KNOWLEDGE HYPERMARKET


Способи творення прислівників (7 клас)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Способи творення прислівників (7 клас)


Універсальна мова
246. І. Прослухайте текст. З'ясуйте значення незнайомих слів. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення.


Есперанто
З давніх-давен люди прагнули зрозуміти один одного. А для цього потрібна універсальна мова. Нею стала міжнародна мова есперанто.


Придумав її польський лікар Лазар Людвіг Заменгоф ще на початку позаминулого століття. А було це так...
У містечку Білостоці, де народився Людвіг, жили поляки, німці, росіяни та євреї. Вони говорили різними мовами і нерідко сварилися1 між собою. «Це тому, що вони погано розуміють один одного. От якби у них була спільна мова! Коли виросту, обов'язково придумаю таку», — вирішив хлопець.


Ще в дитинстві Людвіг вивчив французьку й німецьку мови. У гімназії він почав опановувати латинську і давньо¬грецьку мови, якими, крім науковців, ніхто давно вже не користувався. Та коли в п'ятому класі Людвіг узявся до англійської, його вразила простота цієї мови.


«Виявляється, і за допомогою простої граматики можна передавати складні думки! — дивувався юнак. — Тож у новій мові теж треба прибрати2 всі зайві граматичні форми...» Уже тоді гімназист почав працювати над створенням мови, яка була б нічиєю й одночасно належала всім.


І незабаром опис нової мови вміщався всього на кількох сторінках.


Тепер треба було скоротити надто великий словник і придумати слова. Вони мають бути якомога коротші. Але навіщо вигадувати щось нове, якщо в різних мовах і так багато схожих слів: театр, телефон, телевізор, машина, вагон, букет, лампа...


Якось, прогулюючись вулицею, Людвіг звернув увагу на вивіску «Кондитерська». Саме суфікс і закінчення -ськ(а) наштовхнули сім¬надцятирічного Заменгофа на думку: «Якщо до одного слова додавати різні  суфікси й закінчення, то може вийти багато різних слів, запам'ятовувати які вже не обов'язково!..»


1Сваритися — рос. ссориться.

2 Прибрати — рос. убрать.

I ось у 1878 році перший проект універсальної мови був готовий. Зі своїм винаходом він ознайомив друзів-гімназистів. Вони влаштували свято: говорили універсальною мовою і навіть співали пісні.


Коли Людвіг закінчив гімназію, його батько спалив синів рукопис мови, хоч сам був мовознавцем. Він хотів, щоб його син вступив до університету, а не марнував час на дурниці.


Упродовж1 шести років Заменгоф учився на лікаря в Москві й Варшаві. Увесь цей час він удосконалював свою мову, адже проект залишився у нього в голові.


Так у 1887 році з'явилася перша книжка «Unua Libro» російською мовою. Її переклали польською, німецькою і фран¬цузькою. До неї увійшли: граматика всього з 16 правил, тексти для читання і 947 слів. Чому так мало? Тому що від одного кореня можна одержати десятки нових слів.


Після багаторічної роботи Заменгоф підготував підручник міжнародної мови «Lingvo internасіа». По-чаткуючому лікареві не хотілося вказувати на обкладинці своє справжнє ім'я. Тому він підписався псевдонімом D-rо Еsperanto,  який згодом і дав назву мові (до речі, слово есперанто означає «той, хто сподівається2»).


Усі захопилися  міжнародною мовою. Есперанто почала своє життя.


А в 1905 році у Франції відбувся перший  міжнародний з'їзд. Всі есперантисти вільно спілкувалися без перекладача і чудово розуміли одне одного. Найпочеснішим гостем на цьому конгресі був творець есперанто - Людвіг Заменгоф (За С. Тимохіним).


II.    Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1.    Хто був творцем універсальної мови? Звідки пішла її назва?
2.    У чому полягає секрет есперанто? Чому її вважають універсальною мовою?


III.    Поясніть правопис слів давньогрецьку (мову), сімнадцятирічного, мовознавцем. Складіть речення зі словами в рамці (усно).


IV.    Випишіть із тексту виділені прислівники, розберіть їх за будовою.
Розгляньте таблицю і визначте спосіб творення вжитих у тексті прислівників.


1Упродовж— рос. на протяжении. 2Сподіватися— рос. надеяться.

Способи творення прислівників

Назва способу творення Приклади
1. Префіксальний
за-: довго -> задовго; не-: мало -> немало; ні-: трохи -> нітрохи
2. Суфіксальний (найпоширеніший) -о: пізній -> пізно; -сь: куди -> кудись; -чі: три -> тричі
3. Префіксально-суфіксальний по- + -ому, -и: новий -> по-новому, чоловічий -> по-чоловічи; з- + -у: молодий -> змолоду; за- + -о: світлий -> засвітло; на- + -у: низ -> нанизу
4. Перехід інших частин мови в прислівник з вечора (іменник) -> звечора (прислівник); нашвидку    (прикметник)    ->     нашвидку (прислівник)
5. Складання однакових чи близьких слів далеко -> далеко-далеко, ледве -> ледве-ледве
6. Злиття основ слів ліворуч, привселюдно

   
248.    Від яких частин мови і за допомогою яких словотворчих засобів утворено подані прислівники? Спишіть, позначте спосіб їх творення (за зразком першого слова). Яка особливість наголошування цих слів порівняно з російською мовою?

Ukrmova7-bondarenko-30.jpg


249.    Прочитайте попарно прислівники, правильно наголошуючи їх;
з'ясуйте, на котрий склад падає наголос в українській та в російській
мовах. Визначте спосіб творення прислівників.
Українською    Російською
гаряче    горячо
високо    высоко
глибоко    глубоко
широко    широко
далеко    далеко

В українській мові у прислівниках, утворених суфіксаль¬ним способом, наголошується, як правило, перший склад.
Окремі прислівники мають подвійний наголос: надвоє і надвоє, наголо і наголо.
250 Прочитайте речення. Випишіть виділені прислівники, позначте в них словотворчі префікси й суфікси. Визначте способи творення всіх прислівників.
1. Лайнер блищить далеко на злітній смузі. Там сліпучо (О. Гончар). 2. Надворі було темно і тепло (Григорій Тютюн¬ник). 3. Пригара лежав горілиць1 (/. Чендей). 4. Андріян сам вибілив хату всередині та знадвору (В. Земляк). 5. Кущі і дере¬ва, скелі й рівчаки пливли назустріч, мигтіли праворуч, ліво¬руч і зникали десь позаду (3. Тулуб).
251. Прочитайте попарно слова й утворені від них прислівники в лівому та правому стовпчиках. Простежте за зміною наголосу і зробіть висновок.
швидкий — швидко    чистий — начисто
високий — високо    білий — набіло
сухий — сухо    різний — нарізно
мілкий — мілко    новий — заново
прямий — прямо    світлий — засвітло
рідкий — рідко    молодий — замолоду
252.1. Спишіть, з'ясуйте значення незнайомих слів. Визначте спосіб творення прислівників, виділяючи в них словотворчі префікси і суфікси; поставте наголос.
Залюбки, пошепки, вручну, верхи, босоніж, завдовжки, вшістьох, неждано-негадано, відтепер, осторонь, втридорога, навприсідки2, по-своєму.
II. З виділеними словами складіть і запишіть речення.
253. Від поданих слів утворіть прислівники; складіть і запишіть словосполучення з дієсловами з довідки.
Зразок. Далекий — прийти здалеку.
Чистий, сухий, ситий, рідкий.
Довідка: переписати, витирати, наїстися, згадувати.
254 Прочитайте пари речень; порівняйте виділені слова. Котрі з них є дієприслівниками, а котрі набули прислівникового значення?
1. Директор зустрів нас (я к?) стоячи.— Стоячи в черзі (що  р о б л я ч и?), я познайомився з однолітком.
1Горілиць — лицем догори. 2Навприсідки — рос. вприсядку.

2. Тато читає (я к?) лежачи.— Лежачи (що робляч и?) на галявині, я насолоджувався співом пташок.


І. Користуючись довідкою, перекладіть і запишіть прислівники українською мовою; поставте наголос. Усно вкажіть, від якої частини мови і яким способом вони утворені.


Зразок. Вдвоє — вдвічі.


Искренне, вдогонку, вблизи, сплошь, донельзя, жалко, исподлобья, по-лисьи.
Довідка: шкода, поблизу, всуціль, по-лисячи, досхочу, навздогін, спідлоба, щиро. II. Складіть і запишіть речення з виділеними словами.


Поясніть, чому однозвучні слова пишуться по-різному. Як можна змінити речення, щоб його зміст став зрозумілим?
На горі одні туристи розмістилися внизу, інші — нагорі.


І. Складіть і запишіть пари речень, в одному з яких те саме слово виступало б прислівником, а в іншому — прийменниковою формою іменника, прикметника або числівника. Виконайте завдання за варіантами.
Зразок. Нарешті пролунав сигнал. — На решті хлопців були кросівки.


А. Зсередини — із середини. Зайцем — (із) зайцем. Б. Зверху — з верху. Блискуче — блискуче.
II. Поясніть написання прислівників та однозвучних частин мови.

І. Замініть подані слова і словосполучення прислівниками з довідки й запишіть, ставлячи наголос.
Зразок. З дитинства — змалку.


1. Один поперед одного. 2. На кінчиках пальців ніг. 3. По обидва боки. 4. Догори лицем. 5. Лицем донизу. 6. Без зупинок. 7. Дорожче в три рази. 8. Хитро. 9. (Іти) будь-куди без жодної мети. 10. Із задоволенням. 11. Не спеціально. 12.3 молодих літ.


Довідка: горілиць, навмання, навшпиньки, безупину, по-лисячи, ненавмисне, навзнак, наввипередки, змолоду, втридорога, обабіч, залюбки.


II. З виділеними прислівниками складіть і запишіть речення.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.