KNOWLEDGE HYPERMARKET


Твір-роздум на тему дискусійного характеру. Чи зможемо ми зберегти Землю?

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Твір-роздум на тему дискусійного характеру. Чи зможемо ми зберегти Землю?


353.    Прочитайте назви тем. Які з них потребують роздуму? За якими темами можна написати як роздум, так і розповідь?
1.    Чому я віддаю перевагу відпочинку на морі.
2.    Мій улюблений відпочинок.
3.    Чому я найбільше люблю ходити на дискотеку.
4.    Шкільна дискотека.


354.    Порівняйте назви тем у лівому і правому стовпчиках. Які з них потребують тільки доведення основної думки? Які теми передбачають спростування чиєїсь думки, з якою ви можете бути незгодні?

Чому потрібно займатися спортом? 

Іван — справжній друг.

Чи потрібно займатися спортом?

Чи   можна   вважати   Івана справжнім другом?


Теми, які потребують спростування спірної думки, називаються дискусійними (від дискусія — спір).


355. Обмінюючись думками, висловіть своє ставлення до того, про що говорить співрозмовник (за зразком).
Зразок. Мені подобається модно вдягатися.

Мені теж. Мода — це вміння людини бути яскравою, чимось  вирізнятися  з-поміж інших. А для мене мода — не головне. Одяг має бути насамперед зручним і подобатися тому, хто його носить.


1.    Найкраща розвага — це дискотека.
2.    Здоровій людині немає потреби займатися спортом.
3.    Читання пригодницьких книжок не робить людину розумнішою.


356 Прочитайте і зіставте два тексти. Що їх об'єднує? Визначте тему й основну думку кожного висловлювання. Дайте відповіді на запи¬тання після кожного з текстів.


І. Землянам стає тісно
На нашій планеті 6,5 мільярда землян. Щохвилини їх кількість збільшується на 150 чоловік, за день — на 220 тисяч, а за рік — більш ніж на 80 мільйонів.


За прогнозами науковців, у 2012 році населення планети сягне1 7 мільярдів чоловік.


Це ніби добре, що людство зростає. Але турбує те, що це зростання не підкріплене відповідним рівнем економічного розвитку, бережливим ставленням до природи.


Зростаючі потреби людства завдають збитків основним природним ресурсам — землі, воді, повітрю, без яких неможливе життя. А ресурси Землі, на жаль, обмежені, і не виключена загроза існуванню людини. Тому дехто з учених вважає, що людям треба освоювати космос і перебиратися на інші плане¬ти, де всього вдосталь. І з ними важко не погодитись.


Площа тропічних лісів — легень планети — щороку скоро¬чується на 11 мільйонів гектарів. Водночас пустелі відвойовують собі по 6 мільйонів гектарів. Споживацьке2 використання землі позбавляє3 її родючості. Учорашні селяни масово переїжджають до міст.


Швидкі темпи урбанізації вже викликають тривогу. Якщо нинішні тенденції збережуться, то скоро половина населення


1 Сягнути — рос. достичь.

2 Споживацький — рос. потребительский.

3 Позбавити — рос. лишить.


Землі житиме в містах. Це створить проблеми у забезпеченні продовольством, посилить загрозу забруднення навколишнього середовища із сумними для життя людей наслідками.


Проблеми народонаселення стосуються насамперед людства. Вони потребують невідкладних дій. Надто дорогу ціну платить за них планета (За М. Кочетовим).


1.    Чому збільшення народонаселення планети становить загрозу існуванню людства?
2.    Як уникнути цієї загрози?
3.    Що таке урбанізація?


II. Чи потрібно берегти Землю?
Мій товариш переконаний, що берегти Землю немає потреби, що землі (ґрунту) на нашій планеті багато (недаремно ж вони мають однойменну назву). І родючого1 ґрунту вистачить на весь період існування цивілізації.
Я не згоден із товаришем і вважаю, що Земля потребує нашої допомоги і бережливого ставлення. Чому?


По-перше, земля забезпечує нас такою необхідною для життя питною водою.


По-друге, на землі росте безліч рослин, які утримують вологу і дають людям їжу. 98 % продуктів харчування ми беремо з ґрунту. Крім того, рослини дають людям одяг, житло й тепло.


По-третє, земні надра відкривають людям численні корисні копалини — нафту, газ, вугілля, золото, — всього й не перелічиш!


Таким чином, ми не можемо жити без рослинного і тварин¬ного світу. А ті, в свою чергу, не можуть без зелені, без родючого ґрунту. Ґрунт тонким шаром покриває земну кулю. Цей шар і дав нашій планеті життя.


А був період в історії нашої планети, коли на поверхню виходили щільні кам'яні породи: граніти і базальти. Під впли¬вом дощів, сонця, вітру йшов процес розтріскування поверхневого шару. Поступово він перетворювався на пісок, глину, пухку масу. На неї почали впливати різні мікроорганізми, потім рослини і тварини. Так утворився ґрунт — родючий шар Землі.


На нашій планеті родючого ґрунту не так уже й багато. Якщо подивитися на карту чи глобус, то можна побачити, що більшу частину простору пофарбовано в голубий колір. Усе це — моря й океани. А ще гори, пустелі, льодовики, де ґрунту теж немає.


1Родючий — рос. плодородный; родючість — рос. плодородие.

Процес відновлення родючості ґрунтів триває століття. Тому сьогодні проблема збереження землі виходить на перший план з-поміж інших екологічних проблем.


Що ж потрібно для того, щоб зберегти Землю для майбутніх поколінь?


По-перше, берегти ліси, які утримують вологу. Без неї земля висохне і перестане бути родючою... (Ігор А.).
1.    Чию думку підтримуєте ви? Обґрунтуйте її.
2.    Знайдіть у тексті роздуму тезу, аргументи і висновок.
Теза стверджує чи заперечує щось? Стверджують чи заперечують тезу наведені в тексті докази?
3.    Сформулюйте усно свої пропозиції щодо порушеної в тексті проблеми і закінчте ними роздум.
4.    Проаналізуйте вжиті в тексті мовні засоби.
У роздумі дискусійного характеру використовується загальновживана (розмовна), наукова, професійна лексика.


357.    Розгляньте таблицю. В чому особливість побудови роздуму на дискусійну тему? Котрий із текстів вправи 356 — звичайний роздум, а котрий — роздум дискусійного характеру? З'ясуйте відмінності між ними, користуючись таблицею.

Звичайний роздум Роздум на дискусійну тему
1.    Думка, яку стверджує
автор (теза)
2.    Доведення цієї думки
(аргументи)
3.    Висновок
1.    Чужа думка, яка привернула увагу
автора
2.    Згода чи незгода автора з цією думкою
3.    Ствердження своєї думки (теза)
4.    Доведення цієї думки (аргументи)
5.    Висновок


358.    Прочитайте речення, які традиційно використовуються для висловлення незгоди з чиєюсь думкою. Котрі з них більш, а котрі меншкатегоричні?

Ти помиляєшся.

Ти зовсім неправий. 

Це зовсім не так.

Я думаю, що ти неправий.

Мені здається, ти неправий.

Мені здається, що ти не зовсім правий.

Ти не зовсім правильно міркуєш.


359.    Ваш друг вважає, що оволодіти професією лікаря може кожен.
Ви дотримуєтесь іншої думки. Наведіть вагомі1 аргументи. Подискутуйте з товаришем.


360,    Славко вважає, що в наш час цілком можна обійтися без освіти, якщо, звичайно, не збираєшся стати вченим. Як приклад, він наводить факт із життя сусіда, який покинув школу, працює на ринку і заробляє чималі2 гроші. Ви не згодні зі Славком. Які аргументи ви наведете?


Ваш однокласник вважає, що вивчення другої іноземної мови — це марне витрачання часу. Ви іншої думки. Спробуйте переконати однокласника, що він помиляється (поясніть, для чого людині потрібне знання іноземних мов, що дає володіння ними, які можливості відкриває перед особистістю). Які з-поміж іноземних мов ви вважаєте найперспективнішими і чому? Розіграйте діалог.


362. Виконайте одне із завдань на вибір.
1. Напишіть твір-роздум дискусійного характеру за самостійно складеним планом на одну з тем: «Чи цікаво ми живемо?», «Що означає жити красиво?», «Культурна людина: яка вона?», «Кого вважати розумним?».


2. Напишіть твір-роздум на тему дискусійного характеру «Чи можна вберегти людство на Землі, не відселяючи його на інші планети?». Самостійно складіть план на основі текстів вправи

356. Надайте висловлюванню оптимістичного характеру. Сформулюйте 2—3 пропозиції у вигляді обґрунтованих доказів і зробіть висновок. Скористайтеся таблицею «Побудова роздуму» на с. 165.
Бо ти на Землі—людина...


363.1. З'ясуйте значення слова радіограма за словничком наприкінці підручника. Зробіть звуковий запис слів розпорядження, хвилюватися. Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення.


Унікальна операція
Було це 1961 року на антарктичній станції Новолазаревська.
До найближчої людської оселі — не одна тисяча кілометрів.  І раптом непередбачене  _  у лікаря Леоніда Рогозова гострий напад3 апендициту. Необхідна негайна4 операція.


1 Вагомий — рос. весомый.
2 Чималий — рос. немалый.
3 Напад — рос. приступ.
4 Негайний — рос. срочный.


Та як її зробити? Адже він, Рогозов, — єди¬ний медик на станції Новолазаревська. І лікар наважився1, здавалось би, на неможливе.


«Доведеться оперувати самому,— твердо сказав він друзям,— вибору немає».


Години за півтори приготування було завершено. Закінчують мити руки метеоролог і механік-водій у білих халатах. Незважаючи на брак досвіду, їм належить асистувати хірургу, який робитиме операцію самому собі.
... Пройшло дев'яносто хвилин ... «Все, можна прибрати інструмент» ...


Потім на Новолазаревську почали звідусіль надходити радіограми. Десятки, сотні радіограм з різних куточків планети. Люди були вражені подвигом лікаря. «Незвичайне самовладання», «дивовижна воля», «звершення людини» — ці та багато інших сповнених поваги й захоплення слів звучали в телеграмах, які читав радист біля ліжка Рогозова. А той лише посміхався у відповідь: «Якщо поруч справжні друзі, будь-хто з нас всупе¬реч усім обставинам може все здолати» (3 журналу).


II.    Чи розгубився Леонід Рогозов у безвихідній ситуації? Що допомогло лікареві здолати свою хворобу? Що відображує заголовок — тему чи основну думку тексту? Доберіть заголовок, який відтворював би основну думку.


III.    Випишіть із тексту речення з виділеними словами. До якої частини мови вони належать?


IV. У виписаних реченнях замініть прийменник незважаючи на прийменником всупереч і навпаки. Якого відмінка іменника потребує кожен із них?


Міркуємо. Незважаючи на хворобу, вчений продовжував працювати (незважаючи на що? — знахідний відмінок).— Всупереч хворобі вчений продовжував працювати {всупереч чому? — ...).


V. Поясніть правопис слів людської, негайна, асистувати, дев'яносто, дивовижна, сповнених, будь-хто. Запам'ятайте слона в рамці.


VI. Поділившись на групи, складіть текст радіограми, яку ви надіслали б Леоніду Рогозову.


64. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Якого відмінка іменника потребують прийменники?
1. Завдяки (зусилля) учених було зроблено новий винахід. 2. Всупереч (сподівання) родичів племінник не приїхав. 3. Завдяки (гарна погода) калюжі швидко висохли.


1Наважитися — рос. решиться.


365, Об'єднайте кожні два речення в одне, вживаючи вказані прийменники. Запишіть за зразком.
Зразок. 1. Всупереч передбаченням метеорологів було тепло.


1. Метеорологи передбачали холодну погоду. Було тепло (всупереч). 2. Екскурсія на новобудову не відбулася. Захворів головний інженер (через). 3. Ішли травневі дощі. Овочі достиг¬ли рано (завдяки). 4. Були труднощі. Експедиція пройшла успішно (незважаючи). 5. За розкладом катер повинен відча¬лити об одинадцятій годині. Він відчалив рівно об одинадцятій (згідно з).


366.1. Чим відрізняються подані речення? Розкрийте роль приймеників у мові.
Вони обідають дві години.— Вони обідають о другій годині.


II.    Із поданих слів складіть словосполучення з прийменником після або по.


1. Вступити, закінчення, школа. 2. Зустрітися, прибуття, поїзд. 3. Обговорити, повернення, з відрядження. 4. Повідомити, закінчення, передача. 5. Відвідати, приїзд, додому.


III.    У якому стилі мовлення здебільшого використовуються новоутворені сполучення слів? Складіть і запишіть із ними 2 речення.


367. Спишіть речення, замінюючи прийменники синонімічними. Скористайтеся підказкою в рамці.
1.    Посеред кімнати стояв масивний овальний стіл.
2.    Вона взяла різьблений стілець і сіла біля вікна.
3.    Поїзд прибув до Праги після обіду (3а Сидоряка).


І68. І. Спишіть сполучення слів, розкриваючи дужки. Підкресліть прийменники, зазначте відмінок іменників.
Екзамен із (мова); сісти поруч (наречена); обідати близько (третя година); сидіти біля (вікно); покласти перед (діти); згадати про (обіцянка); опинитися серед (натовп).


II. Складіть і запишіть речення з виділеними сполученнями слів.


369.    Порівняйте прийменникові конструкції в українській та російській мовах, з'ясуйте відмінності. З яким прийменником і в якому відмінку вживаються іменники у лівому і правому стовпчиках?

Українською

задача з алгебри

педагог за фахом

старший за віком

піти по хліб

ходити по крамницях

йти алеєю

добрий за характером

зробити на прохання батька

надіслати поштою

зробити помилково

повідомити телефоном

цілими днями

Російською

задача по алгебре

педагог по специальности

старший по возрасту

пойти за хлебом

ходить по магазинам

идти по аллее

добрый по характеру

сделать по просьбе отца

послать по почте

сделать по ошибке

сообщить по телефону

по целым дням


370.    Складіть діалог за однією з поданих ситуацій.
1.    Ви з подругою йдете до театру. Порадьтеся щодо свого вбрання.
2.    Ви з другом збираєтесь у похід. Порадьтеся, які речі вам знадобляться.


371.    І. Утворіть і запишіть сполучення слів, відповідаючи на запитання в дужках словами з довідки.
1. Платити (кому? за щ о?). 2. Оплатити (кому? щ о?). 3. Сплатити (що? к у д и?). 4. Заплатити (за що? кому? у чому?).


Довідка: касир, товар; кондуктор, проїзд; квартплата, банк; послуга, майстер, гривня.


II. Складіть і запишіть 2 речення за малюнком.
372.    Доведіть, що прийменники є службовими, або неповнозначними, частинами мови.
373.    Визначте види помилок і запишіть відредаговані речення.


1. Мій батько — економіст по спеціальності. 2. Не можна їхати в городському транспорті, не оплативши за проїзд. 3. Серіал розпочнеться в одинадцять годин. 4. Я трохи опоздав і прийшов у п'ять хвилин сьомої.
5.    Максим відсутній по хворобі. 6. Завдяки хворобі він відстав по математикі. 7. У сто метрів від школи відкрили тренажерний зал. 8. Учитель зачитав оцінки по диктанту (З учн. творів).


374.    Перекладіть і запишіть речення українською мовою. З'ясуйте відмінності у вживанні прийменникових конструкцій в обох мовах.
1. Он остановился у окна.

2. Они пошли по аллеям парка.

3. Он вспомнил о Пушкине.

4. О чём он говорит?

5. Вдоль домов вместо тротуаров были положены белые плиты (3 тв. Л.Дугіна).

6.    Китайская деревня была в двух шагах от лицея (Ю. Тынянов).

7.    Подписчик расспрашивал почтальона о новой газете.

8. Со мной были двое одноклассников.

9. Друзья шутили надо мной.


375.    Складіть і запишіть речення з виділеними прийменниковими конструкціями із вправи 369.Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.