KNOWLEDGE HYPERMARKET


Таблиці відмінювання числівників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Таблиці відмінювання числівників.

Особливості відмінювання числівників

В числівників є система, яка має такі типи відмінювання:

До першого типу належить відмінювання числівника «один», котрий як і займенники: той (та, те, ті) може відмінятися за родами, числами та відмінками:


Rta.jpeg

Числівники: 2,3,4, кілька, багато будуть належать до другого типу. Та в цю групу входять і всі збірні числівники. Але, слід зазначити, що при відмінюванні збірних числівників суфікс -ер(о) випадає. А в таких збірних числівниках, як «обидва», «обидві», відсутня частина -два, -дві.

Що до відмінювання числівників чотири, четверо і багато, то в О.в. вони закінчуються на -ма: чотирма, багатьма.

А от такі числівники, як обидва, обидві, обоє, в будь-якому непрямому відмінку будуть мати одну і ту ж форму: обох, обом, обома.


Rtb.jpeg

Числівники від 5 до 20, в тому числі тридцять, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, кільканадцять, кількадесят належать до третього типу відмінювання.


Rt3.jpeg

Але при відмінюванні цих числівників існує певні правила:

1. По-перше, у Р.в., Д.в. та М.в. чисельники мають закінчення -й, а в О.в. – -ма. Крім того, в усіх відмінках, за виключенням називного допустимі паралельні форми. Наприклад: п’яти – п’ятьох, вісімдесяти – вісімдесятьох.

2. По-друге, при відмінюванні таких числівників, як шість, сім, вісім, властиве чергування голосного і, з, е, о.

3. По-третє, в таких числівниках, як одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шыстнадцять, сымнадцять, высымнадцять, дев'ятнадцять м’який знак буде писатися тільки у кінці слова і наголос буде падати на склад -на.

4. В четверте, при відмінюванні чисельників від 50 до 80, змін зазнає лише друга частина, а перша залишається незмінною. Також слід пам'ятати, що в десятках 50 - 80 та сотнях 500 - 900 в середині слова не потрібно писати м’який знак.

До четвертого типу належить числівники 40, 90, 100, які при відмінюванні мають закінчення –а, за виключенням називного і знахідного відмінків.


Rt4.jpeg

До п’ятого типу належать числівники від 200 до 900, в яких при відмінюванні змінюються як перша, так і друга їх частини, за виключенням орудного відмінку, де можуть бути присутні і паралельні форми. Наприклад: сьомастами і сімомастами.


Rt5.jpeg

До шостого типу належать такі числівники, як нуль, тисяча, мільйон, мільярд, відмінювання яких таке ж як і іменників в однині.


відмінювання числ

А от порядкові числівники мають властивість змінюватися, як і прикметники твердої групи, а саме за родами, числами й відмінками, лише числівник – третій, змінюється, як прикметник м’якої групи. Запам’ятайте, що у числівників, які належать до складених порядкових, на відміну від складених кількісних числівників, відміняється тільки останнє слово.


Rt6.jpeg

В дробових числівниках відмінюються обидві їх частини. Наприклад: одна восьма, однією восьмою. Тобто, слово, яке належить до чисельника, відмінюється, як кількісний числівник, а слово, яке є знаменником, змінюється за тими ж правилами, що і порядкові числівники.

Особливості правопису числівників

Отже тепер спробуємо підвести підсумок уроку і виділити особливості, про які не слід забувати при відмінюванні:

Пам’ятайте, що у числівниках, які належать до складених кількісних, у відмінюванні приймає участь кожне його слово: восьмистам тридцяти шістьом, восьмиста тридцяти шістьох і т.д.

Що до відмінювання числівників, які належать до порядкових, то в цих випадках змінюється тільки останнє слово: вісімсот тридцять шостому.

Такі числівники, як двох-, трьох-, чотирьох-, при утворенні складних слів можуть вживатися у випадку:

1. коли друга частина складного числівника починається з голосної букви: трьохатомний;
2. коли потрібно утворити які-небудь порядкові числівники: трьохтисячний населений пункт;
3. у випадку, коли складні прикметники мають декілька числівникових основ: сімдесятип’ятирічний дідусь.
4. числівники два, три, чотири вживаються та пишуться разом у випадку, коли його друге слово починається з приголосної букви: двобічний розгляд питання.