KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання. Микола Гоголь, Райнер Марія Рільке.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література: Тематичне оцінювання. Микола Гоголь, Райнер Марія Рільке. Повні уроки.


ТЕМА: Тематичне оцінювання. Микола Гоголь, Райнер Марія Рільке.


Содержание

Мета уроку

 • Ознайомлення з творчістю Гоголя, повістю «Тарас Бульба» та збіркою Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»
 • Визначення значення України в житті Рільке
 • Ознайомлення з новелою «Пісня про Правду»


Задачі уроку

 • Ознайомитись з основними роботами Гоголя
 • Розглянути повість «Тарас Бульба»
 • Ознайомитись з роботами Гоголя, які увійшли в збірку «Вечори…»
 • Визначити роль України в творчості Рільке
 • Ознайомитись із сюжетом «Пісні про Правду»


План уроку

 1. Творчість Гоголя
 2. Повість «Тарас Бульба»
 3. Збірка «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»
 4. Україна і творчість Рільке
 5. Новела «Пісня про Правду»


Творчість Гоголя

   Микола Васильович Гоголь – видатний російський письменник. Літературну популярність йому принесли «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (1831 - 1832 рр.), повісті «Сорочинська ярмарка», «Травнева ніч» і ін. У 1833 р. прийшов до рішення присвятити себе науковій і педагогічній роботі і в 1834 р. був призначений ад'юнктом-професором по кафедрі загальної історії при Санкт-Петербурзькому університеті. Вивчення праць по історії України лягло в основу задуму «Тараса Бульби». У 1835 р. залишив університет і цілком віддався літературній творчості. У тому ж році з'явилася збірка повістей «Миргород», куди увійшли «Старосвітські поміщики», «Тарас Бульба», «Вій» та ін., і збірка «Арабески» (на теми петербурзького життя). Повість «Шинель» була найзначнішим твором петербурзького циклу, в чорновому варіанті прочитана Пушкіном в 1836 р., а закінчена в 1842 р.

Z38-1.jpg
   Незабаром після постановки «Ревізора», зацькований реакційним друком і «світською черню», Гоголь виїхав за кордон, оселившись спочатку в Швейцарії, потім в Парижі, продовжував роботу над «Мертвими душами», почату в Росії. Перший том книги було завершено в Римі в 1840-1841 рр.


   Повернувшись до Росії в жовтні 1841 р., Гоголь за сприяння Белінського та ін. добився друку першого тому (1842 р.). Белінський назвав поему «творінням, глибоким по думці, соціальним, суспільним і історичним».
   Робота над другим томом «Мертвих душ» співпала з глибокою духовною кризою письменника і перш за все відобразила його сумніви в дієвості художньої літератури, що поставило Гоголя на межу зречення від його колишніх створень.
   У квітні 1848 р. після подорожі до Єрусалиму, до Труни Господньої, остаточно оселився в Росії. Живучи в Петербурзі, Одесі, Москві, він продовжував роботу над другим томом «Мертвих душ». Ним все сильніше оволодівали релігійно-містичні настрої, стан здоров'я погіршувався.

Z38-2.jpg


Повість «Тарас Бульба»

   «Тарас Бульба» - не перший твір Гоголя, в якому він звернувся до зображення національно-визвольної боротьби українського народу.
   Те нове, що містилося в повісті «Тарас Бульба» і відрізняло її від попередніх творів Гоголя на історичну тему, було перш за все пов'язано з урахуванням «живих», «найрідших» рис народу, своєрідності його національного характеру.
   Новаторське значення повісті «Тарас Бульба» полягало в тому, що головною силою історичних подій виступав народ. Пушкін і Гоголь вперше в нашій вітчизняній літературі підійшли до зображення народних мас як головної рушійної сили історичного процесу, і це стало найбільшим завоюванням російського реалізму, і зокрема російського історичного роману ХІХ ст.
   В центрі «Тараса Бульби» — героїчний образ народу, що бореться за свою свободу і незалежність. Ніколи ще в російській літературі так повно і яскраво не зображалися розмах і роздолля народного життя. Кожен з героїв повісті, наскільки б він не був індивідуальний і своєрідний, відчуває себе складовою частиною народного життя. У безмежній злитності особистих інтересів людини з інтересами загальнонародними — ідейний пафос цього твору.
   Із співчуттям і симпатією малює Гоголь картину суспільного устрою Січі з характерною для неї атмосферою демократії і свавілля, суворої дисципліни і анархії, з її «небагато складовою управою» і системою, в якій «юнацтво виховувалося і формувалося досвідом». Весь побутовий і етичний устрій Січі сприяв вихованню в людях високих моральних якостей. Стосунки між кошовим і козаками базуються на принципах гуманності і справедливості. Влада кошового зовсім не спричиняє собою необхідність сліпої покори йому. Він не стільки господар суспільства, скільки його слуга. Він керує козаками на війні, але зобов'язаний виконувати всі їх вимоги в мирний час. Будь-який із запоріжців міг бути вибраним в кошові отамани, і кожен отаман у будь-який момент міг бути зміщений.
   Запорізька Січ в зображенні Гоголя — це царство свободи і рівності, це вольна республіка, в якій живуть люди широкої душі, абсолютно вільні, де виховуються сильні, мужні характером, для яких немає нічого вищого, ніж інтереси народу, ніж свобода і незалежність батьківщини.
   Але Гоголь не ідеалізує Запорізьку Січ і не прикрашає життя козаків. Він показує варварські звичаї і вдачі запоріжців, їх націоналістичні забобони, стихійність поведінки і неміцність суспільного побуту. На Запорізькій Січі не було військової школи — «юнацтво виховувалося і формувалося в ній одним досвідом, в самому запалі битв, які тому були майже безперервні». Жодну дисципліну, окрім «стрілянини в ціль та зрідка кінної скачки і гоньби за звіром в степах і лугах», козаки вивчати не любили. «Деякі займалися ремеслами, але велика частина гуляла з ранку до вечора».

Z38-3.jpg
   Січ була схожа «на школу і бурсу дітей, що живуть на всьому готовому». Відсталість запоріжців особливо яскраво виявлялася в безправному положенні жінки, в її трагічній долі, що підкреслюється в образі матері Остапа і Андрія. Все це разом з антинаціональними тенденціями у верхівці українського козацтва було джерелом ослаблення Січі, наростання в ній внутрішніх протиріч. Оспівуючи запорізьку вольницю, Гоголь засуджував кріпацтво, пригноблення, будь-яке придушення людської особи. Найбільш яскраві, проникливі сторінки присвячені героїзму людей з народу, їх уявленням про чесність, справедливість, борг. Але, прославляючи подвиги запорожців, письменник в той же час не приховує того, що завзятість в них поєднувалася з безпечністю і розгулом, ратні подвиги — з жорстокістю.
   Переробляючи редакцію 1835 р. для видання своїх «Творів» (1842 р.), Гоголь вніс до повісті ряд істотних змін і доповнень. Основна відмінність другої редакції від першої зводиться до наступної. Історико-побутовий фон повісті значно збагатився - дана детальніша характеристика виникнення козацтва, запорізького війська, законів і звичаїв Січі. Стисла розповідь про облогу Дубна замінена розгорнутим епічним зображенням битв і героїчних подвигів козаків. У другій редакції повніше дані любовні переживання Андрія і глибше розкритий трагізм його стану, викликаний зрадою.


   Переосмисленню піддався образ Тараса Бульби. Місце в першій редакції, де говориться про те, що Тарас «був великий мисливець до набігів і бунтів», замінено в другій наступним: «Невгомонний, він завжди вважав себе законним захисником православ'я. Самоправний входив в села, де лише скаржилися на утиски орендарів і на надбавку нових мит з диму». Вкладені в другій редакції у вуста Тараса заклики до товариської солідарності в боротьбі з ворогами і мова про велич російського народу остаточно домальовували героїчний образ борця за національну свободу.
   У першій редакції козаки не називаються «росіянами», передсмертні фрази козаків, такі як «хай славиться у віка століть свята православна російська земля» відсутні.


Збірка «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»

   Збірка ця вийшла в двох томах (1831 р., 1832 р.) і стала важливим явищем в російській літературі. Пушкін відразу ж підтримав Гоголя, виділивши в його першій збірці «жвавість опису», свіжі картини малоруської природи, веселість «простодушну і разом лукаву». У «Вечорах...» яскраво виявилася глибока любов Гоголя до України, рідного народу з його широкою завзятістю, оптимізмом, ненавистю до пригноблювачів.
   Композиція «Вечорів...» не зовсім звичайна. Її можна порівняти з пушкінськими «Повістями Бєлкіна». Як і в Пушкіна, всю збірку об'єднує розповідач — але не дворянин, а простий пасічник Рудий Панько, який вже в передмові підкреслює демократичну настроєність всього оповідання. Звідси і народність стилю, що передала демократичний погляд на дійсність, народні оцінки. В той же час у ряді повістей явно відчувається лукава усмішка автора, відтворюючого чужу свідомість, - просту і незатійливу.


Перший том «Вечорів…»

   У першій збірці відбита романтична мрія письменника про красу, про просте, природнє і вільне життя людини, ніким і нічим не пригноблена. Образи сільських красунь і молодецьких парубків, що втілюють кращі риси народної вдачі, були відтворені Гоголем з любов'ю і пройняті внутрішнім ліризмом. У ряді розповідей, що увійшли до циклу «Вечорів...», письменник малює ідеальний в його представленні світ, де незмінно перемагають добро і молодість, де для щастя немає жодних серйозних перешкод, де кохання вільне, де навіть нечиста сила дуже добродушна. Наприклад, в «Ночі перед Різдвом» згадується про плямочку, що з'явилася на небі, схожу спочатку чи то на німця, чи то на губернського чиновника-стряпчого. А насправді був не німець і не стряпчий (їх поява дійсно була б досить дивною і не з'ясованою на хуторі поблизу Диканьки), а просто чорт, що тут же пустився доглядати відьму. І як би будь-яка нечиста сила не прагнула шкодити людям - нічого у неї не виходить, тому що герої Гоголя, що глибоко відчувають красу природи, красиві, щедрі, сміливі, люблячі широкий простір, пісні і жарти, - такі герої нічого не бояться: ні сільського голову, ні диявола («Ніч перед Різдвом», «Травнева ніч...», «Зникла грамота»).

Z38-4.jpg
   В цих повістях стиль та оповідна манера пов'язані з українськими народними піснями, прислів'ями, жартами, з комедіями батька письменника В. І. Гоголя, з традиціями «Енеїди» І. П. Котляревського з її волелюбством, гумором, сатиричними зарисовками. Гоголь використовує весь цей добре знайомий йому життєвий і літературний матеріал не просто для створення «етнографічного колориту», як це бувало в деяких його сучасників. Він не переказує який-небудь певний фольклорний сюжет, а відтворює поетичну картину життя України. Молодий письменник вводив читачів в новий для них світ, знайомив з привабливою українською природою, її історією і сучасним побутом. Народність тут виявлялася не в описі «сарафана», як писав згодом Гоголь, а в глибині розуміння і зображення «духу народу».


Вплив України на творчість Рільке

   Драматичною, кривавою, величною і суперечливою була епоха переходу від XIX до XX століття. Суть буття людини, духовні цінності традиційної культури поставлені суспільством під сумнів.  У пошуках сенсу буття, виходу з ситуації, яка склалася, Рільке прагне повернутися до основ життя, відшукати втрачену цивілізацією гармонію зі світом. Рятувальне в своїй чистоті слово, яке є втіленням єдності з природою, світлом, хворобливо шукає Рільке, коли пише поетичні цикли «Дунайські  елегії» і «Сонети до Орфея».

Z38-5.jpg
   Подорожуючи Україною, Рільке пильно приглядається і прислухається до легендарної музичної і літературної казни українського народу. Рівним Богові виникає простий український кобзар Остап в його «Пісні про Правду». Рільке стверджує: справжнє мистецтво, сила слова чіпає душі людей, піднімає на боротьбу проти пригноблювачів, дарує перемогу над часом.


   Україна дала творче натхнення поетові, він вбирав в себе неповторну східнослов'янську культуру, багато переводів (розповідь Чехова, деякі повісті Достоєвського). «Згадую полтавські степи, зірки надвечір'я, будиночки, і охоплює душу туга, що мене там немає», - писав він пізніше. Ця подорож надихнула поета на написання вірша «Карл Дванадцятий мчиться по Україні» і новел «Як старий Тимофій співав, вмираючи» і «Пісня про правду». У 1901 р. Рільке одружився з Кларою Вестхоф. Молода подружня пара оселилася в невеликому німецькому містечку Вестерведі, де народилася їх дочка Рут. Але скрутне матеріальне становище стало заважати родинному щастю, і через півтора роки Рене і Клара розійшлися. «Бідність - це мій важкий хрест», - записував тоді поет в своєму щоденнику.

Z38-7.jpg     Z38-6.jpg


«Пісня про Правду»

   Драматичною, кривавою і суперечливою була епоха переходу від XIX до XX століття. Суть людського буття, духовні цінності були поставлені під сумнів. В цей час йшли світові війни, рушилися держави і з'являлися нові. Канули в небутті старі уявлення про світ, наставав час нових наукових відкриттів. Райнер Марія Рільке - відомий австрійський поет - подорожуючи Україною, зацікавився її історією і культурою. У пошуках сенсу буття, виходячи з ситуації, що склалася, Рільке намагається повернутися до витоків буття, основ життя, відшукати втрачену гармонію людини зі світом. Порятунок він бачить в єднанні з природою. Подорожуючи по Україні, Рільке вслуховується в музичні твори українського народу. Результатом цієї подорожі стало написання твору «Казки про улюбленого Бога», одна з новел якого називається «Пісня про Правду».
   Центральним образом цього твору є образ сліпого співця Остапа, якого Рільке порівнює з Богом. Рільке стверджує: справжнє мистецтво зачіпає душі людей, впливає на них, піднімає на боротьбу, і над ним не владний час. Автор порівнює старого сліпого з міфічним співцем - Орфеєм, чарівний голос якого творив дива. Так і кобзар Остап піднімав народ на боротьбу проти пригноблювачів. Рільке прославляв визвольну боротьбу, а силу могутнього співця порівнював з божественною силою. Твір побудований як розповідь в розповіді, де мистецтво слова пов'язує воєдино людей з Богом.

Z38-8.jpg
   Герой розповіді - Евальд - хоче почути щось про народних співців. Автор-розповідач починає розповідати про широкі українські степи, де живуть дивні і приголомшливі люди, знайомить з сім'єю Петра Якимовича, що малює ікони. Хід подій міняється з приходом співця Остапа. Його спів хвилює і окриляє. Слухаючи розповідь про правду і образу, Евальд робить висновок: «Цей старий був Богом». Так австрійський поет і письменник Рільке відкрив Європі надзвичайну країну Україну з її героїчною історією, сильними людьми і своєрідним національним колоритом. Прототипом сліпого Остапа став Остап Вересай - виконавець народних дум і історичних пісень. Він умів додати простому сюжету глибини і сили. Майстерно передавав красу народної пісні, поєднуючи її з грою на гуслях, надаючи незабутнє враження. Така виразна манера виконання і зробила Остапа Вересая відомим серед сучасників. Завдяки своєму таланту Вересай будив в слухачах відчуття пошани до історії і культури України.


Запитання

 1. Який твір приніс Гоголю літературну популярність?
 2. Як проходила робота над написання «Мертвих душ»?
 3. Чому повість «Тарас Бульба» мала два редакції?
 4. Чим відрізняються дві редакції повісті «Тарас Бульба»?
 5. Як Гоголь описує картину суспільного устрою Січі?
 6. Чим для письменника є Запорозька Січ?
 7. Що собою представляла територія Січі в повісті «Тарас Бульба»?
 8. Зі скількох томів складається збірка «Вечори…»?
 9. В які роки виходить збірка?
 10. Чим відрізняються перший та другий томи?
 11. Які твори Гоголя входять до «Вечорів...»?
 12. Яку мету переслідує Рільке, написавши поетичні цикли «Дунайські елегії» і «Сонети до Орфея»?
 13. Чим цікавиться поет, подорожуючи Україною?
 14. Хто являється центральним образом новели «Пісня про Правду»?
 15. В чому полягає суть твору?


Список використаних джерел

 1. Урок на тему: Творчість Миколи Васильовича Гоголя, Санін В.І., учитель української та зарубіжної літератури, сш №2, м.Канів
 2. Урок на тему: Життя та творчість Рільке, Санін В.І., учитель української та зарубіжної літератури, сш №2, м.Канів
 3. Урок на тему: Україна в житті та творчості Рільке, Прокопік П.В., учитель зарубіжної літератури, сш №3, м.Канів.
 4. Рільке Р.М. Поезії / Пер. з нім. М.Бажана. К., 2007
 5. www.author-gogol.ruВідредаговано і надіслано Запорожець Н.В.
Над уроком працювали

Санін В.І.

Прокопік П.В.

Запорожець Н.В.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 7 клас