KNOWLEDGE HYPERMARKET


Твір-опис зовнішності людини за картиною

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Твір-опис зовнішності людини за картиною


Портрети генія
160.    Пригадайте з уроків образотворчого мистецтва, що таке портрет. Чим він відрізняється від фотографії? Що може «розповісти» про людину художник-портретист?


161.    Прослухайте текст. З'ясуйте значення незнайомих слів. Прочитайте. Визначте тему й основну думку висловлювання. Доберіть заголовок до тексту.


Святиня роду — батько й мати, і любов дітей до батьків свята. Саме батькам сестри-художниці Олена й Ольга Кульчицькі присвятили свій мистецький талант.


1Дошкуляти — рос. донимать.


Олена малювала маму і батька найліпшими фарбами, але насправді малювала тією найкращою і найдорожчою в світі фарбою, якій немає ціни,— дитинною любов'ю. Мама і батько дивляться з портрета своїми божественними поглядами, мудрі та спокійні, зосереджені й добрі, задумливі й розважливі. Дивляться уважно на своїх дітей із вірою в їхнє майбутнє.


Минула молодість у праці й щоденних клопотах, пережиті літа поклали свою печать на лице і весь образ, сивина побілила голову. Втома1 відбилася і в очах, і в тихому малюнку вуст, і в красиво змальованих руках. А в постатях виростає висока людська гідність, постає аристократизм духу цих справжніх українських інтелігентів, у яких і чиста біла сорочка на кожен день, і пречисто-біла душа, передана дітям (За Я. Гояном).


162. Розгляньте автопортрет Тараса Шевченка. Розкажіть, що вам відомо про поета з уроків української літератури. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.


1. Що насамперед привертає увагу в портреті?
2. Опишіть зовнішність поета (вік, риси і вираз обличчя, очі, погляд, одяг). У чому особливість зовнішності Тараса Шевченка?
3. Які деталі зовнішності розкривають особистість поета, свідчать про силу його характеру?
4. Яка основна думка картини?
5. Як ви оцінюєте портрет?


163.1. Прослухайте текст, з'ясуйте значення незнайомих слів. Яка основна думка тексту? Визначте тип і стиль мовлення.


Портрети Тараса Шевченка
Прямі, різнобіжні штрихи густо встеляють глибокий фон портрета. Мабуть, це рідне небо, чиста дніпровська хвиля, лани широкополі «серед степу широкого на Вкраїні милій». А з цього епічного простору дивиться у віки великий Тарас. Високе чоло мудреця, осяяне світлом, добрий погляд глибоких очей. І заповітне слово, звернене до народу, ніби ось-ось має злинути з уст.


Художник пригадував: «Не забуду свій перший вигравіруваний  портрет  Тараса  Шевченка.  Мій  учитель професор


1 Втома — рос. усталость.


Швабінський сказав: «Яке прекрасне народне обличчя в цього великого слов'янина!» Молодий гравер ретельно вирізьблював кожну дорогу рису. Він прагнув досягти монументальності1 в зображенні Тараса Шевченка, показати великого сина України мислителем, трибуном2 і борцем за щастя народу. Цей задум став визначальним на все життя Василя Касіяна.


А через кілька років молодий митець створив ще один портрет Шевченка. Любов'ю до поета, рідного народу й України освітлено цей портрет.


...Небосяжна постать Шевченка, здається, виростає із землі. Море світла і простору розлилося довкола, святкова урочистість променить величаво. Тарас прийшов до народу з «Кобзарем» у руках, з вистражданою в кріпацькому пеклі думою-книгою, з вічним «Заповітом». А поруч із поетом в'ються, сплітаючись у вінок, тернова і лаврова гілки, мов страждання і слава, якими так перевита доля генія... (Я. Гоян).


1 Монументальність — вражаюча велич;  монументальний — величний, значущий.
2 Трибун — видатний промовець і публіцист; громадський діяч.
 

II.    Розгляньте репродукцію картини Василя Касіяна на с 73. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.

1.    Яка ідея об'єднує портрети Тараса Шевченка роботи Василя Касіяна?
2.    Знайдіть у тексті опис картини Василя Касіяна, репро¬дукцію якої ви бачите.
3.    Як портрет відомого художника доповнює автопортрет Шевченка?
4.    Як тло картини підкреслює велич особистості поета?
5.    Схарактеризуйте мовні засоби, вжиті Яремою Гояном для опису портретів Тараса Шевченка.


III.    На основі запитань складіть план майбутнього висловлювання.
IV.    Підготуйте усний опис зовнішності Тараса Шевченка за його автопортретом (с. 72) і планом. Скористайтесь таблицею на с 52 та пам'яткою, поданою нижче.


164. Виберіть репродукцію портрета, який вам сподобався. Користуючись таблицею на с 52, пам'яткою та самостійно складеним планом, письмово підготуйте опис зовнішності людини за картиною.


Як працювати над твором за картиною
1.    Поцікавтеся відомостями про художника.
2.    Прочитайте назву картини, що свідчить про задум художника, підкреслює, що він виокремлює в картині як головне.
3.    Уважно розгляньте картину, вдумайтеся в її зміст (що і з якою метою зображено).
4.    Уявіть, що було до зображеного художником моменту і що буде потім.
5.    Подумайте, хто буде адресатом вашого висловлювання, кого, в чому і як ви переконуватимете.
6.    Сформулюйте тему й основну думку твору, доберіть заголовок, який не збігається з назвою картини.
7.    Продумайте, які типи мовлення поєднуватимуться у вашому творі, котрий із них буде основним.
8.    Поміркуйте над композицією твору і складіть план.
9.    Додержуйте співмірності частин твору, зосереджуючи увагу на основному — змісті самої картини, а не на розмовах про неї.
10.    Задля повнішого і глибшого розкриття змісту картини доречно включити у твір елементи роздуму, оцінні судження.
11.    Напишіть чернетку твору; після перевірки і виправ¬лень перепишіть роботу начисто.Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.