KNOWLEDGE HYPERMARKET


Стислий переказ розповідного тексту з описом процесів праці

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Стислий переказ розповідного тексту з описом процесів праці


Весільний коровай
220.    Чи доводилось вам розповідати про якусь подію стисло або користуватися стислим переказом? Розкажіть, коли саме.

221.    Прочитайте фрагменти учнівських творів. Конкретизуйте їх 2—3 реченнями відповідно до поданого в дужках комунікативного завдання.


1.    Захід сонця був такий, що його неможливо описати (Нев¬же неможливо? Покажіть, що ви здатні це зробити).
2.    Вчинок Юрка вразив учасників походу (Нас цікавить, що ж він такого зробив. Поширте розповідь).
3.    Відпочили якнайкраще (Скупі дані: хто? де? коли? як? Вдовольніть нашу цікавість — розкажіть докладніше).


1Зненацька — рос. неожиданно, врасплох.

222.1. Порівняйте текст у лівому стовпчику та його стислий переказ у правому стовпчику. Зверніть увагу на кількість слів у кожному тексті. Зробіть висновок.


Хто написав першу енциклопедію?
Щоб   одержати   еобхідну інформацію, ви звертаєтеся на допомогу до енциклопедії.  Вона містить відомості з усіх важливих тем. Слово енциклопедія з'явилось у важливих тем. Греції. Воно означало «інструкції на всі випадки життя». Уперше ввів це слово в англійську мову Томас Еліот у 1538 році. Він розшифрував його так: «книга, що пояснює всі відомі науки і предмети».

Сьогодні слова в енциклопедіях розміщено в алфавітному порядку,  тому потрібне слово відшукати легко. Проте так було не завжди.  Автори давніх енциклопедій розміщували слова на свій розсуд.

Найдавніша енциклопедія, яка дійшла до нас, була написана у  І столітті до н. е. римським філосо-фом Плінієм. Називалася вона  «Природна історія».  Її датовано І століттям до н. е.


37 томів енциклопедії містили  понад 20 000 статей. Пліній використав цитати 450 авторів. Цю книгу вважали настільки цінною, що    до 1536 року її видавали 43 рази! Найбільшою   була   третя   китайська енциклопедія. Вона складала 5020 томів! (Із кн. «Світ навколо нас»).
(151 слово)


1 Як   завгодно — рос. как попало, как угодно.


II.    Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.


1.    Яке призначення енциклопедії? Що означає це слово?
2.    Коли і ким було створено першу енциклопедію? Як вона називалася, зі скількох томів складалась? У чому полягала її цінність?
3.    Як розміщувалися слова в давніх енциклопедіях?
4.    Що вам відомо про найбільшу енциклопедію?
5.    Які відомості, наявні у тексті оригіналу, опущено в стислому переказі? Наскільки вони важливі для змісту?
Спробуйте передати зміст уривка у 2—3 реченнях.


При переказуванні текст може бути скорочений до декількох речень чи навіть до одного речення. Є два способи стиснення тексту:
1)    узагальнення;
2)    виключення окремих елементів.


III.    Яким способом стиснено текст «Перша енциклопедія»?
223. І. Прослухайте, потім прочитайте текст. З'ясуйте значення не¬знайомих слів. Визначте тему й основну думку тексту. Доберіть до нього заголовок.


У суботу в пекарні панотця Прокоповича після раннього обіду молодиці почали місити тісто на коровай та шишки. Молодиці поставили посередині два столи, помили по лікті руки, стали навколо стола і викинули з ночов1 тісто. Титарка2 почала дуже тоненьким голосом пісні до короваю:
Світи, Боже, з раю    Щоб було виднесенько
До нашого короваю,    Краяти дрібнесенько!


За титаркою заспівали молодиці й матушки. Руки довкола стола завештались, заворушились. Голі лікті дрижали, ворушились, зачіпали один другого, стукались один об другий. Білі й смагляві руки бігали по тісту, виробляли шишки, викачували, розкачували довгі качалочки, розпліскували, вирізували зубчиками. Одні руки скручували зубчаті качалки в шишки, другі ліпили голубів, треті наліплювали їм із чорниці очі, вирізували зубчиками пояски на вершок короваю. На другому столі прикрашали шишками та голубками великий і довгий коровай: обтикали його мигдалем3 та родзинками4. Пісня співалась за піснею. Інші молодиці місили діжу та тісто на паляниці в здорових ночвах. Декотрі порались коло печі.


1 Ночви — рос. корыто.
2 Титарка — дружина титаря — церковного старости.
3 Мигдаль — рос. миндаль.
4 Родзинки — рос. изюм.

Ukrmova7-bondarenko-26.jpg


Огонь у печі палав: полум'я гуло та тріщало. Молодиці жартували, знову співали, то переставали, то знову починали: «Світи, Боже, з раю до нашого короваю!»


А світити не дуже було треба, бо стояв чудовий ясний осінній день, які бувають перед Покровою. У вікно лилося веселе тепле сонце. Пекарня була залита таким ясним світлом, що полум'я в печі тільки червоніло, ніби намальоване на полотні.


Молодиці вкрили увесь піл1 і лежанку шишками, повироб-лювали паляниці. Коровай поклали на віці2 од діжі й обліпили віко довкруг восковими свічечками, на яких ледве було примітно білі плями вогню. З печі вигребли жар.
Поклали на припічок дві лопати і з піснями понесли на віці серед свічок коровай, приспівуючи до печі, як до живої істоти: «Пече наша, пече, спечи наш коровай...»


Посадивши коровай та шишки в піч, молодиці помили руки, заслали столи скатертями. У пекарню ввійшли Прокопо-вичка й Онися. Вони винесли полудень. Онися подякувала млодицям і почастувала всіх зі своїх рук.


1 П і л — настил із дощок між піччю і протилежною до печі стіною.
2 В і к о — верхня частина діжки, якою її закривають.

Молодиці приліпили на дно діжі свічки, посвітили їх, накрили віком, стали в коло, підняли діжу на руках угору, тричі обкрутились із діжею і стукнули нею по тричі за кожним разом у сволок1. Усе, що було в хаті, заспівало. Заспівали навіть старі баби, згадуючи ті давні часи, коли ще вони були молодими і для них бгали коро¬вай. Хвилі співів залили пекарню, розляглись по світлиці.


... Поки коровай пікся, молодиці полуднували, цокотіли та приспівували до короваю, щоб він випікся і виріс угору, як гора. Вже перед вечором вийняли з печі коровай, який і справді дуже вдався. Ще раз заспівали молодиці і розійшлися по хатах, несучи кожна в руках весільну шишку на гостинець дітям (За І. Нечуєм-Левицьким).


II.    До якого типу і стилю мовлення належить текст? Обґрунтуйте.


III.    Перегляньте уривок. Знайдіть у ньому опис процесу праці. Яка роль опису в тексті? Який момент випікання короваю зобразив художник? Знайдіть відповідний абзац у тексті.


IV.    Назвіть подробиці, без яких можна обійтись у стислому переказі.
V.    Складіть план стислого переказу.


224.    Перечитайте текст вправи 223 вдруге. Напишіть стислий переказ, беручи до уваги особливості цього виду переказу. Скористайтесь поданою пам'яткою.


Як працювати над стислим переказом

1.    Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку.
2.    Визначте тип і стиль мовлення.
3.    Встановіть адресата і мету висловлювання.
4.    Виділіть у тексті головне і другорядне.
5.    Визначте, які частини можна зняти, об'єднати, уза¬гальнити.
6.    Складіть план переказу.
7.    Перекажіть усно, а потім викладіть письмово кожну частину тексту за планом.
8.    Перечитайте чернетку написаного вами переказу, пере¬вірте її з погляду змісту і мовного оформлення.
9.    Внесіть виправлення і перепишіть роботу начисто.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.