилювалося (в) низу (А. Швець).
• Визначте речення, ускладнене однорідними членами. Поясніть розділові знаки у ньому.

380. Прочитайте. Поясніть написання виділених слів. Якою частиною мови є кожне з них?
1. Украй натомившись, хлопці поснули (М. Коцюбинський). 2. У край розкішний і чудовий нас дорога привела (О. Довбиш). 3. Сьогодні серед зими пахне весною (М. Коцюбинський). 4. Край вікна любисток пророста весною, тягнеться до сонця голубе стебло (Д. Луценко). 5. Смерч круговертю зривається вгору (В. Кордун). 6. «Сим-сим, відчини!» — сказав юнак і через розчинені двері ввійшов у гору (Народна творчість).

Найчастіше переходять у прислівники іменники в непрямих відмінках та прикметники.
Ці слова втрачають здатність змінюватися за відмінками й числами.
Потрібно запам'ятати:
• якщо іменники та прикметники з прийменниками пишуть окремо (на горі; у бік; з середини; на пряму), то утворені від них прислівники пишуть разом (нагорі, убік, зсередини, напряму).

381. Перепишіть, знімаючи риски. Визначте в реченнях прислівники та однозвучні з ними іменники з прийменниками.
1. На/пам'ять усі скаржаться, а на розум ніхто. 2. На/пам'ять знаю, що склерозу не маю. 3. Зуби з язиком ворогують, а живуть у/купі. 4. Кожна курка у/купі своїй господиня. 5. Поглянь на/двір, то знатимеш, який хазяїн. 6. Хвалений борщ на/двір виливають. 7. В голову вітер свище, а в/бік колька коле. 8. Часу не повернеш ні назад, ні в/бік.
                                                                                                                                                                               Народна творчість.


382. Попрацюйте в групах! Складіть і запишіть речення з прислівниками та однозвучними з ними іменниками, прикметниками й числівниками, ужитими з прийменниками.
I. По-новому — по новому;
нашвидку — на швидку;
удруге — у друге.
II. Назустріч — на зустріч;
востаннє — в останнє;
утрьох — у трьох.

383. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки прислівники. Визначте спосіб творення кожного з прислівників.
1. Дружба з вовком виходить ... . 2. В очі співає, а ... лає. 3. Беззубий собака ... гавка. 4. Зробив курям ... . 5. Тим рак страшний, що ... очі. 6. Узимку бійся вовка, а ... мухи.
Довідка: Голосно. Ззаду. Позаочі. Боком. Насміх. Літом.
• Позначте в словах вивчені орфограми.

384. Перепишіть, підкресліть у реченнях усі члени речення.
1. Учорл вже минуло. Завтра ще не настало. Є лише сьогодні. Розпочинаймо! (Мати Тереза). 2. Колись і десь є тут і зараз! (М.Доленго). 3. Учора не доженеш, а від сьогодні не втечеш. 4. Одне сьогодні краще від двох завтра (Народна творчість).
Якими частинами мови є в реченнях слова вчора, сьогодні, завтра, колись, десь? Свою думку доведіть.
Що вам відомо про Матір Терезу? Розкажіть про неї. Уживайте прислівники, утворені різними способами.
 
Прислівники, утворені від різних частин мови, здебільшого зберігають наголос слів, від яких вони утворені:
мирний — мирно;                             братній — по-братньому;
далекий — далеко;                          правий — справа;
довгий — задовго;                           зустріч — назустріч.
Перенесення наголосу на перший склад найчастіше відбувається у прислівниках на -о: важко (від важкий), сумно (від сумний), пусто (від пустий).
Окремі прислівники мають подвійний наголос: сповна і сповна; надвоє і надвоє; наголо і наголо.
У складних прислівниках їхні компоненти аби-, будь-, -небудь і подібні переважно наголошені: абиде, абияк, будь-де, як-небудь.

385. Прочитайте фразеологізми, правильно наголошуючи прислівники. Перевірте себе за словником.
1. Блукати потемки. 2. Заходити здалеку. 3. Дерти втридорога. 4. Триматися осторонь. 5. Узяти голіруч.
• З'ясуйте спосіб творення прислівників.
• Розкрийте значення фразеологізмів. З двома з них складіть і запишіть речення.

386. Попрацюйте в парах! Уявіть, що вам запропонували впорядкувати фотоальбом «Моя прекрасна Україна». Напишіть до нього передмову (4-5 речень). Використайте якнайбільше прислівників.
Яким, на вашу думку, варто зберігати образ Тараса Шевченка у пам'яті нащадків? Який пам'ятник поетові вам подобається найбільше? Чому? У відповіді вживайте прислівники.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.