KNOWLEDGE HYPERMARKET


Сучасна наукова картина світу

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 11 клас>> Фізика: Сучасна наукова картина світу


СУЧАСНА НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 26
1. Який склад мають ядра атомів Аl, Аu, Сs?
2. Чим відрізняється ядро атому Урану-235 від ядра атому Урану-238?
3. Знайти енергію зв'язку ядра Літію, якщо його маса дорівнює 11,6475-10-27 кг.
4. Атомна маса Хлору дорівнює 35,45 а.о.м. Хлор має два ізотопи: 3517СІ і 3717СІ. Яке процентне співвідношення вони мають?
5. Знайти дефект маси ядра та енергію зв'язку (в джоулях і МеВ), що припадає на 1 нуклон, якщо маса його ядра mNe = 33,1888-10-27 кг.
6. Ізотопи яких елементів утворюються з радіоактивного ізотопу 73Li після його бета-електронного розпаду та наступного альфа-розпаду? Запишіть ці реакції розпаду.
7. Активність радіоактивного елемента за 8 діб зменшилася в 4 рази. Який у нього період напіврозпаду?
8. Період напіврозпаду радіоактивного Купруму становить 10 хв. Яка частка від початкової її кількості залишиться через 1 годину?
9. Які ядра народжуються з радіоактивного Радію внаслідок п'яти альфа-розпадів і чотирьох бета-електронних розпадів?
10. Яка енергія виділяється при синтезі 1 г Гелію з дейтерію і тритію? Скільки вугілля треба спалити, щоб отримати таку саму енергію? Питома теплота згоряння вугілля дорівнює 30 кДж/кг.
11. Потужність дози гамма-випромінювання в зоні радіоактивного зараження дорівнює 0,2 мГр/год. Скільки часу може перебувати людина в цій зоні, якщо гранична доза дорівнює 0,25 Гр?
12. Порівняйте енергії гравітаційної, кулонівської і ядерної взаємодії між двома протонами в ядрі.


Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко, Фізика, 11 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з фізики, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з фізики для 11 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.