KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання. Тема1.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 10 клас. Повні уроки>>Всесвітня історія 10 клас. Повні уроки>> Всесвітня історія: Тематичне оцінювання.Тема 1.Повні уроки


Урок – семінар. Здача матеріалу по темі. Контрольна робота.

 

1.Учень (учениця):

характеризує основні цінності та здобутки людства на початку XX ст.;

описує становище світу на початку ХХ ст.; 

складає «демографічний портрет» людства.

2.Учень (учениця):

показує на карті провідні країни Європи, Азії та Америки на початку ХХ ст.;

визначає особливості соціально-економічного розвитку провідних країн світу (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Росія).

аналізує технічний та інтелектуальний прогрес;

характеризує суспільно-політичні рухи, причини їх активізації на початку століття;

3.Учень (учениця):

пояснює передумови державного регулювання соціально-економічних процесів;

порівнює державний устрій та особливості політичного життя розвинутих країн;

хронологічно зіставляє події та явища доби;

тлумачить і застосовує поняття і терміни: «імперіалізм», «нація», «технічний прогрес», «державне регулювання економіки», «соціалістичний рух», «профспілковий рух», «дуалістична монархія», «націоналізм», «національний рух», «традиційне суспільство», «латифундизм».

4.Учень (учениця):

описує процес створення Антанти; 

характеризує витоки та природу міжнародних криз і конфліктів на початку ХХ ст.;

пояснює процес гонки озброєнь, посилення мілітаризму, шовіністичної пропаганди, причини, привід та початок Першої світової війни, зміну статусу жінки в суспільстві в період війни;

європа карта

5.Учень (учениця):

визначає стратегічні плани противників, причини вступу у війну головних її учасників, зокрема США,виходу Росії з війни;

показує на карті основні театри воєнних дій, воєнні кампанії та основні битви 1914—1918 рр.;

робить критичний аналіз завершення та підсумків війни;

дає характеристику визначних діячів Першої світової війни;

6.Учень (учениця):

аналізує та узагальнює на основі різних джерел інформації основні втрати внаслідок Першої світової війни;

хронологічно зіставляє події та явища доби;

тлумачить і застосовує поняття і терміни: «військово-політичний блок», «гонка озброєнь», «мілітаризм», «шовінізм», «анексія».


Запитання і завдання:

Письмово, розділити на 2-4 варіанти.


   1. Чи Ви вважаєте , що Перша світова війна була невідворотною? 

       Які аргументи Ви можете навести на підтвердження своєї точки зору?

   2. Які із взаємних претензій Центральних держав і країн Антанти могли бути, за наявності доброї волі цих країн, усунуті? Запропонуйте механізм порозуміння заради збереження миру в тих умовах.

   3. Чи можете Ви назвати країни, чия поведінка свідчила про їхнє бажання уникнути війни?

   4. Схарактеризуйте настрої, та таємні плани, які запанували у країнах Німецького блоку і Антанти напередодні і з початком війни.

   5. Використовуючи історичну карту, опишіть перебіг воєнних дій на фронтах Першої світової війни у 1914 р.

   6. Чи досяг своєї мети німецько-австрійський наступ 1915 р. на Східному фронті? Яку ціну заплатили російські вояки,  стримуючи  наступ.

   7. Верденська битва, це, на Ваш погляд, насамперед: 

      а) героїчна сторінка європейської, передусім французької, історії; 

      б) трагедія, що спіткала німців і французів; 

      в) інший варіант оцінки… 

  8. Які цілі мало німецьке військове командування, оголошуючи «необмежену» підводну війну Британії і нейтральним державам? 

  9. Розкажіть про перебіг бойових дій на фронтах у 1917 р. 

      Як Ви вважаєте, яке місце в загальній картині завершального етапу війни посідала підводна війна?

  10. «14 пунктів» В. Вілсона - це документ, що переважно був спрямований на:

      а) якомога швидше завершення війни;

      б)  облаштування повоєнного світу. 

      Проаналізуйте наслідки Першої світової  війни


Для перевірки знань

Назвіть технічні винаходи людства, що були використані у Першій світовій війні.

Яка з країн, що брали найактивнішу участь у Першій світовій війні, першою вийшла з неї?

Яка подія відбулася раніше - підписання Брестського мирного договору, чи вступ у війну США?

Назвіть території, що втратила Радянська Росія у результаті підписання Брестського мирного договору.


Для систематизації навчального матеріалу

Охарактеризуйте протистояння флотів Англії та Німеччини.

Як ставились різні політичні партії Росії до Першої світової війни?

Назвіть дати виходу з війни країн Центрального блоку.

Назвіть основні умови Комп'єнського перемир'я.

Якими були втрати від Першої світової війни?

Для обговорення в групі:

У квітні 1917 р. США офіційно оголосили війну Німеччині. Чим можна пояснити таке рішення американської адміністрації на третій рік війни?

Чим відрізнялася воєнно-політична ситуація в ході війни у 1917 р. від попередніх років війни?

Після підписання Брестського мирного договору з Росією німецьке командування отримало можливість використати всі свої сили на Заході. Здавалося, тепер ситуація у війні повинна була докорінно змінитися на користь Німеччини. Чому цього не сталося?


Робота з історичними поняттями, географічними назвами 

Покажіть на карті місця основних битв Першої світової війни у 1917-1918 рр. 


Творчі завдання:
Як відомо, Німеччина прагнула укласти перемир'я з країнами Антанти ще на початку жовтня 1918 р. Як Ви вважаєте, чому країни Антанти погодились на укладення перемир'я тільки після 9 листопада 1918 р.?

Як Ви розумієте вислів: «Війна, нарешті, скінчилась, наслідки її були різноманітні й незліченні, але над всім переважало одне розчарування»?

Які уроки мало винести людство з історії Першої світової війни?


Тестові завдання:

європа
Позначте країну, агресію проти якої покладено в основу "плану Шліффена":

 Велика Британія

 Росія

 Франція

 Сербія


Перша світова війна тривала

 1913 – 1917 рр.

 1913 – 1918 рр.

 1914 – 1918 рр.

 1914 – 1919 рр.

Цілі Франції у Першій світовій війні:

1. Зміцнення монархічної влади. Посилення впливу на Балканському півострові. Розширення контролю над володіннями Росії.

2. Повернення Ельзасу і Лотарингії. Захоплення Рейнської промислової зони. Роздроблення території противника на декілька малих держав.

 А. обидва варіанти правильні;

 Б. тільки 1-ий варіант правильний;

 Г. обидва варіанти неправильні

 В. тільки 2-ий варіант правильний


Виберіть вірний склад учасників військового блоку Першої світової війни:

 Росія, Австро-Угорщина. Англія, Франція, Італія

 Росія, Франція, Англія, Італія, США, Японія

 Франція, Болгарія, Італія, Португалія

 Німеччина, Австро-Угорщина, Італія


До планів Німеччини входило:

Захоплення територій і перетворення Східної Європи на залежну зону.

Захоплення заморських колоній ворога і перетворення їх на складові частини світової імперії.

Боротьба за збереження незалежності і територіальної цілісності.

 1, 3.

 2, 3.

 1, 2.

 1, 2, 3.


Позначте назву країни, яка не була до 1914 року членом Антанти:

 Велика Британія

 Сербія

 Франція

 Росія


 Території на які претендували одночасно Франція і Німеччина:

 Шампань і Бургундія

 Боснія і Герцеговина

 Трансільванія і Банат

 Ельзас і Лотарингія


Позначте причини зриву «плану Шліффена»:

1        героїзм французьких військ;

2        допомога Франції з боку Італії;

3        затримка німецьких військ у Бельгії;

4        краща підготовка французьких військ;

5        наступ російських військ у Східній Пруссії;

6        слабка дисципліна у німецьких військах.

 1, 2, 3.

 1, 3, 5.

 2, 5, 6.

 1, 3, 4.


Виберіть причини та передумови Першої світової війни

 Загострення конфліктів між розвинутими країнами світу

 Боротьба за переділ світу

 Суперечність між двома економічними системами

 Створення двох блоків

 Національно-визвольна боротьба у колоніях

 Політична та економічна нестабільність

 Мілітаризація

 Поширення пацифістських ідей

 Підтримка більшістю партій політики власних урядів

 Реваншистські настрої Франції


Перший етап воєнної кампанії 1914 р. на Західному фронті завершився

 Падінням Парижу

 Розгортанням наступу французьких військ

 Стабілізацією фронту і переходом до позиційної війни

 Відступом німецької армії по всьому фронту


Розставте послідовно події 1914 р.

1        Убивство в Сараєво

2        Битва за Галичину

3        Ультиматум Австро-Угорщини Сербії

4        Перехід до позиційної війни на Західному фронті

5        Бойові дії у Східній Пруссії

6        Вторгнення Німеччини у Бельгію

 1,2,4,5,3,6

 1,2,3,4,5,6

 1,6,5,4,2,3

 1,3,6,5,2,4


У кінці першого періоду війни було зірвано плани Німеччини і війна набула...

1.      Маневрового характеру

2.      Позиційного характеру

3.      Позиційного на Заході і маневрового на Сході

 тільки 1-ий варіант правильний;

 тільки 2-ий варіант правильний;

 тільки 3-ий варіант правильний;

 усі варіанти не правильні.

Найуспішніша операція Першої світової війни:

 Верденська битва

 Битва за Галичину

 Брусиловський прорив

 Дарданельська операція


В якому році вперше було застосовано танки?

танк

 1916р.

 1917р.

 1914р.

 1915р.


У 1915 р. основного удару Німеччина та її союзники завдали:

 Франції

 Італії

 Росії

 Японії


Позначте держави Четверного союзу:

1        Австро-Угорщина;

2        Бельгія;

3        Болгарія;

4        Іспанія;

5        Італія;

6        Німеччина;

7        Османська імперія;

8        Румунія.

 1, 3, 6, 7

 1, 3, 5, 6.

 2, 5, 6, 8.

 1, 3, 4, 8.


Позначте назву битви, у якій німці вперше застосували отруйні гази.

битва

 Біля Іпру у травні 1915 р.

 На р. Соммі у липні 1916 р.

 Біля Іпру у червні 1917 р.

 На р. Соммі у червні 1917 р.


Виберіть події 1915 - 1916 рр.:

 Вступ у війну США

 Битва за Галичину

 Вихід Росії з війни

 Верденська битва

 Битва на річці Соммі

 Брусиловський прорив

 Вступ у війну Японії

 Вступ у війну Італії


Виберіть зброю, яку вперше була застосована у роки Першої світової війни (чотири правильних відповіді):

літак

 Літаки

 Танки

 Багатомоторні бомбардувальники

 Отруйні гази

 Кулемети

 Гармати

 Торпедні підводні човни

 Реактивна зброя

 Лінійні кораблі


Позначте битви, що відбулись у 1916 р. (чотири правильних відповіді):

 Брусиловський прорив;

 Горлицький прорив

 Верденська битва;

 битва поблизу Іпру;

 битва поблизу Капоретто;

 битва на р. Марні;

 битва на р. Соммі;

 морська битва поблизу Ютланду;

 «Диво на Марні».


 

Встановіть послідовність подій 1914 р.:

А     Ультиматум Австро-Угорщини Сербії

Б      Перехід до позиційної війни на Західному фронті

В     Бойові дії у Східній Пруссії

Г      Вторгнення Німеччини у Бельгію

 АБВГ

 АГВБ

 АБВГ

 БВГА


Якою фігурою показана невдала Дарданельська операція:

 Людиною з вудками

 Людиною, яку троє випихають

 Людиною, яка отримала по носі прикладом

 Людиною, яка їсть корабліЯкий варіант правильний:

1. З початком війни Німеччина розгорнула крейсерську війну у Світовому океані.

2. Німці першими почали використовувати хімічну зброю.

 обидва варіанти правильні;

 тільки 1-ий варіант правильний

 тільки 2-ий варіант правильний

 обидва варіанти неправильні


Коли відбулася найбільша морська битва Першої світової війни:

 15 вересня 1914 р. біля узбережжя Криму в Чорному морі;

 8 грудня 1914 р. біля Фолклендських островів

 7 травня 1915 р. біля узбережжя Великобританії в Північному морі;

 31 вересня 1916 р. Ютландська битва біля узбережжя Данії


Однією з основних проблем воєнної економіки для всіх воюючих країн було:

 нестача спеціалістів у військовій промисловості;

 промислово-військовий шпіонаж;

 нестача продуктів першої необхідності для цивільного населення


Війну 1914-1918 рр. називають тотальною, тому що:

 вона довго тривала

 вона потребувала напруження всіх сил країн-учасниць

 країни-учасниці ставили мету досягти світового панування

 вона велася за загальними (тотальними) правилами


Позначте битви, що відбулись у 1916 р. (чотири правильних відповіді):

 Брусиловський прорив;

 Горлицький прорив

 Верденська битва;

 битва поблизу Іпру;

 битва поблизу Капоретто;

 битва на р. Марні;

 битва на р. Соммі;

  морська битва поблизу Ютланду;

 «Диво на Марні».


Проаналізувавши факти:

Зовнішній борг Росії союзникам за роки війни виріс вдвічі і складав на 1917 р. 8 млрд рублів.

Іноземні поставки озброєння в російську армію складали 10 % по артилерії, 25 % набоїв до гвинтівок, 50 % гвинтівок і кулеметів.

Можна зробити висновок...

1. Росія була добре підготовлена до війни

2. Росія виявилася не готовою до тривалої війни

 

 обидва варіанти правильні;

 тільки 1-ий варіант правильний;

 тільки 2-ий варіант правильний;

 обидва варіанти неправильні.


Позначте рік, у якому США вступили в Першу світову війну.

 1914 р.

 1915 р.

 1916 р.

 1917р.


До чого привів вступ у війну Румунії в серпні 1916 р.:

 До її швидкого розгрому Австро-Угорщиною і Болгарією, окупації більшої частини її території і необхідності для російської армії збільшити протяжність свого фронту в Європі;

 До посилення країн Антанти сильним союзником, який завдав потужного удару по Болгарії і фактично вивів її з війни;

 До незначного посилення Антанти відносно слабким союзником, який вів пасивний оборонний характер бойових дій на своїй ділянці фронту


Які наслідки для Росії та Німеччини мало підписання Брестського миру 3 березня 1918 р.:

 Німеччина і Росія припиняли бойові дії і ліквідували Східний фронт, відмовлялись від взаємних територіальних претензій;

 Німеччина і Росія припиняли бойові дії, але при цьому Росія зобов’язувалась виплатити контрибуцію Німеччині;

 Німеччина і Росія припиняли бойові дії, при цьому Росія відмовлялась від території Прибалтики, Польщі, частини Білорусії, України, а також зобов’язалась виплатити контрибуцію Німеччині


Встановіть послідовність подій:

А перша газова атака;

Б Галицька битва;

В вступ у війну США;

Г Верденська битва.

 АГБВ

 БАГВ

 БВАГ

 ГАВБ


Встановіть відповідність:

А П. Гінденбург                    1 німецький генерал-фельдмаршал, командувач військами у 1916-18р.; 

Б Ж. Жоффр                  2 французький генерал, оборонець Вердена;

В Ф. Петен                  3 французький генерал, командувач військами у 1914-16 рр.;

 Г   Ф. Фош                              4 командувач військ Антанти наприкінці війни.

 5 німецький генерал, начальник генштабу, автор плану воєнних дій;

Відповідь введіть у вигляді А2Б3В1Г5

  

Встановіть відповідність:

 А Горлиця;               1 місце першої газової атаки; 

 Б Іпр;                  2 місце великої морської битви;

 В Капоретто; 3 місце Брусиловського прориву;

 Г Ютланд.          4 пункт, де німецько-австрійські війська прорвали російський фронт;

                    місце кількох битв на італо-австрійському фронті.

Відповідь введіть у вигляді А3Б2В4Г5


Скомпоновано та відредактовано Мухою О.Над уроком працювали

 Дорожко Р.Д.
Муха О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Всесвітня історія > Всесвітня історія 10 клас